Prietenilor mei de dreapta, care sint de stinga

Ce culoare are dictatura

Unii prieteni declaraţi de dreapta mă enervează, periodic, cu o idee vehiculată cu o încăpăţînare exemplară. Se enervează şi ei cînd le spun că e o inepţie de stînga, pe care ar trebui s-o abandoneze. Le e foarte greu s-o facă, însă, sub bombardamentul public, academico-mediatic, prin care stînga, iată, reuşeşte să îşi impună, de decenii, iluzia “superiorităţii morale”. Inclusiv printr-un truc, ce-i drept, genial. Îşi proclamă superioritate morală susţinînd echivalenţa morală, cu următorul discurs (repet, genial): sînteţi la fel de răi ca şi noi, deci noi sîntem mai buni. Concret, e vorba de dictatură. Dictatura de dreapta.

Există dictatură de stînga, cu ororile caracteristice, dar există şi dictatură de dreapta, cu ororile caracteristice. Noi avem comunismul, voi aveţi fascismul şi nazismul, extrema stîngă, extrema dreaptă, pînă aici sîntem la fel. Ne-am lămurit, între timp, că dictatura e o greşeală, dar noi, stînga, am greşit cu cele mai bune intenţii, dorind binele general, egalitate între oameni. În timp ce voi, dreapta, aţi greşit cu cele mai rele intenţii, promovînd exploatarea omului de către om, cuceriri teritoriale, rasism, lagăre de exterminare. Prin urmare, sîntem mai buni, cu toate greşelile noastre. Punct.

Încearcă dreapta să spună ceva, să-şi argumenteze moral opţiunile, vine imediat replica: “Fascism, nazism. Ciocu’ mic”. Şi gata, abandon: “Au dreptate, am avut şi noi dictaturile noastre, de dreapta, monştrii nostri”. Să ne dăm mîna, să ne întîlnim la centru, să negociem. Adică, să cedăm. Un enorm complex de vinovăţie, indus şi speculat magistral de stînga. Problema e că stînga n-are dreptate. Echivalenţa morală nu se poate face. Complexul de vinovăţie n-are de ce să existe.

Edificiul se dărîmă printr-o frază scurtă. După mai bine de şapte decenii de propagandă, de bombardament public, academico-mediatic, e însă o frază foarte greu de acceptat de unii din prietenii mei declaraţi de dreapta. Care îi dau instanteneu replica raţională, ponderată, argumentată, care i se cuvine. Astfel:

 -Prietene, dictatură de dreapta n-are cum să existe.

 -Eşti idiot.

 -Nu, n-are cum să…

 -Ne-aude dracu’ cineva şi ne facem de căcat. Încetează.

 -Da’ lasă-mă să-ţi..

 -Mai pune şi tu mîna pe o carte. Gata.

Şi gata. De fapt, asta mă enervează. Refuzul de-a asculta şi explicaţia. Personal, cred că nu e bine să te aliniezi la o linie politică, dacă nu ştii ce înseamnă. Şi nu cred că e bine să susţii o poziţie pe care nu o cunoşti. De aceea, citind nişte cărţi, am scris un text despre ce înseamnă dictatură, dreapta şi stînga. Apărut într-o prima formă în Observator Cultural, l-am revăzut şi audaugit. Va invit să-l citiţi, inclusiv lista de autori de la final (da, toţi au scris şi cărţi, gen). E un text pe care îl consider util. Nu de alta, dar adevărul are şi marele avantaj că e adevărat. Iar stînga şi dreapta nu sînt echivalente, nici măcar nu seamănă, pe ici, pe colo, fiindcă n-au cum. Sînteţi, evident, liberi să nu fiţi de acord. Un singur lucru nu mai puteţi spune: că n-aţi ştiut. Lectură plăcută!

Culoarea dictaturii.

Fascismul.

În vara lui 1902, un tînăr italian e arestat pentru vagabondaj la Lausanne. Are la gît un medalion cu chipul lui Karl Marx. Se numeşte Benito Mussolini,  provine dintr-o familie cu o situaţie confortabilă. Dar e socialist, are ambiţii mari. Îmbrăţişează voluntar traiul de vagabond: îşi clădeşte legenda de fiu al poporului, greu încercat. În Elveţia o cunoaşte pe Angelica Balabanovna. Prietenă a lui Lenin, aleasă de el să-i reprezinte interesele, elogiată apoi în “Pravda”. Îndrumat cu atenţie de Angelica, Mussolini aprofundează marxism-leninismul. Scrie la mai multe publicaţii socialiste. Face agitaţie şi sabotaje. E arestat şi eliberat sub presiunea populară. Primit cu braţele deschise de socialiştii italieni, e numit director al ziarului partidului socialist. La un banchet dat de socialişti în onoarea lui, i se spune pentru prima oară “Il Duce”. De către Pietro Nenni (Premiul Stalin pentru Pace, ministru de externe în anii ‘60). Interesant, nu dreapta l-a botezat “Il Duce”, simbol al fascismului, ci stînga, dacă putem fi de acord că socialiştii sînt de stînga (cred că am putea). După ce intră în conflict cu conducerea partidului, Mussolini e expulzat. Pleacă, spunînd: “sînt şi rămîn socialist”. Se ţine de cuvînt. Creează  mişcarea fascistă, de orientare socialist-naţionalistă (spre deosebire de internaţionalismul sovietic, caracterizat prin naţionalism rusesc, rusificarea populaţiilor cucerite, proclamarea superiorităţii ştiintei, artei şi culturii ruseşti). După ce ajunge la putere, Mussolini construieşte socialismul în Italia, în aclamaţii populare. Control draconic asupra economiei, vaste programe sociale. Declară Italia “naţiune proletară” (inspiraţie pentru Mao, care, parcă, n-a fost de dreapta) şi creează o dictatură tentaculară, sufocantă, criminală. Rămîne un adversar înfocat al comunismului, refuzînd tutela Moscovei de pe poziţii socialist-naţionaliste (şi social-democraţii de azi se declară adversari înfocaţi ai comunismului). Declanşează războaie coloniale (spre deosebire de războaiele de eliberare, care au creat URSS şi imperiul său colonial, zis lagărul socialist) intră în Axa Roma-Berlin-Tokio. Îşi duce ţara la dezastru. E împuşcat în 1945, cînd încerca să fugă în Elveţia. A fost de stînga sau de dreapta?

Nazismul.

Fascismul lui Mussolini a fost o inspiraţie majoră pentru Hitler, dar nu unica. Nazism e prescurtarea de la naţional-socialism. Mai exact, de la “Partidul Naţional Socialist al Muncitorilor Germani”. Şi Hitler a promis socialism şi s-a ţinut de cuvînt. Din cele 10 puncte ale programului prezentat de Marx şi Engels în “Manifestul Partidului Comunist”, a pus în aplicare opt. Tot el a ales culoarea steagului nazist: roşu, culoarea sîngelui muncitorilor, ca la bolşevici. Cu svastika în loc de seceră şi ciocan. A fost anticomunist, de pe poziţii naţional-socialiste. Spunînd că nazismul are misiunea să ducă societatea de la individualism la socialism, dar fără revoluţie. Declarînd că el a pus cu adevărat în practică marxismul, iar dezacordurile cu comunismul sînt mai degrabă tactice decît ideologice. Goebbels adăuga că singurii socialişti adevăraţi din Germania, şi din toată Europa, erau naziştii. Dar naţional-socialismul a însemnat în primul rînd rasism, antisemitism, genocid, nu-i aşa? Oroarea absolută, inimaginabilul. Ce legatură să aibă cu umanismul socialist? Friedrich Engels a pledat pentru inimaginabil cu mult înainte de fascism şi nazism. În 1849, cerea exterminarea maghiarilor, care se ridicaseră împotriva Imperiului Austriac. Într-un text foarte apreciat de Stalin, Engels recomanda acelaşi tratament şi pentru sîrbi, alte popoare slave, basci, bretoni, scoţieni. Nazismul a preluat de la socialiştii radicali teza “evreilor exploatatori ai poporului”, identificaţi cu profitul, capitalismul, duşmanul de clasă. Ideile antisemite “de tinereţe” ale lui Marx, din “Despre chestiunea evreiască”, se regăsesc la Hitler. În notele pregătitoare pentru “Anti-Duhring”, Engels scria: “Dacă, spre exemplu, în ţările noastre, axiomele matematice sînt perfect evidente pentru un copil de opt ani, fără nevoia de-a recurge la experiment, e consecinţa “eredităţii acumulate”. Ar fi însă foarte dificil să le predai unui boşiman sau unui negru din Australia”. În 1933, George Bernad Shaw sugera chimiştilor, spre a grăbi epurarea duşmanilor socialismului, “descoperirea unui gaz umanitar care să provoace o moarte instantanee şi fără durere”. Totalitarismul are plural?

Feluri de politică

Există două tipuri de politică, diametral opuse. Numai două, de cînd lumea. Le uneşte doar axa la capetele căreia se află. De o parte, avem politica libertăţii individuale, de cealaltă, controlul statului asupra individului (invocînd “binele public”). Sînt denumite, îndeobşte, liberalism şi etatism. Cînd etatismul ajunge să însemne control deplin asupra individului, vorbim de dictatură. Făcînd distincţia între dictaturi după gradul de ticăloşie atins, forma cea mai abjectă şi bestială e totalitarismul. Nu toate dictaturile ajung pînă acolo, pentru că nu toate apucă. Dictatura există aşadar în codul genetic al etatismului. Transformarea poate fi treptată, sporind pas cu pas puterea statului, pînă la control total. Sau poate fi bruscă, violentă, printr-o lovitură de forţă de tip revoluţie, puci etc.

De partea cealaltă, codul genetic al liberalismului nu conţine dictatura. O exclude, fiindcă exclude etatismul. Şi aici, vine, invariabil, replica stîngii: “Adica fără stat, da? Anarhie, haos, legea junglei. Ce prostie (ha, ha, ha)”. Nicidecum. E vorba de o gravă confuzie, întreţinută şi răspîndită cu grijă de stînga. Liberalismul nu propune desfiinţarea statului. O face, în schimb, Marxismul, dar numai după instaurarea dictaturii proletariatului, deci a totalitarismului. Logic. Iadul pe pămînt duce la paradis. Ce doreşte liberalismul e statul minimal. După principiul “less is more”, foarte modern, de altfel. Un stat care să apere libertatea individuală, nu s-o confişte treptat, în numele “binelui comun”. Or, se poate observa cu destulă uşurinţă că stat minimal nu înseamnă “stat zero”. Şi nici etatism, rampa de lansare a dictaturii. De asemeni, minimal nu înseamnă slab. Libertatea trebuie apărată cu toată puterea, dar asta nu înseamnă subjugarea cetăţenilor. Revenind la axa de care vorbeam, imaginaţi-va pe ea un cursor. Ducîndu-l pînă la capăt înspre etatism, dăm de dictatură, cu forma ei extremă, totalitarismul. În extrema cealaltă, găsim statul minimal. Din această perspectivă, ce e extrema stîngă si ce e extrema dreaptă?

În 1940, Norman Thomas, candidat la Casa Albă al Partidului Socialist American, făcea următoarea profeţie: “Americanii nu vor accepta niciodată socialismul. Dar, sub numele de “liberalism”, vor adopta întregul program socialist – şi, într-o zi, America va fi o naţiune socialistă, fără să ştie cum s-a întîmplat”. Cu toate eforturile lui Obama, America nu e încă socialistă dar, la americani ca şi la britanici, liberal a ajuns să însemne de stînga. În ideea “eliberării de nevoi” a poporului, prin intervenţia statului. Adică, etatism. Adică, socialism. Căci socialismul, etapa obligatorie spre comunism, este etatism, indiferent în ce îşi schimbă numele, indiferent cîţi trandafiri sau măslini îşi pune pe steag în locul secerii şi al ciocanului. În marile democraţii euro-atlantice, sectorul “public” (de stat) aparţine întregului popor, funcţionează pe bază de planificare centralizată, cu toate binefacerile ei (deficit, risipă, corupţie, ineficienţă, penurie, criză etc) iar finanţarea se face prin impozitare progresivă, sau “redistribuirea avuţiei”, conform “Manifestului Partidului Comunist”, Karl Marx şi Friedrich Engels, 21 Februarie 1848.

Toate dictaturile (unde toate înseamnă toate) se opun libertăţii individuale. Toate dictaturile spun că interesele societăţii, poporului, ţării, naţiunii, sînt mai presus de cele individuale. Toate dictaturile vin la putere într-o criză, sau declasează una ca să vină la putere. Toate dictaturile rămîn în criză şi nu pot ieşi. Toate dictaturile au o ideologie – un model de lume perfectă. Ca urmare, toate dictaturile practică relativismul moral. Minciuna, furtul, crima devin nu doar acceptabile, nu doar recomandabile, ci obligatorii, în numele “Cauzei”. Toate dictaturile speculează ura, invidia, lăcomia şi se definesc în raport cu un duşman care trebuie distrus: o “clasă sociala”, o rasă, o religie, un model politic şi adepţii lui, un popor, o ţară, un continent, mai multe, imperialismul, industriaşii, intelectualii, bancherii, occidentul etc. Toate dictaturile îşi creează o masă de dependenţi, “asistati” şi favorizaţi, pe care se sprijină. Toate dictaturile spun că sînt bune şi că vor binele tuturor, doar duşmanii să piară. Toate dictaturile spun că un singur model politic e vinovat de toate relele de pe lume. Toate aceste trăsături, fără excepţie, se întîmplă să fie şi ale stîngii.

Libertatea nu e de stînga – căci nu vine de la stat

Un singur model politic, şi numai unul, acuzat că e vinovat de toate, nu are trăsăturile de mai sus. În Europa continentală i se spune, de regulă, liberalism. În Marea Britanie şi Statele unite, conservatorism. Bine, dar conservator nu înseamnă reacţionar? A conserva înseamnă a păstra şi a păzi. În speţă, libertatea. Prefer termenul de conservatorism fiindcă reaminteşte că libertatea e mereu ameninţată si poate fi pierdută oricînd. De aceea, odata cîştigată, trebuie păstrată şi păzită. Permanent. Libertatea, definită ca absenţa constrîngerii, a puterii exercitate arbitrar.

Conservatorismul e “politica libertăţii individuale şi a responsabilităţii individuale”. Cu accent şi pe libertate, şi pe responsabilitate. Individuale. Reguli clare, nu foarte multe, fără relativism moral şi fără hiperreglementare. O tradiţie a bunei convieţuiri, transmisă din generaţie în generaţie, ca într-o “comunitate a sufletelor”: cei care au fost, cei care sînt şi cei care vor fi. Egalitate în faţa legii, adică egalitate de şanse, nu de rezultate, cum vrea, aberant, stînga. Stat minimal, care apără drepturile naturale ale omului: la viaţă, libertate, proprietate. Ne naştem cu ele, nu le primim de la stat. Democraţie descentralizată, cît mai puţină putere la centru. “Dacă nici unul dintre noi nu e capabil de autoguvernare, cine dintre noi e capabil să-i guverneze pe alţii?” Impozite suficiente cît să susţină statul minimal: există o limită dincolo de care impozitele nu mai sînt contribuţie la binele comun, ci confiscare. Capitalism, tot mai multă prosperitate creată prin diviziunea muncii, piaţă liberă, libertatea individului de a-şi urmări propriul interes. Mereu, sub acuzaţia de “egoism” repetată, obsesiv, de stînga. E egoism “în măsura în care a respira e un gest egoist. Respiri în propriul interes, dar asta nu înseamnă că vrei să tragi aerul din plamînii celorlalti”.

Politica de stînga înseamnă lipsă totală de încredere în oameni, în dreptul lor de-a fi liberi şi în capacitatea lor de-a fi responsabili. De pildă, profesorii sau medicii nu-şi pot face datoria faţă de popor decît la stat. Lăsaţi de capul lor, numai la privat, şi-ar bate joc de săraci şi ar lucra numai pentru bogaţi. Ce cumplită insultă, ce aroganţă înfiorătoare, ce nesfîrşit dispreţ, ce divorţ de realitate. Si ce minciună abjectă: educaţia şi sănătatea, cai de bătaie ai stîngii, sînt “sectoare neproductive”. Fals, produc educaţie şi sănătate, în masă, la cel mai înalt nivel – dar numai pe o piaţă liberă, privată, nu pe una controlată şi mutilată de stat.

Totuşi, mai bine să fie la stat. Căci particularul nu poate fi raţional şi omenos, este? Nu îşi adaptează oferta în funcţie de cerere, pe piaţa liberă. Nici vorbă. Iar capitalistul nu poate judeca non-profit. Nu ridică şi subvenţionează spitale, şcoli, universităţi, muzee, teatre, reviste, edituri, biblioteci, stadioane etc. Şi profitul nu poate fi decît rău. Bunaoară, nu creează niciodată noi locuri de muncă, în ideea că un salariu e cea mai bună protecţie socială. Omenos, raţional şi caritabil poate fi doar statul. “Să iei din buzunarul propriu ca să-ţi ajuţi semenii e magnific. S-o faci luînd din buzunarul altuia, e furt”. Iar “o politică de stat prin care Peter e jefuit în folosul lui Paul poate conta pe sprijinul lui Paul”. Gen, redistribuirea avuţiei prin taxe şi impozite. Bun, să tragem linie. În condiţiile în care conservatorismul (liberalismul) e politica libertăţii, cum vă sună “Dictatura libertăţii?” Conceptul de “libertate prin dictatură”? Chiar credeţi că se poate? Că are cum să existe? Dar sincer. Cînd dreapta nu mai e conservatoare (liberală), devine stînga. Cînd stînga renunţă la etatism, sub presiunea conservatoare (liberală), nu mai e stînga. Etatismul are în el samînţa dictaturii. Ce culoare are dictatura? Ziceţi.

Argumentele mi-au fost oferite (în ordine alfabetică) de: Edmund Burke, Friedrich Hayek, Russell Kirk, Ludwig von Mises, Ronald Reagan, Jean-Francois Revel, Yves Roucaute, P.J. O’Rourke, Adam Smith, Margaret Thatcher, George Watson, Walter E. Williams. Vă las plăcerea să redescoperiţi contribuţia fiecăruia.

Facebook Comments

248 Comments Prietenilor mei de dreapta, care sint de stinga

 1. Gus-Gus

  In mare sunt de acord cu articolul. Si este adevarat, etatismul ameninta libertatea personala. Totusi, articolul mentioneaza cum ca educatia si sistemul sanitar ar trebui si ele sa fie private. Aici se iveste problema mea si paradoxul: liberalismul doreste egalitatea in sanse. Si se stie ca educatia iti sporeste enorm sansele la a avea o viata buna/decenta. Totusi, daca educatia este privata, deci subordonata profitului, cum ar putea vreodata societatea sa ofere sansa la educatie copiilor provenind din familii sarace? Chiar mai mult, cum va putea societatea sa le garanteze sanatatea? Mno, acuma sa spunem ca exista si oameni buni, si ca un sistem privat de invatamant ar oferi ocazional educatie pro-bono. Dar asta nu va fi facuta niciodata sistematic. Deci in afara catorva copii saraci norocosi, majoritatea nu ar avea accesul la educatie. Atunci cum ramane cu egalitatea in sanse? Asta e problema cu politica. Drumul de la ideologie la realitate este lung. Iar realitatea are multe nuante de gri.

  Reply
  1. crisuadi

   De ce ar trebui sa ma intereseze cum se pot educa copii din alte familii decat a mea ? Mai ales din familiile sarace ? Daca nu m-ar fute grija de altul , poate as fi in stare sa asigur educatie copiilor mei . Se vede ca in mare sinteti de acord cu articolul , dar nu si in principal . Se mai vede ca nu aveti incredere decat in stat . Se vad marotele clasice ale stangistului preocupat de sarmanii saraci.

   Reply
    1. crisuadi

     Am citit , doamna . Nu societatea trebuie sa garanteze educatia si sanatatea copiilor , nici statul , ci familia , parintii . Toti cetatenii au sanse egale la bogatie sau nesanse egale la saracie . Liberalismul nu este de vina pentru esecul uman . Dansul spune ca este un paradox : Liberalismul ar vrea , dar nu poate . Este o problema falsa dupa parerea mea . Nu Liberalismul este de vina pentru esecul unui om sau al unei societati . Liberalismul economic , daca ar fi cum spune domnul , ar corecta aceasta anomalie , daca vorbim cinstit . Este o falsa problema , nu un paradox : liberalismul este liberalism sau nu este liberalism. Oricum , scuze de eroare , daca n-am inteles corect ! Dansul mai spune ceva , doamna . Mai spune ca sistemul privat de invatamant ar fi atat de inuman pentru ca , ai dracu capitalisti , asigura invatamant numai pentru clasele bogate de bogatani hrapareti . ” Mno, acuma sa spunem ca exista si oameni buni, si ca un sistem privat de invatamant ar oferi ocazional educatie pro-bono. Dar asta nu va fi facuta niciodata sistematic. Deci in afara catorva copii saraci norocosi, majoritatea nu ar avea accesul la educatie. ” . Deci , inafara catorva copii saraci norocosi , majoritatea n-ar avea acces la educatie . De ce presupune dansul ca majoritatea este saraca si n-ar avea acces la un sistem de invatamant privat ? Il asigur pe domnul ca , un sistem privat de invatamant va fi atat de inteligent (daca ar fi lasat in pace de stat) incat sa se adapteze la orice punga . Chiar mi se pare ciudat sa stau si sa dau explicatii eu .

     Reply
 2. Selvyn Agiacai

  'Cand platesti cat face si tu primesti cat muncesti si patronul investeste ca nu mai gafaie si economia ia naibii aripi si toti o vom duce mai bine.

  Altfel imprumutam 10 miliarde maine sa platim in continuare medicamentele unui tiganus ce n-a muncit in viata lui, de unde contributie, platim 4 milioane de oameni 20 la suta din salariu sa aiba 7 milioane de pesionari o pensie si aia de mizerie si tot asa.

  Lantul trebuie rupt romanule si socialistul e de fapt conservatorul roman. Conservatorul PCR.'

  cu ghilimelele de rigoare, total de acord!!! nu am reusit sa ne rupem de comunism cu Emil, am putea, efectiv sa-l fortam pe Traian… hai sa punem presiune pe Vladimir Tismaneanu, Traian Ungureanu, Cristian Preda, Monica Macovei, Sever Voinescu-Cotoi, Sebastian Bodu, Elena Basescu, si, last but not least, d-nii Stolojan & Stoica, sa-l convinga pe Traian ca sa avem in sfarsit principiul "contributia iti da inapoi", pentru pensii, doar suntem oameni de dreapta…

  Reply
 3. andrei

  Articolul este excelent, iar felul acesta de argumente este forte convingator. Toate dictaturile sunt de stanga, doar ca unii dintre dictatori se intampla, absolut necaracterisic, sa fie de dreapta. sa nu uitam, ca Darie, ce e bun e de drepta, iar ce e rau, sau de taxe, e de stanga.

  Reply
 4. Ioan

  Nu pericolul reprezentat de puterea statului e miza autorului articolului, va spun ca sa intelegeti, ci denigrarea socialismul prin asimilarea lui cu politica bolsevica a capitalismului de stat, fascism, nazism etc… Aici isi dau mana frateste propaganda mincinoasa "sovietica", propaganda "socialista" fascisto-hitlerista si cea imperialista occidentala.

  Reply
 5. para

  Ce o fi atît de greu de înţeles că dacă Statul are putere asupra cetăţenilor, alta decît aceea de a garanta dreptul la viaţă şi libertatea lor, atunci acea putere va fi acaparată de reprezentanţii statului?

  Reply
 6. Ioan

  Dar practic argumentatia pare sa se bazeze pe vizionarea filmului documentar "The Soviet Story". Chiar titlul documentariului e tendentios si preia exact miciuna bolsevica oficiala! Poate macar mai rasfoia o carte sa aflate cam care erea treaba cu sovietele (reale). Documentar reductionist din premise la o teza convenabila artizanilor dictaturii marilor interese financiare, tezist in minciuna propagandistica destul de prost disimulata in spatele adevarului lagarelor de concentrare. Documentarul a venit ca o gura de oxigen pentru propagandistii corporatisti obositi, in principal marunti fomisti din caracter, stahanovistii de astazi pe un nou front deschis, frontul anticomunist.

  Reply
 7. Ioan

  Rezumat socialismul la marxism intradevar demontratia s-ar putea apropia de o logica oricum fortata… Ce ma enerveaza cel mai mult la scriitura asta e tonul doct si suficient care insa scartaie cumplit pentru cineva care cat de cat cunoaste istoria ideilor socialiste. Un sfat, lasati propaganda de activist Tea Party si incercati cu onestitate si din spirit deschis pentru cunoastere sa reflectati si la o argumentata critica din perspectiva de stanga asupra rolului nefast al totalitarismului si chiar al statului in sine asupra dezvoltarii societatii. Va asigur ca este foarte posibila o asemenea perspectiva. Poate cu surpridere o sa descoperiti, studiind si reflectand, ca este posibila. Si cine stie mai lasati din suficienta dumneavoastra si incercati sa va imaginati ca nu doar statul poarta in el germenii totalitarismului, se poate manifesta o dictatura si intr-o societate cu stat minimal dar captiva in mana oligarhilor, plutocratiei sau pana la urma captiva in propria ei neputinta si resemnare.

  Reply
 8. Mircea

  Ok, pentru cel ce a scris textul:

  Fascismul cat si nazismul aveau ca principiu fundamental dreptul la proprietate. Dreptul la proprietate este un drept fundamental al omului.

  Acuma n-are rost sa-ti explic ca dreptul la proprietate nu exista in doctrina comunista. Care este de extrema stanga.

  Deci nazismul si fascismul sunt de extrema dreapta.

  Cam schema asta logica ai folosit-o tu, ce-i drept, intr-un stil mai detaliat si manipulator.

  Vrei sa jucam jocul asta de 3 lei? Nu imparti forme de dictatura in stanga si dreapta, e absurd. Tiranii, dictatorii s-au folosit de ce doctrina era necesara pentru a ajunge la putere. Au folosit gogoasa care se vindea cel mai bine oamenilor din acea perioada. Ca la italieni a prins fascismul, ca la rusi comunismul, e irelevant.

  Nu exista o politica de stanga, sau una de dreapta care e universal valabil pentru orice stat si orice timp.Fiecare isi are rolul sau la vremea sa si culmea pot exista concomitent. Sa te declari ca fiind de gandire de dreapta, sau fie de stanga e ca si cum ai imparti lumea in alb si negru.

  Deci lasa masturbarea asta intelectuala, ca in realitate politica, partidele si ideologia lor sunt doar un pretext pentru un grup de oameni sa ajunga la putere. Si sa se ajute pe ei.

  In stilul cel mai egoist posibil.

  Reply
 9. demo

  orice teorema pleaca de la niste axiome. aici sunt proaste axiomele, cum spunea cineva mai sus – sunt din condei. deci demonstratia prinde fara probleme la dezinformatii siguri pe ei, care nu uita se recomande articolul si copiilor. lectura obligatorie baieti :))

  altfel, un exercitiu de argumentare foarte bun !

  Reply
 10. catalin

  cand o sa imi creasca copilul suficient ca sa inteleaga anumite chestiuni, o sa ii dau lectura obligatorie acest text.

  Reply
 11. Dan

  La revolutia franceza, cand notiunile de "dreapta" si "stanga" au aparut, liberalii erau stanga. Cum definesti stanga ? Prin comunism ? Sau prin opozitia la feudalism ? Dreapta inseamna feudalism, inseamna traditionalism, inseamna clase sociale structurate ereditar (cu mici exceptii). Stanga inseamna egalitarism, fie el sub forma autoritara, sau liberal-capitalista. Capitalismul este reversul medaliei fata de comunism, dar ele au la baza aceeasi valoare: capitalul. Dreapta are alte valori, traditie, origine, familie. Comunismul si Nazismul nu reprezinta opozitia dreapta-stanga. Nici liberalism vs dictatura. Adevarata opozitie o reprezinta valorile in jurul carora graviteaza doctrinele. Capital vs Gene. Cat faci vs ce esti. Capitalismul burghez vs Feudalismul aristocratic. 2 societati le-au combinat cu succes si au cucerit lumea: Republica Romana si Imperiul Britanic.

  Reply
 12. para

  @indo

  Un copil NU e o greşeală. E viţăvercea. Ca femeia să dea rod, e natural şi foarte sănătos. Regenerează organismul femeii la marele fix. Psihic şi fizic.

  Reply
 13. ioana

  Foarte bine, să se responsabilizeze şi bărbaţii, eu una sunt perfect de acord. Dar oare e corect ca ei să aibă doar responsabilitatea, nu şi dreptul de a avea un cuvânt de spus? Fiindcă dacă o femeie vrea să avorteze o poate face independent de ce doreşte tatăl copilului. Să zicem că eşti un bărbat care chiar vrea copilul. Degeaba, nu contează cât de responsabil eşti. Copilul tău va fi ucis dacă aşa doreşte femeia, fără ca tu să ai cea mai mică posibilitate de a împiedica asta. Deşi e copilul tău, iar dacă situaţia ar fi inversă ai fi obligat să-l întreţii. Mi se pare o ipocrizie să-i ceri unui om să fie responsabil refuzându-i în acelaşi timp posibilitatea de a-şi asuma acea răspundere (de vreme ce decizia aparţine în totalitate altcuiva, iar bărbatul e condamnat prin lege la pasivitate).

  Reply
  1. Florina

   păi bineînţeles că nu-i corect, eu ce ziceam mai devreme despre cazuri în care bărbaţi care şi-ar fi dorit copilul află abia după ce s-a întîmplat cu el? şi caută cauza tot în ceea ce spuneam, aberaţiile feministe. iar dacă e ceva de făcut aici, e de încercat să se revină la firesc, la normalitate, la responsabilitate comună, nu la ce vrea unul singur să facă, indiferent care. dar hai s-o lăsăm cum am zis, pentru o postare separată.

   Reply
 14. Yeba

  Cred ca nu m-am exprimat clar: eu ma refeream la exemplul lui @nedo, semianalfabetii accidentati in spatele caminului cultural. Aia care fac copii pentru a incasa alocatii sunt deja alta discutie. Eu nu sunt suficient de subtila ca sa inteleg de ce taierea alocatiilor (dupa un algoritm multicriterial) e o solutie simplista.

  Si sunt din categoria inapoiatilor care nu inteleg de ce trebuie sa ne prefacem ca alocatia e un drept al copilului si tb s-o primeasca toti, in timp ce realitatea arata ca este un drept al parintelui de a o folosi in loc de leafa sau de a o cheltui, el sau copilul, pe un suc pe pirtie, in Elvetia.

  Reply
 15. indo

  @yeba

  in cazul semianalfabetilor minori care trec la facut copii pe banda pentru bani chiar nu stiu care e solutia pentru ca problema cu ei e mult mai mare de atat si sa spui ca nu mai oferi alocatie e o solutie foarte simplista si care trateaza punctual un simptom.

  Reply
 16. indo

  @nedo

  daca tu imi spui ca doar cei cu pamant sub unghii ar actiona iresponsabil te inseli. stiu cazuri de domni cu studii si cariere a caror reactie a fost "fa ce vrei" sau "imi pare rau eu nu vreau acum. avortul e ceva uzual. nu ?"

  @florina

  departe de mine sa am discursuri feministe exagerate sau victimizante. din punctul meu de vedere suntem diferiti. femeile au in general anumite puncte tari, barbatii au in general alte puncte tari, toate sunt egale ca importanta si am face bine sa le punem la lucru impreuna si nu sa ne minimizam unii pe altii sau sa militam pentru egalitati absurde.

  pe asta se bazeaza si reducerea la absurd din primul comentariu. suntem si noi si ei parte a problemei fiecare in felul lui doar ca este obositor sa fie vazuta si atentionata doar partea noastra. iar pana acum eu am citit doar despre manifestatii facute in fata clinicilor cum ca sunteti niste criminale sau despre educatie in scoli facuta doar pentru fete. o prietena mi-a spus ca in clasa a opta li s-a aratat doar fetelor un video cu un avort urmat de discutiile inerente. baietii au primit pauza.

  cum sa se faca responsabilizarea ? pai eu as propune domnilor de aici un exercitiu. urmatoarea data cand ies la bere sa deschida discutia pe tema asta cu amicii. cum ati pune problema daca prietena ar ramane accidental insarcinata si nu va doriti copilul ? daca ideea generala e ca imi asum greseala, sunt responsabil, ma implic si sustin atunci eu nu mai spun nimic inseamna ca percep eu lucrurile gresit si realitatea e alta. daca raspunsul e altul atunci poate cand mai vine in discutie avortul o sa aiba o alta atitudine.

  intr-adevar nu am vazut aici nici o demonizare sau blestem doar ca ma preocupa problema asta de mai multa vreme si am generalizat raspunsul prea tare.

  Reply
  1. Florina

   dacă ai fi intrat cu comentariul ăsta, nu ai fi avut parte de acea ripostă din partea mea. e o mare diferenţă între cele două.
   domnii de aici ies din discuţie, asta în primul rînd. apoi, e perfect că nu militezi pentru egalităţi absurde şi indiscutabil, responsabilitatea conceperii unui copil revine ambilor parteneri. dar accentul se pune pe femeie în cazul avortului pentru că, în ultimă instanţă, ea este cea care decide dacă păstrează sau nu copilul. motivele pentru care o va face sau nu sînt numeroase, nu ar fi bine să particularizăm. de aceea te invit să te gîndeşti dacă nu cumva tocmai mişcarea feministă este responsabilă pentru reacţia covîrşitor majoritară împotriva femeii a celor care consideră avortul o crimă. acele "eu şi numai eu contez", "eu sînt independentă, fac exclusiv ce vreau", auzite atît de frecvent dinspre zona respectivă, au generat, după părerea mea, o şi mai mare aversiune împotriva femeilor şi au diminuat pînă la complet nesemnificativ rolul bărbatului.
   dacă mă întrebi ce-i de făcut, răspunsul e unul singur: educaţie, ambelor sexe, începînd din şcoală. eu ştiu că se face. nu cu mari succese deocamdată, dar se face. şi aici intervine una dintre problemele pe care le am eu cu mişcarea feministă. în loc să militeze pentru tot felul de absurdităţi, nu, mai bine, s-ar implica în educarea femeilor, fetelor, de fapt, pentru a avea grijă ele, în primul rînd, de propriul organism? în fine, subiectul e vast şi merită discutat mai pe larg, eventual într-o postare dedicată.

   Reply
 17. Yeba

  E probabil ca semianalfabetii minori si cu unghiile murdare sa incropeasca o cerere de ajutor social, sa dea in darul betiei si, 10 ani mai tirziu, sa violeaze copilul. Statistic, cred ca asta se intimpla mult mai des decit alfabetizarea, curatarea unghiilor si invatarea unei meserii.

  Care o fi solutia sociala morala si functionala pe termen lung?

  Reply
 18. nedormitul

  @indo
  pe cine să responsabilizezi pe partea bărbătească? dacă amorul s-a produs în spatele căminului cultural, pe bancheta unui bmw cu număr de bulgaria, pe cine să responsabilizezi? du-te şi comunică cu oamenii ăia – s-ar putea să ai surpriza de a descoperi că amîndoi, şi el, şi ea, sînt semi-analfabeţi, negri pe sub unghii şi, probabil, minori.
  a, că întîlneşti cazuri de tîmpiţei şi în cluburile de fițe din bucureşti? păi ia pe cine vrei de-acolo, o cruduţă, un pepe, un kikirikimiki – în mare, portretul robot e acelaşi.

  Reply
  1. Florina

   indo
   riposta e pe măsura a ceea ce ai scris. eu cunosc foarte bine discursul ăsta de autovictimizare a femeilor, ştiu şi din ce zonă vine şi nu-l pot accepta sub nici o formă pentru că e o altă ipocrizie feministă.
   bun, să fie responsabilizaţi cum? prin broşuri pe care să scrie "pisi, azi ţi-ai luat pastila?" şi pune pariul ăla, ai să afli cu stupoare cîte femei nici măcar nu-şi informează partenerul că sînt gravide, uneori nici soţul. sînt unii care regretă enorm că nu li s-a spus măcar de sarcină, ar fi vrut copilul, ar fi susţinut mama şi copilul dar "depozitara" a hotărît că este exclusiv treaba ei şi a rezolvat situaţia.

   iar unde-oi fi văzut aici blesteme şi demonizare a femeii, habar n-am.

   Reply
 19. indo

  @florina

  no interesanta riposta. unde dai si unde crapa

  sa fim bine intelesi. problema mea e strict legata de asumarea responsabilitatii si orientare discursului. m-am saturat de constanta demonizare a femeii in problema asta. m-am saturat de programe de prevenire si informare orientate doar catre femei.

  ce am spus inainte era doar un exercitiu de gandire care sa ii faca sa inteleaga ca nu sunt straini de problema si sa se gandeasca de doua ori inainte sa se pozitioneze doar ca acuzatori. atat si nimic mai mult. de aici pana la vasectomii si frigiditati e cale lunga. eu sunt informata despre metode de contraceptie dar foarte multe femei nu sunt. sau nu isi permit. nu cauza mea o sustin aici.

  P.S. nu am nici o data statistica dar as putea sa pun pariu ca multe avorturi au loc din cauza ca partenerul masculin se spala pe maini in loc sa sustina. pentru ca avortul e ceva uzual. ce e asa greu de facut.

  Reply
 20. para

  @indo

  Cînd umblau imaginile cu copilaşul ăla avortat, am zis că nu femeile trebuie să le vadă, cît bărbaţii.

  Cred că ai dreptate, chestiunea asta stă în primul rînd pe umerii bărbaţilor, ca şi capi de familie.

  Îmi cer scuze tuturor fetelor în numele reprezentanţilor inconştienţi ai genului masculin.

  Reply
 21. indo

  domnii mei care bateti din picior cum va viata este viata, v-as ruga sa admiteti ca cei care creaza viata asta sunteti voi, prin dorinta egoista de a avea orgasm care este invariabil o insamantare (reusita sau nu).

  femeia doar preia prudusul creatiei asteia sa il dezvolte si sa il aduca pe lume. cu toate astea eu vad critici si blesteme doar la adresa ei daca nu doreste sa preia aceasta sarcina.

  asa ca daca intr-adevar vreti sa ne convingeti ca va preocupa problema avortului nu mai bine va asumati mai cu responsabilitate actul de a crea ? femeia nu poate sa isi opreasca ovulatia prin puterea vointei, dar barbatul are capacitatea de a opri. nu mai bine renuntati voi la orgasme ca sa nu mai ajungem noi la cutit ? pentru ca vad ca va doare si doriti sa ajutati.

  cand o sa va vad ca porniti o campanie anti avort care are in vizor barbatii si pune problema responsabilizarii creatiei si a intelegerii sarcinii asteia grele pe care o pun pe umerii femeilor (si apoi bat din picior sa o duca daca nu bat din picior sa o scoata ca ce e asa mare chestie) atunci o sa va cred ca va intereseaza cu adevarat problema.

  pana atunci cand o sa va mai aud cu atitudini de scos castanele din foc cu mana altuia permiteti-mi ca in cel mai bun caz sa nu pun mare pret pe ce sustineti

  Reply
  1. Florina

   bine, dacă-i obligăm prin lege să-şi facă vasectomie pentru că unele femei n-au orgasm şi se consideră doar depozitarele produsului de concepţie, e ok?

   Reply
   1. Florina

    sau nu, mai bine, le-o tăiem după ce-i obligăm să facă depozite la banca de spermă? şi cînd frigidelor li se năzare că vor un copil, se duc la doctor şi rezolvă însămînţarea, că ăla nu e egoist, lucrează cu mănuşi.
    mă mir că unei femei nu-i e ruşine să vorbească aşa cînd are toate mijloacele la dispoziţie să nu conceapă un copil decît atunci cînd doreşte şi n-o obligă nimeni să ajungă la cuţit decît în caz de viol.
    şi corect e "creează", cu doi "e".

    Reply
 22. Rosu

  Mda… cineva m-a moderat. Eu nu am timp sa stau toata ziua sa imi sustin postarea, dar chiar asa, domnule… Pedepsiti pe cei care muncesc? 🙂

  Serios vorbind, se poate da si un motiv pentru care un mesaj civilizat s-a fost taiat fara mila? Sa nu-mi ziceti ca pentru off-topic ca va arat inca zeci de mesaje cel putin la fel de…

  Reply
 23. Ivan Zubeldian

  @dragos: când te odihnești, te hidratezi și taci, crezi că s-ar putea s-o faci pe mai multe posturi simultan?

  Reply
 24. Dragos

  pare-se ca am deviat sexualiceste de la topic. sa revenim la stg.-dpt.

  stanga= ovul= asistat social, lenes, belfer, subventionat, pomanagiu, belfer

  dreapta= spermatozoid = harnic, se zbate, muncitor, mediu ostil de afaceri, concurenta acerba, capcane legislative, otravuri fiscale, da din coate.

  Reply
 25. Mobgirl

  @ florin

  Imi pare rau, dar eu nu tremur de frica asistatilor. Nu cred ca reiese asa ceva din vorbele mele, iar daca reiese, atunci inseamna ca nu m-am exprimat bine si rectific acum.

  La antreprenori e simplu: zi-le taxe la jumatate, birocratie la jumatate si i-ai castigat in 10 secunde.

  Eu cred ca provocarea cea mai mare este sa convingi un politician ca strategia adevarata de dreapta este sa micsorezi taxele si in acelasi timp sa scazi veniturile colectate la bugetul statului (adica sa accepte de buna voie ca statul sa lase din mana anumite lucruri: de pilda, ajutorul de somaj, pentru care se pot incheia asigurari private pe piata libera si multe multe alte lucruri).

  Dar sunt pesimista: nici un politician nu va face asta de buna voie, doar pentru ca e adept al principiilor dreptei. Ar insemna sa-si submineze propria existenta. Insa realitatea ii va obliga la un moment dat, pentru ca pur si simplu nu vor mai fi destui oameni pe care sa ii oblige la munca fortata pentru interesele lor.

  Reply
 26. Dragos

  problema la olimpiada de etica medicala: maternitate, proaspat tatic, socrii mari si socrii mici, rudele de la tara in par. glume: bravo ba, bagi bine in atza (expresie fotbalistica), neam de potenti, ce mai la deal/la vale, gen. new daddy imbujorat, dar mandru nevoie mare.

  nenea/tanti doctor, prin mijloace numai de el/ea cunoscute, cunoaste ca ginerica poseda coarne de bou, adica nu e el marcatoru'.

  I: sa spuna sau nu ?

  Reply
 27. para

  @nedo-10:52

  Nu există situaţia. Îl cunoşti pe al tău.

  Şi dacă nu-i al tău, atunci n-ai.

  Nu suntem la alba-neagra. Şi vezi că suntem offtopic, poate mă moderezi puţin şi te moderezi şi tu cu ocazia asta.

  (mladic)

  Reply
 28. Dragos

  “sub pretextul “pragmatismului” aruncă cu ajutoare și mită electorală în asistați, ignorând complet “antreprenorii din Ploiești”

  ex. legea cu recalcularea pensiilor securistilor, militarilor si militienilor. am inteles ca gaura suplimentara in buget este de 72 milioane de euro/an. ani de criza crancena.

  inteleg pragmatismul guvernului Boc, inteleg populismul PDL-ului, inteleg fratia cu general-locotenentul-3 stele Oprea, inteleg cumetria cu gruparea UDMR.

  imi este peste putinta de intelegere faptul ca presedintele nostru, autodeclarat de dreapta, a promulgat aceasta lege in data de 15.07.2011, an, repet, cu criza invartosata.

  Reply
 29. Florina

  Yeba 01.45

  trebuie să înţeleagă politicianul, mai întîi, ce înseamnă minimalizarea statului şi apoi să vrea să şi facă asta, ploieşteanul va fi beneficiarul minimalizării.

  Reply
  1. Florina

   bingo, Ioana! mijloace contraceptive+educaţie. şi aici se poate discuta despre cum feministele sînt puse într-o straşnică încurcătură atunci cînd le întrebi de ce trebuie să militeze pentru avort, cînd firesc ar fi, dacă tot se ocupă de emanciparea femeii, să le înveţe pe femei cum să aibă grijă de propriul lor corp fără să ajungă la avort. că doar există şi pastila de a doua zi, nu?!

   Reply
 30. ioana

  Mie mi se pare că cele mai agresive opinii în zona avortului vin de la femei emancipate cărora graviditatea li se pare o tragedie. Să nu ne mai ascundem după deget: avortul e crimă. Pentru simplul motiv că acel embrion nu are cum să devină altceva decât un copil. Dacă nu e fiinţă umană de la început atunci ce este? Şi când devine fiinţă umană? De ce la 4 luni nu ar fi om, dar la 7 luni este, când e vorba foarte clar de etape de dezvoltare ale aceleiaşi făpturi?

  Numărul de avorturi din cauza violurilor sau bolilor este foarte redus. Cele mai multe intervenţii sunt efectuate pur şi simplu deoarece copiii respectivi nu sunt doriţi. Aşa că eu sunt perfect de acord cu interdicţia avortului, mai ales în condiţiile în care există metode contraceptive peste tot. Mi se pare înfiorător să negi existenţa unui copil doar fiindcă nu-ţi convine apariţia lui.

  Iar emancipaţii să ne mai scutească de clişeele cu femeia la cratiţă, că nu ne-a întrebat nimeni dacă preferăm fabrica sau biroul în locul cratiţei sau dacă vrem să ne ocupăm de amândouă, cum se întâmplă acum. Ceva îmi spune că majoritatea femeilor nu se duc la serviciu de plăcere. Munca e o obligaţie, nu idealul existenţei feminine eliberate de oprimarea din societatea patriarhală.

  Turnofftheglory, comparaţia manifestărilor perfect normale ale identităţii şi sexualităţii feminine cu mutilarea genitală e ceva care depăşeşte puterea mea de înţelegere… poate fiindcă aşa-s eu, mai neprogresistă. Am avut o profă feministă în facultate dar nu m-a convins. Creierul meu se simte mai bine când e nespălat.

  Reply
 31. Dragos

  @picus

  propun sa pastram o minima decenta si sa nu amestecam vitalul cu arogantele. adica sa nu punem in aceeasi oala plasma, sexul si termopanele.

  Reply
 32. Yeba

  @TOG, cred ca mai simplu le-ar fi sa citeasca Mises direct 😆 . Cel puțin la Ploiești vă propun să nu vă adresați asistaților social, pur și simplu. Ci tuturor celorlați, care-i susțin pe asistați dar nu se duc să voteze sau votează pe te miri ce criterii fanteziste.

  De asemenea, fiindcă vorbim despre acum și nu peste 50 de ani, nici nu trebuie să ne gândim să „distrugem statul” (ce să înțeleagă ploieșteanul simplu sau semi-complex din minimalizarea statului?) și să vânturăm termeni ușor de vulgarizat.

  Nu, scopul este de a reduce statul statului degeaba, statul pomenilor perpetue, caracatița taxelor, statul tentacular etc. My 2c.

  Reply
 33. picus

  @turn

  crede-ma ca n-am nici o simpatie pentru Securitate; dar ce voiam sa spun era altceva;

  oare nu e clara analogia intre omul care isi ia cu nesabuinta credit pentru niste chestii care nu-i sunt absolut necesare si fata care, ludica, se trezeste insarcinata? cei doi sunt raspunzatori pentru ceea ce, ludic/nesabuit, au facut? eu cred ca sunt; bun, atunci in ce fel isi asuma aceasta raspundere?

  Reply
 34. Dragos

  hop si eu cu Reagan pe scari: "Abortion is advocated only by persons who have themselves been born"

  Reply
 35. Dragos

  explicitare: conduc masina (tir n.m.) cu dibacie (tot n.m.) pe serpentina unui munte (ex. Venus). din neatentie incurc pedala de frana cu acceleratia si-i dau drumul in prapastie/pestera. ups ! accident !

  culpa este comuna, 80% eu – 20% muntele. de ce nu avea bariera de protectie ?

  Reply
 36. Turnofftheglory

  Picus, ideea e simpla, avortul nu e gratis si nu e subventinat in Romania. fii pe pace. E o industrie de facut bani avortul. Intra si ies din spitale si din cabinete de zici ca e bordel acolo.

  Noi vorbim de principii aici. Iar aici vad ca dogma, principiul politic se bate cu biologia si cu realitati pe care nu le constientizam. Nu poti translata America in toate, cat as fi eu de filoamerican. Iar la chestia cu avortul, sa ma scuzi, in Romania e absurd sa faci comparatii cu SUA.

  Sunt cateva realitati aici, generatia decreteilor, zeci sau poate sute de mii de romance ce si-au nenorocit viata pentru ca a fost interzis avortul. Sa iti spun ca ajungeai la Securitate pentru avort?

  Gandeste-te la numarul prea mare pe care l-a avut Romania de copii abandonati. La copii cu copilarii nefericite cu destine ratate. Candeste-te la copii care nasc copii astazi. Am avut placerea in autobuz sa vad azi o fetita de 12-13 ani cu o burtica marisoara, cam la 6 luni asa. Deci trebuie sa se nasca. De ce? Ca am acei 7 milioane de pensionari si dracu stie cati in 20 de ani si nu stiu cum ii vom sustine?

  Un copil nedorit, o mama ce nu poate creste un copil, nu are abilitatea de a o face, este o povara uriasa pentru societate.

  Sa aud naibii dirigintii explicand ce e sexul, sa nu vad surpriza si dezgustul parintilor cand copilul intreaba ce naiba e o copulatie. Asa rezolvam avortul, usor, fara a interzice ca Ceausescu.

  Reply
 37. Turnofftheglory

  Mobgirl, eu vad explicatiile cam asa, daca vrei sa freci menta, vei manca mai putin, vei trai mai prost, vei beneficia de un nivel de trai mai nasol decat iti povestesc socialistii cu atat patos.

  Cand vrei ajutor social, ttine minte omule, acei 500 de lei de exemplu sunt mult mai multi bani de fapt initial, dar la tine ajung 500. Pentru ca ai nevoie de functionar de la finante, de hartie si computere, de purtator de stampile, experti contabili, finantisti, sa taxeze, sa incurce parafe, sa bea cafea, sa consume electricitate, benzina si spatiu pentru birouri, amenzi acordate, e un lung lant ce face ca acei 500 de lei ce ajung la tine sa coste 4000 de lei.

  Cand ai subventie la gaze, la electricitate, la apa calda, alea nu vin pentru ca un inspector social a remarcat in urma apelurilor armatei slavarii si a comunitatii sau bisericii ca tu o duci prost. Nici gand. De fapt cineva, un om politic gandeste ca dac ai plati 500 de euro pe mia de metri cubi de gaze ai muri si nu ai putea sa platesti. Insa gazul iftin in aparenta costa mult. Ca sa il subventionezi, caci tu cumperi sau produci cu anumite costuri trebuie sa ia bani statul sa iti vanda tie produsul subventionat ce ajunge aparent ieftin. Matematica nu o driblezi. Daca costa 500 sau 300 nu poti plati 150. Asta se facea in socialism stiintific, drept urmare la Alimentara gaseai doar Aurora si biscuitii aia infecti printre sulurile de hartie de buda.

  Cand platesti cat face si tu primesti cat muncesti si patronul investeste ca nu mai gafaie si economia ia naibii aripi si toti o vom duce mai bine.

  Altfel imprumutam 10 miliarde maine sa platim in continuare medicamentele unui tiganus ce n-a muncit in viata lui, de unde contributie, platim 4 milioane de oameni 20 la suta din salariu sa aiba 7 milioane de pesionari o pensie si aia de mizerie si tot asa.

  Lantul trebuie rupt romanule si socialistul e de fapt conservatorul roman. Conservatorul PCR.

  Reply
 38. picus

  @turnoff

  drama fetei ludice de 16 ani este intr-adevar cea pe care o descrii;

  dar nu tot o drama este si cea a bietului proletar care e executat de banca pentru ca, luindu-si credit pentru plasma si termopane, nu-l mai poate rambursa acum? sau o sa spunem ca de vine e financiarul-capitalist-veros care profita de lacomia bietului om?

  unde sa fie raspunderea?

  adica, cum sa zic: eu sunt liber si ludic, dar cind mi se infunda, iadul sunt ceilalti, ca nu ma salveaza si ma si otravesc cu un sentiment neplacut de culpabilitate? pai asta-i treaba de dreapta?

  Reply
 39. g.s.

  Turnofftheglory, parerea mea e ca nu e treaba politicienilor sa permita/interzica avortul. E suficient sa nu il finanteze din bani publici. Iar daca e sa faca totusi ceva, pot sa se inspire de la Reagan (un fragment din articolul A Remembrance of Anne, by Patrick J. Buchanan):

  În fiecare vineri, la cererea preşedintelui Reagan, Anne selecta 30 de scrisori pe care preşedintele le lua la Camp David pentru a le citi și pentru a le răspunde, iar luni i le înapoia.

  În fiecare luni, colaboratorii apropiați (senior staff) luau prânzul cu preşedintele Reagan.

  La aceste dejunuri, presedintele citea mai întâi o scrisoare. Îmi amintesc una. Era de la o octogenară al cărei soţ a părăsit-o când ea avea 40 de ani și era însărcinată. S-a gândit să avorteze, dar s-a rugat (un vechi obicei american, n. trad.) şi a decis să aducă copilul pe lume.

  Ei bine, acel băiețel, 40 de ani mai târziu, avea grijă de ea la bătrânețe.

  "Nu este o poveste minunată?" a exclamat Reagan.

  Reply
 40. Turnofftheglory

  Dragos, ai avut 16 ani si ti-a spus iubita "nu mi-a venit"? Ai vazut privirea deznadajduita a adolescentei in acesta situatie? Ce ar face o eleva de liceu cand ea ar trebui sa alapteze la fiecare 3 ore? Trimitem iar muierile in bucatarie, la cratita unde le e locul? Sa brodeze, sa spele si sa toarne plozi?

  Nu ti se pare ciudat ca cele mai agresive si cei mai fervente opinii in zona avortului vin de la barbati?

  Sa lasam copii sa se nasca cu sindromul Down? Seropozitivii? Copii cu handicapuri majore? De ce sa restrictionezi ceea ce orice medic obstretician stie foate bine, e embrion pana la 7 luni, apoi devine fat. Stadiile alea nu sunt scoase pentru a face normative medicale.

  In chestiunea avortului, a violului, a violentei casnice, ar fi cazul ca noi barbatii sa trecem la colt, sa devenim nitel feministi si sa ne ascultam partenerele de viata. Nu de alta, dar reprezinta jumatate din populatie careia ii sunt varate pe gat interdictii de avort.

  Sa ne gandim nitel si la ele.

  Pentru a rezuma, incidenta mare a avortului in Romania nu este pentru ca legea permite, ci mai ales pentru ca parintii nu discuta "lucruri rusinoase". Educatia sexuala e zero. E rusinos sa vorbesti despre asta.

  Si mai avem si habotnicul ortodox care spune ca sexul e pacat. Sa ne-o tragem pentru procreere, nu miercuri, nu vineri si nu duminica. Si orgasmul e pacat, trebuie sa o facem pentru procreere. Aici presupun ca intru in coliziune cu conservatorismul si crestin-democratia. Dar realitatea e ca societatea a taiat clitorisurile fetelor acum 100 de ani in UK si SUA. Femeiile erau mamici si gospodine pana acum 50-60 de ani. Si saltul american s-a facut doar partial si urban in Romania.

  Reply
  1. Florina

   Doamne, ce-i aici?!?
   deci, statul minimal, conform enşpe mii de definiţii, în România??? e frumos, e înălţător, e sublim! dar nu se poate! mîine dimineaţă daţi nas în nas cu realitatea. de la ea porniţi, nu de la idei. e foarte bine să le cunoaştem, e îngrozitor de greu să le aplicăm. pe unele dintre ele, e imposibil să le aplicăm. deci, minimalizarea statului, nu stat minimal.

   Reply
 41. Mobgirl

  @ florin

  Nu antreprenorii din Ploiesti reprezinta provocarea suprema, ei oricum cred ca voteaza cu dreapta.

  Dar sa vad eu cum convingi zecile si sutele de mii de oameni care traiesc din venitul minim garantat dat de primarie (sau cum s-o mai numi) si din alocatia copiilor ca e bine sa aleaga un sistem in care tre' sa pui osul la munca daca vrei sa mananci/ sa bei.

  Adica beneficiarii sistemului actual, care sunt muuuulti multi (poate stie Bleen sa ne spuna cati).

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @Mobgirl: exact antreprenorii, buticarii, managerii și fermierii care stau acasă sunt provocarea. Cei care muncesc, plătesc impozite și se simt trădați de fiecare dată de partidele care își spun "de dreapta". Partide, care ca și tine, tremură de frica asistaților (apropos, o să înceapă valul măririlor în PDL, exact ăsta e mecanismul). Asistați pe care ar face bine să-i ignore. Felul în care vezi lucrurile e dovadă cea mai bună că prea multă teorie riscă să te rupă total de realitate. Așa gândește și vechea gardă a PD-ului: sub pretextul "pragmatismului" aruncă cu ajutoare și mită electorală în asistați, ignorând complet "antreprenorii din Ploiești". De asta nu avem partide de dreapta și ni se spune (prostește) că nu există electorat de dreapta. De deștepți ce suntem.

   Reply
 42. picus

  cu ce bani elimini complicatiile produse de 2 si 3?

  sincer, 4) nu vad ce treaba ar avea un stat minimal sa legalizeze interesul pur ludic al unor indivizi pentru alti indivizi de acelasi sex cita vreme ii pot da friu liber nestingheriti

  1)e un principiu pe care chiar si un stat minimal trebuie sa-l accepte:peste viata unui om nu se trece si punct.agree?(rog, fara exemple limita gen viol sau complicatii medicale)

  Reply
 43. Dragos

  "Miza reală e să schimbăm ceva, nu numai să ne simțim bine drogați cu eterul conceptelor"

  DA !!!! primul pas ?

  Reply
 44. g.s.

  picus,

  1)avort = crima

  2)prostitutie=sursa de trafic de persoane pentru anihilarea caruia statul trebuie sa risipeasca resurse

  3)consum de droguri=bani sparti pe spitalizarea unora care s-au urit cu binele

  4)casatoria homosexualilor=punerea pe picior de egalitate a celor care perpetueaza societatea si a celor care nu o fac

  –-

  1. da

  2. mai mult de atit, vezi interviul cu Reagan, exemplul cu bordelurile din New Orleans.

  3. da. si multe alte neplaceri, vezi interviul cu Reagan, exemplul cu casca de motociclist.

  4. da

  Insa intrebarea e: ce treaba are statul cu toate astea? Sau, cu vorbele lui Reagan, "I don’t believe in a government that protects us from ourselves."

  Reply
 45. Turnofftheglory

  Picus, fosta morula si bastula devine din soparla si mamifer marsupial in ceva ce seamana cu un humanoid.

  Ideea asta antiavort o gasesc normala ca raspuns la imbatranirea accentuata in Romania si in orice stat occidental.

  Nu voi fi de acord niciodata cu interzicerea avortului. Da e o tampenie sa faci avort azi cand ai de la banalul prezervativ si legarea tropelor zeci de solutii anticonceptionale. Cine vrea sa fie ipocrit si sa spuna ca toti copii trebuie sa se nasca le prezint dilema societatii irlanedeze, unde avortul era interzis si o adolescenta a nascut un copil rod al unui viol.

  Dincolo de situatia in care un mascul va vedea embrionul sfartecat prin chiuretaj, ar trebui sa existe si niste lamuriri. Biologic, fatul devine viabil pe la 6 luni. Inainte de asta, sansa sa de supravietuire scade extrem de mult.

  Un alt lucru trebuie inteles, un copil nedorit nu nenoroceste doar viata sa probabil, ci si a mamei, fratilor, bunicilor si a societatii in general. Cine e parinte stie ce inseamna un copil, dincolo de dragalasenie si gangurit.

  Ce doare intradevar este chiuretajul practicat frecvent de femei mature. Nu de pustoaice de 16 ani ce si-ar nenoroci viata. Doare pentru ca uneori pe la Barlad sa zicem, e mai simplu "sa il dai" afara decat sa ii explici partenerului de calareala sa isi traga caciulita.

  Principiile sunt faine si merita discutate, dar miscarea antiavort americana de exemplu o gasesc dezgustatoare si ilogica. Chiar daca simt mai aproape de republicani.

  La fel am putea spune si despre casatoriile homosexuale. Ma doare in basca ca vor inel, recunoasterea contractului nuptial si protectia legii. Nu sunt mai putin cetateni, soldati sau artisti daca prefera anusul unui barbat sau clitorisul unei femei. E alegerea lor. Iar un homosexual nu inseamna un transexual sau un travestit tacanit. Nu imi pot imagina o lume fara Da Vinci spre exemplu.

  Lucrurile sunt mai gri si conservatorismul nu e in antinomie cu liberalismul. A fi transant in aceste afaceri e excesiv.

  Reply
 46. picus

  e clar ca mobgirl nu e marxist; altfel n-ar crede ca ideile conduc lumea.

  @mobgirl

  no offence 🙂

  Reply
 47. Mobgirl

  Si un copil nedorit se afla in aceeasi situatie. E un accident, e un strain pentru mine care se agata de viata mea si ma ineaca, ma duce la fund.

  Daca in analogia mea, tu, ca inotator, fara sa observi, fara sa-ti dai seama, in mod accidental impungi o barca gonflabila cu sulita de prins peste si omul ala se trezeste in apa si se agata de tine ca sa-l duci la mal, situatia se schimba?

  Reply
 48. Mobgirl

  Iar tot sistemul de ajutoare sociale a explodat in SUA dupa aparitia cartii lui John Rawls, A Theory of Justice.

  Nu mai zic de Marx & comp.

  Cartile astea produc efecte, e bine sa stim ce e pe piata ideilor astazi, ca sa stim la ce ne putem astepta maine.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @mobgirl: n-am nimic cu cărțile. Să le citim. Să le discutăm. Însă dacă vrem schimbare, să ne uităm în jur și să ne trezim, o mișcare de dreapta (acum, nu în 50 de ani) are nevoie de propriul discurs, adaptat la propriul public și la propria realitate. Au început să-mi displacă intelectualismele în politică la fel cum îi displac lui Bleen. Apropos, când vom publica interviul cu Pleșu, are acolo câteva remarci foarte interesante despre intelectuali și politică. A traduce pe RR mi se pare o idee excelentă. A pleca de la Nozick, nu. Închipuie-ți că trebuie să convingi o sală de antreprenori din Pitești despre viziunea ta politică. Nu să ne lămurești pe noi de cât de educat ești. Miza reală e să schimbăm ceva, nu numai să ne simțim bine drogați cu eterul conceptelor.

   Reply
 49. nemo

  @picus: nope, ai pierde pariul.

  @FC: c'mon now, oricarui conservator ii sade bine un pic rigid, altfel nu ar fi conservator 🙂

  formularea n-a fost perfecta, si chiar daca era, tot neplacut suna 🙂 era vorba de "tolerenta opiniilor altora", nu de rigiditatea celor proprii, mai ales cand ai painea si cutitul 🙂

  nu stiu de sierra, dar mobgirl pare extrem de bine informat/informata. am aflat o multime de chestii cu un efort minim. sau minimalist. sau minimizat. mi-mi-mi 😆

  Reply
 50. picus

  analogia ta e specioasa; eu nu am nici o contributie/responsabilitate ca insul a ajuns sa se inece acolo;nu pot spune acelasi lucru despre un copil

  Reply
 51. g.s.

  "ori producem o definiție a statului minimal, inteligibilă și atrăgătoare pentru românul simplu muncitor cu simpatii de dreapta, ori o lăsăm baltă"

  Un prim pas ar putea fi traducerea si publicarea unui interviu antologic cu Ronald Reagan, acest mare comunicator, de pe reason.com:

  "Inside Ronald Reagan A Reason Interview From the July 1975 issue"

  E cit se poate de on topic si are exemple ilustrative pe intelesul oricui binevoieste sa citeasca.

  Doar citeva extrase la repezeala (fara exemplele asociate, fiind prea lungi pentru a le pune aici):

  – "I don’t believe in a government that protects us from ourselves."

  – "REASON: Governor, could you give us some examples of what you would consider to be proper functions of government?

  REAGAN: Well, the first and most important thing is that government exists to protect us from each other. Government exists, of course, for the defense of the nation, and for the defense of the rights of the individual. Maybe we don’t all agree on some of the other accepted functions of government, such as fire departments and police departments–again the protection of the people."

  Reagan despre taxele ascunse:

  "Well, there are 151 taxes now in the price of a loaf of bread–it accounts for more than half the cost of a loaf of bread. Now an egg isn’t far behind and nobody had to make that. There’s a hundred taxes in an egg by the time it gets to market and you know the chicken didn’t put them there!"

  Reply
 52. g.s.

  Definitia statului minimal (“minimal government”), asa cum a dat-o mobgirl, am gasit-o in multe articole. Se mai vorbeste si de “limited government”, o notiune care ii enerveaza rau pe libertarienii puri si duri.

  Zice unul:

  The Framers based the Constitution on the idea of minimal government, not limited government. The Framers understood that government is by its nature corrupt and corrupting. Government administrators and officials grab power. They do so at the cost of the freedom of the individual. They use the powers of government to steal as much from the people as they can, often to buy themselves more political power. The Framers created a form of government that minimized government, with the idea in mind of minimizing corruption.

  Not “limited government,” but “minimal government” was the general idea.

  The only discussion necessary is the discussion about what will constitute a minimal government. That discussion was held in the 1780′s. It was called the Constitutional Convention, and the fruit of that discussion is called the US Constitution.

  Reply
 53. Mobgirl

  @picus

  Am si eu o intrebare pentru tine: sa zicem ca esti la mare si, pentru ca esti un bun inotator, te aventurezi acolo unde apa e putin mai adanca.

  Si cum stai tu asa si savurezi momentul, te trezesti ca se agata cineva in carca ta sufocandu-te. Incerci sa-l duci la mal, dar omul e prea greu, se agita, tipa, se tine de tine si simti ca te sufoci, ca te trage in adanc, simti ca ai sa mori si inecat daca nu incerci sa-l desprinzi de tine.

  Sunt unii pe mal care te incurajeaza si-ti spun ca totul va fi ok, ca vei supravietui, dar tu in momentul ala si in clipa aia simti ca nu mai poti sa-l cari si ca ai sa te ineci.

  Ce faci in cazul asta? Mori odata cu el? Sau incerci sa te salvezi pe tine si sa-l lasi pe omul ala in urma?

  Reply
 54. picus

  pariez ca ti-ar fi greu sa-mi spui, medicaliceste vorbind, ce se intimpla intre luna a 3 si a 4 de "obiectul" capata alt statut

  Reply
 55. Mobgirl

  @ florin

  Muncitorii aia s-ar putea sa fie mult mai receptivi decat credem noi la ideea ca de maine 45% din salariul lor ar putea sa le ramana in buzunar in loc sa mearga la birocratia statului pentru a-i gestiona (citeste risipi, fura, directiona catre clientela proprie).

  In al doilea rand, nu sunt de acord sa deformam notiuni pentru a face pe plac muncitorilor.

  Daca ideea statului minimal nu are sorti de izbanda (si nici eu nu cred ca are deocamdata, de-asta am si vrut sa explic ce inseamna, ca prea se declarasera toti adeptii ei), atunci trebuie sa gasim o alta formula, nu s-o mutilam pe-asta.

  In al treilea rand, nu i-am trimis pe muncitori la alea 200 de pagini, ci pe tine, la solicitarea ta.

  In al patrulea rand, eu cred ca oamenii se vor intoarce la Nozick si la Rothbard in timpul vietii mele (maxim in 50 de ani, sper sa traiesc ca sa apuc vremurile alea). Criza asta in care ne aflam anunta falimentul statelor sociale si este o realitate ca atunci cand noi doi vom ajunge la pensie, nu vor mai exista destui muncitori care sa fie taxati pentru pensia noastra. Si acelasi lucru e valabil pentru orice stat european sau american.

  In al cincilea rand, cartile alea nu trebuie minimalizate. Pornind de la ele s-au construit sistemele politice din ultimii 300 de ani.

  Reply
 56. nemo

  picus, 1) 23:40. tocmai spusesem ca este o discutie interminabila, filozofic vorbind.

  medical vorbind, problema e rezolvata prin luna 3(aici variaza in fct de tara), cam de cand e interzis chiuretajul, medical si legal. I'll stick to that point. In intervalul de 2-3 luni, femeia are suficient timp sa analizeze ce si cum. Pana atunci, EA si numai EA este stapana corpului ei.

  Pana atunci, orice alt BS, fie el conservator, neo-conservator, samd, ramane doar un BS. Prea multe crime a comis comunismul in Romania, si ma refer la FEMEI, nu la embrioni, din cauza unor conceptii retrograde DE genul asta. long stoRy, dupa cum spuneam.

  4). nu, n-am statistica, foloseste si tu google, daca esti interesat. capitalist vorbind, de ce sa-ti fac eu treaba? 😆

  Reply
 57. ion adrian

  @mobgirl,

  Ce crezi? emiterea monedei nu ar trebui sa fie o functie a statului, un atribut al suveranitatii sale indiferent de vehicolul prin care s-ar realiza efectiv aceasta?

  Reply
 58. picus

  1)dar copilul nu e trupul meu

  4)ca lesbienele pot, din ambitz, avea un copil nu ma indoiesc, dar as fi curios cit la suta din ele o fac intr-adevar; ai o statistica, ceva?

  Reply
 59. picus

  1)asta nu-i in chestie, ca sa zic, dar mersi de compliment

  2)dar in majoritatea covirsitoare a cazurilor

  4)se poate la obiect si fara lovituri sub centura?

  Reply
 60. nemo

  @picus 1), 2):

  I beg to differ, fiecare face ce vrea cu trupul sau. aia cu avortul e chiar interminabila, de ex. este extrem de liberal punctul asta de vedere, fie el socialist sau capitalist.

  3). discutabil. banii se arunca pe drogati in general in ER, adica la urgenta.

  pt ca oricat de conservator ai fi 🙂 nu poti sa-i lasi pe aia sa moara. restul, reabilitare, samd, e alta discutie.

  4). error. stand de vorba cu niscailesbiene, mi s-a explicat ca si ele pot fi mame 🙂 . odata cu evolutia societatii umane, a fertilizarii in vitro, a bancilor de sperma, etc, apar noi valente filozofice in ce priveste casatoria. deh, antropologie.

  Reply
 61. Dragos

  @picus

  1)nu esti destept

  2)nu neaparat/intotdeauna/obligatoriu

  3)da

  4)mama dvs. mai perpetueaza societatea ? intreb ca sa stiu daca s-o pun, pe picior, de egalitate, pe d.na picus.

  Reply
 62. picus

  1)avort = crima

  2)prostitutie=sursa de trafic de persoane pentru anihilarea caruia statul trebuie sa risipeasca resurse

  3)consum de droguri=bani sparti pe spitalizarea unora care s-au urit cu binele

  4)casatoria homosexualilor=punerea pe picior de egalitate a celor care perpetueaza societatea si a celor care nu o fac

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @mobgirl: toate comentariile cu link intră în moderare. E ok, acum înțeleg de unde vin definițiile tale. Eu unul nu sunt de acord cu ele. Înainte să te repezi să mă apostrofezi, ține cont că liberal înseamnă altceva în US decât în Europa. Nu e deloc clar de ce ar trebui "stat minimal" să fie ceea ce spune Nozick. Aici nu vorbim de termeni comuni. Încerc să explic că ne pierdem vremea cu citate și teorii. Spunea Ivan Zubeldian (care nu suferă de aceeași rigiditate a opiniilor) că omul de rând ar trebui să înțeleagă despre ce vorbim. Dacă tu trimiți omul de rând să citească 400 de pagini în engleză, ne-am ars. Dacă spui omului de rând că statul minimal (adică ideea principală a dreptei) înseamnă să privatizezi tot, putem să ne luăm adio. Rămânem aici să dezbatem toeriile între noi până la adânci bătrâneți.
   Din punctul meu de vedere știința politică e complet inutilă dacă nu se transformă în discurs politic inteligibil. Cartea lui Nozick era scrisă pentru americani, nu pentru noi. În SUA (și democrațiile vechi) a avut cu siguranță un public important și influent, altfel nu ar fi ajuns relativ populară. La noi are un public de fumoar universitar. Adică nesemnificativ. Așadar ori producem o definiție a statului minimal, inteligibilă și atrăgătoare pentru românul simplu muncitor cu simpatii de dreapta, ori o lăsăm baltă. Asta e miza, nu să ne duelăm în bibliografii.

   Reply
 63. nemo

  @mobgirl, sierra, etc: eu ma bucur ca mai citesc si alte opinii pe aici si ca iese de-o discutie, chiar si de cafenea 🙂

  Florin si nedormitul sufera de oarece rigiditate a opiniilor, la FC e intrinsica, la nedormitu' e mai degraba acumulata.. 🙂

  altfel, cand toata lumea e de acord cu toata lumea, devine ceea ce Bleen s-a ferit mereu sa fie pe blogul pe care l-a initiat si transformat, adica un fel de monomanii… :mrgreen:

  discutiile de genul pe care le-a initiat Hancu se rezova usor cu site-uri de genul "politicalcompass". acolo se vede si se explica mai bine cum sta treaba si cum se impaca toate. unde mai pui ca iti da si reprezentare grafica, din ciclul "o imagine face cat o mie de cuvinte" 😀 taman cat articolul de fata 🙂

  io n-as rade asa tare despre studiul ala cu gay :mrgreen: 21% din populatia Americii se declara gay(si barbari si femei), iar la adunarea lor de pe 5th Ave, cu ocazia liberalizarii casatoriei au fost prb vreun 1 milion. deci, io n-as glumi pe teme asa de serioase, ca lungimea corelata cu fericirea. everybody knows, size matters, 😆

  in rest, sunt multi bani aruncati la capitolul "cercetare & efectul razelor de luna asupra papucilor de guma..", dar asta e alta poveste. sunt mult mai multi bani atuncati prin alte parti, de exemplu razboaie prin Irak, in cautare de arme de distrugere in masa, samd.

  Reply
 64. Mobgirl

  Lectura obligatorie dupa Nozick, pentru cine doreste sa afle mai multe despre ceea ce discutam aici, este orice carte scrisa de Murray Rothbard, in special For a New Liberty: The Libertarian Manifesto sau Man, Economy, and State. Din pacate, din cate stiu eu, nu a fost tradus inca in romaneste, insa gasiti gratuit pdf-uri in engleza pe google.

  De fapt, cartea de 450 de pagini a lui Nozick este o lunga replica la Murray Rothbard (primele 200 de pagini) si la John Rawls (urmatoarele 200).

  Pentru discutia despre statul minimal primele 200 de pagini sunt suficiente.

  Urmatoarele 200 explica de ce orice iesire din schema statului minimal (taxarea pentru orice altceva in afara de protectie si justitie) este ilegitima si inseamna sclavie (lucrezi cu forta pentru altii).

  Cine doreste sa citeasca in ordinea in care s-a purtat dezbaterea trebuie sa inceapa cu Rothbard si apoi sa-l citeasca pe Nozick.

  Reply
 65. Mobgirl

  @florin

  Si pe wikipedia se gaseste ceva despre statul minimal, foarte partial si incomplet si simplist fata de complexitatea temei. Insa definitia din primul paragraf e corecta, e acceptata si utilizata cu sensul descris mai jos in toate cartile de filosofie politica.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Night_watchman_state

  A night watchman state, or a minimal state, is a form of government in political philosophy where the state's only legitimate function is the protection of individuals from aggression, theft, breach of contract, and fraud, and the only governmental institutions would be the military, police, courts, and legislatures, with some theories also including prisons.

  Adica,

  Statul 'paznic de noapte' sau statul minimal este o forma de guvernamant in filosofia politica unde singura functie legitima a statului e protectia indivizilor de agresiune, furt, incalcarea contractului si frauda, si unde singurele institutii guvernamentale sunt armata, politia, tribunalele si institutiile legislative, cu cateva teorii care includ si penitenciarele.

  Reply
 66. Mobgirl

  @florin

  Una dintre cartile mai recente despre statul minimal este scrisa de Robert Nozick in anii 70 si a fost tradusa si in romaneste sub titlul Stat, anarhie, utopie, de catre editura Humanitas.

  Reply
 67. para

  Aşa cred şi eu, Alexandre, că e vorba despre ce e just, e vorba despre dreptate.

  "The new “theory of justice” [of John Rawls] demands that men counteract the “injustice” of nature by instituting the most obscenely unthinkable injustice among men: deprive “those favored by nature” (i.e., the talented, the intelligent, the creative) of the right to the rewards they produce (i.e., the right to life)—and grant to the incompetent, the stupid, the slothful a right to the effortless enjoyment of the rewards they could not produce, could not imagine, and would not know what to do with."

  Ayn Rand, "An Untitled Letter"

  Reply
 68. Mobgirl

  @florina

  Nu inteleg ce vrei sa spui. Ti se pare ca expresia stat minimal e inventata de mine? Te inseli.

  Si cred ca se spune minimizarea statului, nu minimalizarea lui.

  Si ca sa-ti raspund la intrebare, John Locke nu-mi e strain.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @mobgirl: dă-ne și nouă, te rugăm, sursa de unde ai extras tu definiția statului minimal. Un link, o carte, ceva.

   Reply
 69. guta yodda

  mi se pare ca perspeciva e usor distorsionata. ideea nu e sa reduci costurile cu orice pret, ideea (cred) e sa oferi cat mai multa libertate individuala si sa faci ceea ce e drept. in alte cuvinte nu inchid o scoala, un spital pentru ca mi s-a pus pata sa reduc costurile, ci pentru ca nu e drept ca majoritatea care nu va calca niciodata in cladirea aia sa plateasca pentru costurile de intretinere si servicii care probabil nu o intereseaza. statul minimal nu e astfel un scop, ci un mijloc prin care se ofera "mai multa libertate" si dreptate. florin a zis bine ca tema e interesanta. fiecare are propriul minim si probabil si maxim. 🙂

  Reply
   1. Florina

    Guţă
    aia e! sînt lucrări luate cuvînt cu cuvînt sau bucăţi de lucrări. în ambele cazuri interpretarea este deficitară, cel puţin.

    Reply
    1. Florina

     mobgirl

     nu, eu sînt sigură că este minimalizare şi da, era clar că despre John Locke e vorba.

     pînă la urmă, se pare că facem conversaţie de cafenea.

     Reply
 70. Mobgirl

  @ nedo

  Statul minimal nu e doar pă partea dă bani, e şi pă partea dă lugu lugu.

  Si asta dintr-un motiv foarte simplu: interzicerea celor de mai sus presupune costuri suplimentare care se reflecta in taxe exponential mai mari. Nu mai platesc doar ca sa fie prins hotul care mi-a intrat in casa si mi-a furat lantisorul de aur, platesc si pentru ca:

  – statul sa angajeze oameni in plus care sa supravegheze/ sa faca flagrant/ sa aresteze/ sa trimita in justitie oameni care fac sex contra bani, care isi injecteaza lucruri in vene etc.

  Statul minimal de-aia se cheama minimal: ca reduce costurile de functionare la minim si nu-ti incarca nota de plata ca sa implementeze preferintele personale ale lui Bleen sau ale altcuiva despre ce inseamna o societate 'normala' si despre cum trebuie sa-ti traiesti viata.

  Reply
 71. nedormitul

  aaa, păi zi aşa! tu confunzi termenii. statul minimal are ca scop restrîngerea cheltuielilor bugetare, limitarea la serviciile care sînt necesare cetăţenilor, limitarea intervenţiei statului în economie, nu cu liberalismul sau moravurile societăţii.

  deci: statul minimal e pă partea dă bani, statul liberal e pă partea dă lugu lugu.

  Reply
 72. Mobgirl

  @nedormitul

  Cu exemplul ala am vrut doar sa expun niste consecinte ale acceptarii statului minimal: principala consecinta este ca in statul minimal se reglementeaza prin lege doar ceea ce tine de aparare sau justitie si atat. Punct.

  Daca esti de acord cu statul minimal, atunci trebuie sa fii de acord si cu:

  – ideea ca femeile sunt libere sa faca avort

  – ideea ca oamenii sunt liberi sa se prostitueze

  – ideea ca oamenii sunt liberi sa-si injecteze orice in vene

  – ideea ca oamenii sunt liberi sa se casatoreasca intre ei sau cu o pisica sau cu un caine sau cu laptopul preferat (atat timp cat se gaseste cineva sa oficieze aceasta casatorie).

  Oricine se declara impotriva lucrurilor de mai sus si sustine o legislatie care sa le interzica trebuie sa accepte si faptul ca e impotriva statului minimal.

  Lucrurile astea merg impreuna: nu poti sa interzici casatoria intre homosexuali si in acelasi timp sa te declari adept al statului minimal.

  Reply
 73. Mobgirl

  Ca sa fiu mai clara, intr-un stat minimal:

  1. avortul e permis

  2. prostitutia e permisa

  3. drogurile usoare/ grele se vand liber la magazinul de droguri

  4. casatoriile intre homosexuali sunt permise.

  Intr-o postare recenta, la toate punctele de mai sus Bleen a declarat ca e impotriva, sustinand implicit o legislatie care sa le interzica/ descurajeze. Acest lucru este contrar statului minimal.

  De asemenea, Bleen sustine taxarea ca un exercitiu de solidaritatate si o obligatie fata de comunitate (alte criterii decat apararea si justitia), ceea ce este iarasi, contrar statului minimal.

  Reply
  1. nedormitul

   @mobgirl
   ce legătură are statul minimal cu avortul? dar cu prostituţia? dar cu drogurile? dar cu căsătoriile între homosexuali?
   ce legătură are o formă minimă de administrare cu toate cele de mai sus?

   Reply
 74. Mobgirl

  @florin cojocariu

  Eu nu am dat definitia mea pentru statul minimal.

  Definitia asta exista in cartile de filosofie politica, la fel ca si definitia statului 0.

  Aceste definitii nu sunt date pe baza de preferinte personale, ci oamenii le-au justificat si intemeiat si argumentat in sute de pagini, ajungand sa fie acceptate si utilizate cu acel inteles si nu altul.

  Statul minimal se mai numeste si statul "paznic de noapte", tocmai pentru a sublinia faptul ca singurele atributii ale unui astfel de stat sunt protectia cetatenilor si rezolvarea situatiilor conflictuale in justitie.

  Mai cred ca incercarea de a da unor termeni definitii cu aplicabilitate locala, care sunt valabile doar pe blogul blogary.ro, nu este nici fructuoasa, nici profitabila, si nici nu faciliteaza comunicarea dintre oameni.

  Reply
 75. anarchix

  Interesante parerile despre stat 0, minimalist, 3/4, 2 1/2 …

  Ain't gonna happen in RO, asta e sigur.

  Singura situatie in care un stat minimalist (sa prefera 0, dar asta e, nu le poti avea pe toate) ar exista este echivalenta cu resetarea actualei organizari statale posibila numai printr-un cataclism (world wide nukelar war, niscavai virusi a la Resident Evil, u got the picture).

  meh, despre ce vorbeam?

  @ mobgirl

  food for thought: Bitcoin. 😉

  Reply
 76. sierra

  @nedormitul: chestia cu identitatea era un mod indirect de a-i spune lui Florin Cojocariu ca ma intreaba de ce n-am basca. Caci sa vedem ce-mi reproseaza Florin:

  "Nu opinia mă irită ci nesfărșita lamentație de tip “drobul de sare”. Nedumeririle mele sunt reale: nu înțeleg precis ce te deranjează, nu înțeleg ce propui. O discuție despre criminalitate în care unul dintre interlocutori spune “Fugi dom’le d’aci, toți sunt niște hoți!” nu e o discuție. Pune o întrebare, fii de acord cu ceva, explica de ce nu esti de acord cu altceva, propune o solutie.

  La fel de inutile sunt și întrebările 8 în 1, menite cel mai des să demonstreze ce spirit critic are întrebătorul, nici într-un caz să ducă discuția la un liman."

  1. Nu-i place ca ma lamentez. Eu i-as spune luciditate, nu lamentatie. Nu gasesc motive de bucurie cand ma aplec cu atentie asupra realitatii romanesti sau mondiale.

  2. Nu intelege ce ma deranjeaza. Pe mine ma deranjeaza multe, trebuia sa-mi insir toate nemultumirile? M-am marginit la a-mi exprima dezacordul fata de ideea principala a articolului si am si spus de ce.

  3. Nu intelege ce propun. Nu propun nimic. Daca aveam solutii infailibile pentru toti, acum eram, probabil, in politica, incercand sa le pun in aplicare. Si nici n-am stiut ca madame blogary e un fel de guvern din umbra, astfel incat, cine posteaza aici trebuie sa aiba si o platforma-program de guvernare.

  4. Nu-i place ca nu intreb, iar daca intreb, nu-s bune intrebarile, ca-s de tip 8 in 1(cum or fi alea?) si nu ajuta discutia sa ajunga la liman. Deci, cum e mai bine, sa intreb ori ba?

  5. Nu-i place ca nu-s de acord cu ceva. N-am avut ocazia, comentariile cu care sunt de acord au fost postate dupa ce eu n-am mai accesat blogul.

  6. Nu explic de ce nu-s de acord. Eu zic ca mi-am explicat afirmatiile facute, in cateva cuvinte, nu in romane fluviu, dar le-am explicat. ETC

  Reciteste comentariile mele si ale lui Florin si ai sa vezi, ca oricum as da-o, tot fara basca raman. 🙂

  Reply
 77. sierra

  @florin cojocariu: sincer iti spun, nici eu nu inteleg ce vrei de la mine. Te irita faptul ca nu ma cunosti, ca nu stii de unde sa ma apuci? Trebuia sa-mi public CV-ul, declaratia de interese si scrisoarea de intentie inainte de a comenta pe acest blog? Primul meu comentariu a fost on topic, mi-am spus parerea despre articolul postat de voi. Apoi am raspuns celor care au avut amabilitatea sa mi se adreseze (desi, vai, sunt un anonim despre care nu stiti nimic), iar dialogul a curs in mod natural. In cazul in care considerati prezenta mea aici inoportuna, se rezolva foarte simplu, spuneti-mi-o si nu va mai calc pragul. Dar nu-mi cauta noduri stilistice si argumentative in papura, ca nu-i cinstit.

  Daca tot vrei sa afli mai multe despre mine, afla ca nu-s un comunist care crede ca oranduirea capitalista e rea. Dimpotriva, imi place capitalismul, dar nu-mi place panta pe care a alunecat in ultima vreme. Tocmai de-aia il critic, fiindca-mi place. Vreau indreptarea pacatosului, nu disparitia lui. 🙂 Vezi tu, lantul trofic din natura asigura un echilibru al speciilor, daca-l mutam, insa, in societate (in orice domeniu al ei) el sfarseste prin a fi distorsionat de om si produce dezechilibre. In economie, daca pestele mare tot inghite pestii mici, se intampla doua lucruri: in primul rand dispare concurenta si fara concurenta nu ai piata, in al doilea rand, daca rechinul atinge o masa critica, vin politicienii si-l mangaie pe cap pana-l transforma in leviatan. Si daca ajunge too big to fail, atunci e destul de mare incat sa muste si din suveranitatea statului.

  Florin, eu accept ca exista bine si rau in lumea asta, dar putini dintre noi sunt exclusiv buni, sau exclusiv rai. Majoritatea dintre noi ne zbatem in zona griurilor. La fel si sistemele construite de noi. Se poate mai bine? Teoretic se poate orice, practic e ingrozitor de complicat, dupa cum spuneam ieri, trecutul umanitatii nu ma indeamna sa-i vad viitorul in roz.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @sierra: nu m-a interesat nici o secundă cine ești. Ci ce ai de spus. Îmi atribui o mulțime de gînduri și intenții care îmi sunt cu totul străine. Dacă vrei să discuți, respectă regulile discuției. Adică răspunde la întrebări, critică cu argumente, propune soluții, enunță-ți clar nelămuririle. Astea nu sunt "noduri stilistice și argumentative" ci cerințe raționale. Ce crezi tu, în general, despre viitorul umanității, existența binelui și a răului, nu mă interesează. Și, aș paria, nu interesează pe prea mulți pe-aici.

   Reply
 78. Yeba

  Ce chestie.

  „Maryland, New Mexico, Tennessee, Virginia şi Carolina de sud sunt statele americane care sunt avertizate de Moody’s că sunt pe lista de downgrade. Motivul principal e legătura lor cu administraţia de la Washington. Mai precis, dimensiunea crescută a sectorului public în economia statului.”

  Reply
 79. Mobgirl

  @florin cojocariu

  Ceea ce am descris mai sus este statul minimal, nu statul 0.

  Statul 0 exista si el – in teorie – la fel ca si statul minimal.

  Diferenta intre cele 2 este ca administrarea justitiei (tribunale, judecatori) si gestionarea protectiei (politie, armata) sunt unicele atributii ale statului minimal, in vreme ce in statul 0 ele sunt 100% private (iti faci abonament la o agentie privata de protectie, in functie de nevoile tale – fie ca asta inseamna bodyguard, sisteme de alarma sofisticate sau pur si simplu o patrulare prin fata usii tale o data la doua zile sau mai des cand esti in concediu). La fel, tribunalele sunt private 100%, iar judecatorii celebri pentru impartialitatea lor vor avea clienti si profit, in vreme ce aia dubiosi si suspecti vor da faliment, ca in orice afacere.

  Am facut aceste precizari ca sa intelegem ceea ce sustinem.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @Mobgirl: tot ce ai făcut a fost să dai definiția ta pentru statul minimal. Alții, inclusiv eu, au dat-o pe a lor. Asta nu înseamnă că toți susțin ce înțelegi tu. Iată însă un subiect extraordinar: cum definim statul minimal?

   Reply
 80. guta yodda

  ce bine era pe vremea cand Biserica "supraveghea" invatamantul.

  apropo, un stat minimal isi permite un gratar de 1 mai din cand in cand?

  Reply
 81. Nea

  Yeba, argumentul nu e doar că şi ăia plătesc impozite, ci şi că statul, în marea lui înţelepciune, ştie că mai bine dai unui cercetători bani pentru o asemenea temă decât să îl treci în şomaj, să umble cu pancarda "Jos Guvernul" prin Piaţa Capitoliului sau cum i-o zice acolo Pieţei Victoriei.

  Omul spune acasă cu mândrie că e cercetător, guvernul raportează mai puţini şomeri, contribuabilul e mândru de nivelul cercetării şi homosexualii se simt gâdilaţi.

  Cârcotaşilor

  Reply
 82. nedormitul

  Uite, asta e o idee bună de studiu şi la noi la Rumania

  Vanghelie Institute for Portofelly Impaired People – The Association Between Penis Size and Sexual Health Among Men Who Had Sex with Catalin Voicu

  Reply
 83. nedormitul

  compania aia suplă trecea dintr-o criză într-alta, pînă la începutul anilor 90, cînd a fost privatizată. mai mult, nu cred că e companie mare franceză al cărei nume să nu intre în combinaţia "l'affaire + numele companiei".

  Reply
 84. Alex

  Magistral. Am invatat aici in zece minute mai mult decit intr-un semestru intr-o scoala "etatista" 🙂

  Reply
 85. euNuke

  "Un stat minimal isi permite o NASA?"

  numai daca reuseste sa conserve libertatile individuale si o constitutie dibace timp de cel putin 200 de ani. si ar mai fi nevoie de o populatie maricica, de peste 300 de milioane, din care cel putin jumatate sa fie fascinata de stiinta si futurism.

  statele minimale slab populate cu o mana de parliti fatalisti pot obtine in schimb o para malaiata, cu conditia ca majoritatea cetatenilor sa caste gura la cer cel putin 1h/zi. o suita de bocitoare care sa latre la luna si corporatii pana'n zori ar optimiza procesul.

  Reply
 86. Yeba

  Nț, nț, n-a venit nimeni pe aici să vă doboare cu argumentul solid intelectualicește 🙂 că și ei plătesc impozite, deci au dreptul să fie studiați, bla. Ca insider intr-ale cercetășiei, vă împărtășesc părerea mea că cea mai tare este concluzia studiului:

  „These data highlight the need to better understand the real individual-level consequences of living in a penis-centered society.”,

  cuvintele-cheie nu-s alea de râs, ci the need to better understand, adică „mai dați-ne fonduri”.

  Reply
 87. skin

  @g.s. bugetul studiului "sadam has WMD and we go to find em, then we bring al quaeda in iraq" care a fost pina la urma?

  Reply
 88. skin

  @ florin cojocariu – ideea e ca 1.plutocratia iata e posibila si sub administratii de mare conducator precum reagan, 2. vis a vis de o corporatie plutocratica si privata, o corporatie de stat (porcaita in fel si chip in articolul de mai sus) se poate dovedi un model de suplete si agilitate. 3. topul ala al celor mai mari companii din lume e plin de regi ai asfaltului internationali de care nu prea are nimeni chef sa se atinga tocmai pentru ca sint mari, locuri de munca, patriotism tot rahatul 4. punctul 3 le predispune ca in situatii nefavorabile sa ajunga in pozitia de la punctul 2. 5. partea proasta e ca punctele 3 si 4 costa pe toata lumea in final. asta e din seria cu "democratia nu e perfecta" dar daca tot ne laudam ca e perfectibila, uite food for tought. altfel batem apa in piua cu lozinci, zau asa. 6. ca sa nu fiu inteles gresit, punctul 2 e posibil in principal din cauza concurentei cu alte companii inclusiv private.

  Reply
 89. g.s.

  mobgirl,

  Statul minimal trebuie sa fie obiectivul urmarit.

  Invatamintul a fost 100% privat peste tot in lume de la bun inceput si a fost serios si de calitate pentru ca era supravegheat de Biserica. America nu a avut un minister al invatamintului pina la Jimmy Carter si s-a descurcat mult mai bine decit altii care au avut asa ceva. La 30 de ani dupa initiativa asta de stinga se vad efectele. Pe masura ce statul s-a implicat, cheltuielile pe cap de elev au crescut, iar calitatea invatamintului a scazut catastrofal.

  Invatamintul obligatoriu, finantat de la buget, ar trebui sa fie de cel mult 4 clase, atit cit sa te asiguri ca toata lumea stie sa scrie, sa citeasca si sa numere pina la 1000. Nu e treaba mea sa platesc educatia copiilor vecinului.

  La fel si in cazul sanatatii, pensiilor, ajutoarelor sociale. Statul nu are ce cauta aici. Lumea a existat si inaintea aparitiei functionarilor care pretind ca sint mai priceputi decit tine in a-ti cheltui banii. Cit despre celelalte ministere pe care le enumeri, chiar nu ar trebui sa existe. Unul, puternic finantat, al apararii, unul de interne si ce mai e nevoie pentru garantarea libertatii individului si proprietatii. Totul bazat pe o constitutie de cel mult 5 pagini care sa impiedice votarea unor legi care sa duca la gonflarea guvernului in viitor.

  Pentru cei care cred ca trebuie sa dam o mare parte din banii nostri statului pentru ca stie el mai bine cum sa-i foloseasca si de ce avem nevoie, o stire dintr-un ziar de ieri: guvernul federal a contribuit financiar la un studiu care a examinat care este efectul dimensiunii penisului unui barbat gay asupra vietii sale sexuale si a starii sale generale de bine. Numele raportului: "The Association Between Penis Size and Sexual Health Among Men Who Have Sex with Men." In stirea asta, singurul personaj de dreapta (conservator) e Andrea Lafferty, cea care a denuntat impostura si furtul. De cealalta parte, hoarde de functionari si paraziti care isi impart banii altora.

  Reply
  1. Florina

   g.s.
   am citit de două ori ieri pe FoxNews ştirea despre raportul respectiv. prima dată am crezut că am, brusc, probleme de traducere. a doua oară mi-am făcut cruce. mărturisesc. astea mi-au fost reacţiile, cu toate că sminteli am mai văzut, auzit, citit. dar se pare că sînt inepuizabili.

   Reply
 90. tucu

  Nu ma opot abtine sa nu va anunt cu mindrie si stupoare ca Realitatea Tv a reusit sa atinga sublimul.

  Boc a fost acuzat ca incurajeaza evaziunea ficala deoarece a participat la deschiderea complexului chinezesc ""Sarpele Rosu"' unde RTV a descoperit ca nu toate cele 1200 de magazine aveau case de marcat.

  Unde Dumnezeu au gasit asemenea genii.

  Helo Dl Hurezeanu aveti ambitia de a l inlocui pe Bula cu RTV ul?

  Reply
 91. Nea

  Florin, aşa e. Mă fascina în comunism să găsesc câte o urmă, oricât de firavă de liberalism, un loc unde labele lui Ceaşcă şi ale activiştilor săi nu pătrunseseră. E drept că îţi cotrobăiau sub plapumă sau sub fuste, în farfurie, în bibliotecă, în creier.

  Dar se iţea ici şi colo un frizer particular, un meşteşugar care avea afişată cu mândrie pe perete diploma de absolvire a şcolii de meserii interbelice şi o poză îngălbenită cu colegii, un om care vorbea corect gramatical. Era palpitant.

  Reply
  1. Florina

   sierra 15.47

   păcat. ar trebui să ştii înainte de a acuza ceva sau pe cineva. dar nu încerca în nici caz cu un grec dacă vei dori să afli, cu un neamţ, în schimb, da!

   Reply
 92. Merechene

  de acord cu @mobgirl, doar ca ala nu-i stat minimal, e stat zero. minimal nu insemana neaparat zero. cand vorbim despre stat minimal, fiecare se raporteaza la societatea in care traieste, cat de mult trebuie lasat statul sa intervina in viata noastra astfel incat sa nu existe haos. din pacate, dupa multi ani de piata libera si stat minimal (cazul Americii) se ajunge ca, prin intermediul statului, companiile monopoliste sa dea ordine populatiei. monstrul Companii – Stat este un Master-Blaster care taie si spanzura. cam aici se ajunge. de-aia varianta stat zero ar putea functiona mai bine ( cel putin teoretic). mai nasol este cu societatea care cu greu s-ar putea adapta noilor reguli – adica niciuna! [totusi.. securitatea si libertatea individului trebuie sa fie prioritatile unui astfel de "stat".]

  Reply
 93. Mobgirl

  Observ un entuziasm general fata de ideea unui stat minimal.

  As vrea sa fac insa cateva precizari:

  1. Stat minimal nu exista nicaieri in lume.

  2. Stat minimal inseamna:

  – invatamant 100% privat; nu exista obligativitatea de a absolvi 8 – 10 – 12 clase; nu exista obligativitatea de a da copilul la scoala la 7 ani, nu exista evaluare nationala, bacalaureat, programe scolare adoptate prin lege, lege a educatiei;

  – sanatate 100% privata, ambulante 100% private: din nou, nu exista legea sanatatii, tratamente gratuite, inscriere obligatorie la medicul de familie etc.

  – 0% ajutoare sociale: pensii 100% private (doar daca ai avut grija sa inchei o asigurare de pensie din timp, cu o companie privata); ajutoarele de somaj, alocatia copilului, concediul pentru cresterea copiilor, indemnizatia pentru handicapati etc etc (nu le stiu pe toate) nu exista intr-un stat minimal.

  – nu exista ministerul turismului, ministerul transporturilor, ministerul economiei, ministerul administratiei locale, ministerul educatiei, ministerul sanatatii, ministerul muncii si protectiei sociale si nici reglementari ale statului in vreunul din domeniile astea.

  Avand in vedere aceste lucruri, mai sustine cineva statul minimal?

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @Mobgirl: Statul minimal nu înseamnă statul zero. Nu există stat nul după cum nu există nici stat 100%. Până și cele mai fioroase totalitarisme comuniste au acceptat tacit o doză mică de liberalism. A susține statul minimal nu înseamnă a susține dispariția statului.

   Reply
 94. cristoiu

  Interesant si adevarat articol.La fel si majoritatea comentariilor.As adauga un singur argument in favoarea dreptei.Numai sub aripa ei au ajuns tarile prospere si o data cu ele muncitorimea aferenta.In marea majoritate a guvernarilor exclusive de stanga , tarile au saracit , o data cu ele atat muncitorii ,cat si restul populatiei. Ce argument poate fi ala ca toti suntem egali in saracie ?

  Reply
 95. skin

  @ dragos. vorbisem si de general motors acolo. daca n-a fost una dintre cele mai corcolite companii de catre statul american inclusiv in administratii republicane, atunci sint cea mai performanta companie auto din lume. In momentul de fata, oricum e preferabil sa ai actiuni la Renault care intimplator e de stat. degeaba o dai cotita cu "armata care apara si pazeste telemeaua si ridichile". dintre cele 2, nu renault a primit ajutoare de stat in ultimii ani. deci dincolo de etichete, hai sa ne uitam mai atent. poate nu e vorba de stinga si dreapta. nu mai spun ca una dintre ideile articolului de mai sus este tocmai aceea ca "un singur model politic e vinovat de toate relele de pe lume" cu singura deosebire ca nu e vorba despre dreapta. inca odata, hai pe teren, dincolo de gargara. e posibil sa gasim o multime de administratii republicane (ceilalti nu se pun, oricum sint socialisti) corcolind companii private din tot felul de motive "patriotice". la urma urmei, patriotismul e refugiul pentru toate canaliile, care uneste mai ceva decit stinga proletarii.

  Reply
  1. nedormitul

   statul francez nu mai are decît 15% în renault. deja, ca structură, se apropie de general motors

   Reply
 96. DanCanada

  Un adevarat "manifest" al celor de dreapta!

  Ar mai fi credinta: cei cu adevarat de dreapta sunt mai probabil credinciosi, in timp ce stinga e de obicei atee/agnostica. Asta pentru ca stinga in general e convinsa ca ce face, face bine (un fel de Dumnezeu pe pamint). Plus ca inca de la Marx, socialistii au avut un dispret total fata de religie in general. Religia lor (socialismul) a fost pentru ei totdeauna mai importanta.

  Reply
 97. daniel

  off topic.

  A B C D

  1. Lockheed Martin $38148.1m 57 $ 590.1m

  2. Boeing Company $20135.3m 39 $1597.7m

  3. Northrop Grumman $17114.0m 33 $ 845.7m

  4. General Dynamics $16705.7m 12 $ 78.5m

  5. Raytheon Company $15776.2m 22 $ 479.2m

  6. L-3 Communications $7850.7m 7 $ 43.6m

  …………………………………………………………..

  15. Bechtel Corporation $4287.3m 18 $ 378.2m

  A Compania

  B Sume contractate cu guvernul federal american in 2009

  C Nr de cazuri investigate pentru alegatii de misconduct*frauda, deturnare de fonduri etc* din 1995

  D. Banii dubiosi din 1995

  Reply
 98. Pataphyl

  Antologic! Nu prin noutatea ideilor, ci prin calitatea și claritatea expunerii!

  ÎSînt convins că încăpățînații antagoniei "progresiste" ("oficiale") dreapta vs stînga se vor da tare greu la întors, căci e vorba de fapt de dreapta vs NEdreapta, sau și mai bine dreapta vs strîmba! 🙂

  Chestia cu statul minimal (dar puternic!) e iarăși greu de perceput, cred că trebuie pistonat pe ideea explicării hibelor statului-dădacă, acela care "ne dă" ! 🙂

  Reply
 99. guta yodda

  offtopic

  peste 60% din profitul Boing vine din vanzarea de avioane comerciale, iar aproximativ jumatate din profit vine din vanzarile internationale. este cel mai mare exportator din SUA .cred ca vroiai sa te referi la Lockheed Martin ( 80% din contracte sunt cu statul american).

  interesant este ca daca in anii 70 existau cam 50 de astfel de firme, pana in 97 au ramas 5, iar in 2001 4. cam aceeasi belea la nivel de principiu cu firmele producatoare de masini din germania.

  Reply
 100. sierra

  @florin cojocariu: sunteti defel nervos, sau v-a enervat vreun comentariu de-al meu? Daca-i asa, scuze, n-am venit pe acest blog cu intentia de a provoca sau enerva pe cineva. Am crezut ca e un spatiu in care niste oameni civilizati pot discuta in contradictoriu. La urma urmei, diversitatea opiniilor face bine oricarui blog.

  Accept "invitatia" dvs de a ma retrage, cu speranta ca voi avea o usa deschisa aici si in viitor. 🙂

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @sierra: ambele. Nu opinia mă irită ci nesfărșita lamentație de tip "drobul de sare". Nedumeririle mele sunt reale: nu înțeleg precis ce te deranjează, nu înțeleg ce propui. O discuție despre criminalitate în care unul dintre interlocutori spune "Fugi dom'le d'aci, toți sunt niște hoți!" nu e o discuție. Pune o întrebare, fii de acord cu ceva, explica de ce nu esti de acord cu altceva, propune o solutie.
   La fel de inutile sunt și întrebările 8 în 1, menite cel mai des să demonstreze ce spirit critic are întrebătorul, nici într-un caz să ducă discuția la un liman.

   @Skin: plutocrația nu e egală cu libertarianismul. Au scris foarte aplicat despre asta Valeriu Stoica și Dragoș Aligică.

   Reply
 101. Dragos

  @skin

  in tinta, dar nu in centru. Boeing si General Motors produc, printre altele,

  F16 si Humvee. care sunt trebuincioase armatei americane. care apara si pazeste.

  pai vezi ca Renault nu se potriveste cu Boeing si GM ? ridichiile si telemeaua merg cu mirodeniile din salamul taranesc, muschiul tiganesc merge cu o branza veche si un vin bun…eheee, complexul militar nu-i asa de simplu cum crede lumea.

  Reply
 102. skin

  Putem sa ne detasam un pic de "adevarurile fundamentale" si sa scriem chestii mai aplicate? Mai sint 20 de articole identice deja postate aici, scrise de diferiti autori.

  Hai sa vedem putin si studii de caz, cum ar veni gargara fundamentala aplicata pe teren. Ce se intimpla cu entitati private care fac un procent covirsitor din cifra de afaceri vinzind unui stat minimal sau mai multora? Cu ce este Boeing sau General Motors mai putin de stat decit Renault, spre exemplu, si cum se misca banii de la stat la privat si invers indiferent de ceea ce scrie la rubrica actionar / proprietar, cit de asemanatoare sau nu sint unele cazuri romanesti etc. altfel raminem la stadiul de scos panglici pe nas cu lozinci de dreapta scrise pe ele si ne batem in etichete. fix ca la antene.

  Reply
 103. Dragos

  @Nea (15:47)

  stanga = zmeu care consuma o bere rece cuvenita lui Fat Frumos

  dreapta = Fat Frumos ce cu devotament-abnegatie-daruire s-a expus pericolului economiei de piata pentru acea bere. legendara bere…

  Reply
 104. Dragos

  @sierra

  chiar daca si-o pun (expresia va apartine!) de-un conglomerat mamut care detine prea multe procente de piata, deci prea multa forta, deci control (tot cuv. dvs.)… intervin legile anti-trust/monopol/cartel (cuv. mele).

  Ex: in USA, nu-mai-stiu-care companie x de telecomunicatii a fuzionat cu nici-p'asta-n'o-mai-stiu-care companie y de, ati ghicit, tot de telecomunicatii, si au creat un gigant ce a depasit cu habar-n'am o cota de piata ce a violat cu perversiuni legea anti trust. Au venit niste baieti si le-au spus frumos: "ce faceti voi aicishea baiiii, va e rau ?". Consecinte: amenda de nu-stiu-cat-precis, imensa, + obligatia sa se sparga…nu, nu in figuri. Si s-au spart !

  Reply
 105. Nea

  Articolul şi comentariile evidenţiază salutar cât de labile sunt noţiunile (şi mai ales conţinutul lor) stânga-dreapta. Şi clarifică multe dintre confuziile frecvente.

  Tucu 10:45, aş simplifica ce ai zis (Cred ca este o mare gresala in a eticheta PSD ul ca partid de stinga).

  De fapt, e o mare greşeală în a eticheta PSD-ul ca partid. E doar o mafie populistă. Şi nu e singura.

  Reply
 106. sierra

  @florina: ma intrebati de ce este coruptie generalizata in Grecia? Nu am suficiente informatii pentru a va raspunde la aceasta intrebare. Incercati cu un grec.

  O institutie gen Goldman Sachs a avut trecere si la case mai mari, nu doar la guvernul elen. În anul 2000, Congresul SUA a adoptat, cu sprijinul Fed şi al Trezoreriei, o lege care interzice orice reglementare, federală sau statală, pe piaţa CDS (credit default swap) şi altor instrumente derivate similare. Unii spun ca piata asta a derivativelor, estimata la 55 trilioane $, inca nereglementata si lipsita de transparenta, ar putea provoca urmatoarea criza a sistemului financiar.

  Reply
 107. FrankZappa

  Trebuie odata pentru totdeauna terminata discutia asta sterila despre stanga-dreapta. Uitam mereu ca despre doctrine vorbim noi (si teoreticienii…) iar politicienii nostri sunt liber-schimbisti – adica mai conteaza doctrina atunci cand mai este un an pana la alegeri?!Metamorfoza este rapida – toti incep sa spuna chestii ce suna bine la electorat si se dau peste cap sa promita lapte si miere (mici si bere…).

  Avem o clasa politica de imbecili lacomi si rai (nu mai rasarita decat neamul ce a emanat-o…) iar aceia care ar trebui sa "slujeasca" (administreze…) chestiunile tarii sunt la fel de corupti, incompetenti si gaunosi.

  Priviti cu manie la politisti, vamesi, dascali, catane, juzi, consilieri, medici si vezi vedea ca sub tenul lor boit, in ochii lor mici si smecheri, nu se vede decat sfarsitul Romaniei.Timp nu mai este pentru a schimba ceva…peste doua decenii se va mai vorbi romaneste?! Probabil ca magaoaia parlamentului va fi vreun mall arabesc, bazar turcesc sau oras chinezesc. Comunistii pot fi multumiti – OMUL NOU a fost creat cu succces – prost educat, fara repere morale, rahitic, schilav, sarac si indatorat se va inchina la noua cruce a natiunii – Antena III preaslavind maretia guvernului de coalitie Dan Diaconescu-Ponta, nasit de geniul carpatin Voiculescu.

  Din nefericire, oricine ar veni la putere (chiar cu bune intentii…) va trebui sa dea obolul "baronilor" fara de care nimic nu misca in tara asta. Nu vede nimeni ca ca nivel local colcaie cea mai ineficienta pegra de paraziti si profitori – si acestia fac agenda zilei? Aici este "reactiunea" cea mai puternica la schimbare si aici cetateanul "cotizeaza" in disperare.

  Avem nevoie de modele?! sunt zeci de state care au rezolvat problemele "cronice" care ne termina pe noi. Asa, ca la arme cetateni!(e vorba de ministri, singurii care pot schimba cu adevarat ceva in tara – daca vor).

  P.S. – Vorbeste caldura din mine…apelpiseala mare nene Iancule!

  Reply
  1. Florina

   bine, Sierra, atunci să-mi spui de ce celor de la Goldman Sachs nu le-a mers cu alte guverne. de ce alţii nu şi-au măsluit cifrele, pentru că aşa i-a învăţat finanţa internaţională. te rog, deci, de ce Grecia?

   Reply
 108. sierra

  @dragos: nu era vorba de bancherul x care fuzioneaza cu neamul lui, ci de bancherul x care fuzioneaza cu bancherul y cu neamul lui cu tot. Si-o pun de-un conglomerat mamut care detine prea multe procente de piata, deci prea multa forta, deci control. Iar eu pot sa stau linistit, nicio virgula nu va fi clintita din contractul meu cu bancuta z. Numai ca bancuta z nu mai e pe piata.

  @molla usfur: in fiecare zi ies de pe piata intreprinderi mici si mijlocii care produc sau presteaza servicii pentru populatie. Si produsele si serviciile absolut ok. Dar n-au suficienta forta pentru a se lupta de la egal la egal cu marile corporatii. In Marea Britanie au existat o puzderie de firme si firmulite de toate felurile, in toate colturile tarii, in toate satucurile. Consiliile lor locale au facut apeluri disperate la comunitatile respective sa nu le lase sa moara. Multe, insa, au murit. Cine are de castigat din procesul asta, care pare ireversibil? Cetateanul? Eu cred ca nu.

  @florina: Grecia e in halul in care e din cauza coruptiei generalizate, aceea la nivel inalt fiind nu numai tolerata, chiar cultivata de institutiile financiar-bancare internationale. Stiti cine i-a invatat pe greci sa-si masluiasca cifrele? Goldman-Sachs.

  Daca-mi permiteti o sugestie, vizionati filmul lui Charles Ferguson, "Inside job". Veti gasi acolo o alta interpretare a crizei decat cea oferita de evz.

  Reply
 109. victor L

  "Carcotas

  July 19th, 2011 at 08:52

  Subscriu, lectura obligatorie. Foarte bun articolul."

  Domnule, nu iti onorezi numele; sau te ghidezi dupa o zicere mai veche: "toti cretanii sint mincinosi. Eu sint cretan".

  La tine se traduce prin "Foarte bun articolul. Eu sint carcotas." 😉

  Reply
 110. Dragos

  @sierra: bancherul x poate sa fuzioneze si cu mama lui, si cu tatal lui, si cu cine vrea el. CONTRACTULUI semnat intre bancutza y si dvs. nu i se poate modifica nici macar o virgula (,) fara acordul PARTILOR (dvs. si ei)

  Reply
 111. Molla Usfur

  @dragos

  "găgăuță ala ce a venit cu ideea “acces conturi bancare cu costuri rezonabile” este, cred eu, un Adrian Severin, gen, lobbylizat de institutiile bancare."

  Şi eu cred la fel. Numai că Severin se referea la accesul său la conturile bancare ale clienţilor săi.

  Reply
 112. Molla Usfur

  @sierra

  "o banca micuta, dar care oferea servicii financiare profitabile pentru ambele parti?"

  Dacă banca micuţă oferă servicii financiare profitabile pentru ambele părţi, ea va rămîne pe piaţă.

  Să nu ne plîngem de magazinele de cartier cînd ne facem cumpărăturile mai ieftin şi mai comod în hypermarket.

  Reply
  1. Florina

   "Dacă-i aşa, atunci sunt chiar amuzante scandările ideologilor, care caută ţapi ispăşitori printre marii speculatori, finanţa globală, neoliberali sau capitaliştii autohtoni. Pentru că, dacă putem discuta la nesfârşit despre cauzele crizei în SUA, Irlanda sau alte părţi, unde bulele speculative private au jucat fără îndoială un rol, în Grecia cauţi cu lumânarea aşa ceva. Este foarte, foarte greu să dai vina pentru criza socială pe bieţii antreprenori greci, chiar cei din sectorul bancar, care nici n-au făcut mari prostii, nici n-au fugit cu banii din ţară.
   Dimpotrivă, antreprenorii greci oneşti gâfâie tot mai tare, strangulaţi de un stat hiper-regulator condus în perfectă înţelegere de partide, sindicate şi tot felul de lobby-uri locale. Mult mai clar decât în SUA sau restul UE, cel care a băgat societatea în criză este chiar acest stat anti-capitalist, cu reflexe corporatist-protecţioniste, care el însuşi a creat (şi a ascuns) dezechilibrele structurale pe care criza globală le-a scos la lumină."
   http://www.evz.ro/detalii/stiri/senatul-evz-greci

   Reply
 113. Dragos

  13:55

  ntz, gagica care-mi tine contu' spune ca tocmai "alte produse sau servicii" bancicesti tind spre cerere zero.

  Reply
 114. sierra

  @nedormitu: am spus bancheri ca s-o iau pe scurtatura. Pot fi orice fel de industriasi cu tendinte de monopol pe o piata. Si stai linistit. Cand ma voi hotari sa semnez un contract cu o banca, voi citi cu atentie inainte sa semnez.

  @indo: si ce ma fac eu daca bancherul x se hotaraste sa fuzioneze cu bancherul y si-mi dau afara de pe piata o banca micuta, dar care oferea servicii financiare profitabile pentru ambele parti?

  Noi putem sa pornim de la premisa ca statul minimal e un stat puternic, da' realitatea ne da-n cap si ne spune ca nu-i asa. Si eu vreau stat minimal si puternic da' cum sa-l facem? Pana la urma, problema tot la noi se opreste. Statul tot noi suntem, ca doar n-o fi vreo entitate populata de martieni.

  @florin cojocariu: daca tu crezi ca omul e o fiinta buna, blanda, nobila, generoasa etc, good for you. Mie istoria umanitatii imi spune altceva.

  Reply
 115. Molla Usfur

  Domnul nedormitul, mi-am permis să vă trimit un email. Dacă veţi avea generozitatea să-l citiţi, vă mulţumesc anticipat.

  Reply
 116. Dragos

  intrebare on topica: asigurarea OBLIGATORIE a locuintelor este o dictatura de dreapta sau stanga?

  Reply
 117. Liviu Iordache

  Numai cine gindeste in clase, categorii, multimi poate face dictatura! Cum poti face dictatura cind gindesti, actionezi pentru individ? Cam asta-i tot!

  Reply
 118. nedormitul

  nu cred. băncile vor fi obligate să scadă costul deținerii unui cont bancar "la nivel rezonabil" crescînd costurile altor produse sau servicii. sau se vor plînge că nu vor putea face asta, drept urmare vor cere subvenții pentru ca tot melteanul să dețină conturi bancare.

  Reply
 119. Dragos

  găgăuță ala ce a venit cu ideea "acces conturi bancare cu costuri rezonabile" este, cred eu, un Adrian Severin, gen, lobbylizat de institutiile bancare.

  Reply
 120. Florin Cojocariu

  @sierra: așa cum descrii tu situația, ești propriul tău sclav, nu al bancherilor. Iar ideea că lumea e slabă, lacomă și proastă și trebuie apărată de cineva împotriva exceselor e dezvoltată corespunzător pe CrAtac, ca să dau un exemplu absolut la întâmplare. Discursul tău seamănă teribil cu al lui Iliescu.

  Reply
 121. nedormitul

  dragoş, cînd a început criza, băsescu a spus că merge cu loganul, ca să dea un exemplu. ok, frumos, apreciem bunele intenții. a avut vreun efect? eu zic că nu. dacia începuse să tragă obloanele pentru că nu mai vindea mașini. ce a salvat-o? programul rabla din germania și franța.

  Reply
 122. indo

  @ sierra

  nu e chiar acelasi lucru. daca grupul de bancheri x are o oferta total nefavorabila tie si majoritatii populatiei (banuiesc ca te referi la posibilitatea monopolului) invariabil o sa apara bancherul y cu o oferta competitiva si o sa ii ia piata grupului x

  in cazul statului nu o sa apara un alt stat mai competitiv care sa regleze problema

  nevoia de putere e buna in cazul statului minimal pentru ca ea garanteaza faptul ca o sa existe competitie. si daca pornim de la premisa ca statul minimal e si un stat foarte puternic atunci competitia va fi corecta si tot timpul va aparea o alternativa la o situatie defavorabila.

  eu prefer sa ma ciorovaiesc pe stanga dreapta in loc sa visez la utopii. ceea ce nu inseamna ca nu ma preocupa si evolutia interioara doar ca e o treaba personala si asa ar trebui sa ramana

  Reply
 123. nedormitul

  nici un bancher nu-ţi controlează viaţa dacă nu semnezi un contract cu el. şi s-a mai vorbit de prostie, mulţi semnează contracte cu băncile, dar nu toţi le citesc. dacă nu te pricepi, consultă un avocat, că de-aia există avocaţi, spune-i să-ţi explice în ce te bagi. mai devreme sau mai tîrziu, prostia şi zgîrcenia costă.

  Reply
 124. Dragos

  @sierra

  iti mananca sufletul nenorocitii aia de bancheri pentru niste amarate de termopane si jaluzele verticale, nu-i asa ?

  bata-le norocu' sa le bata de termopane.

  Reply
 125. sierra

  E o traznaie sa afirmi ca stanga sau dreapta contin in ele samanta totalitarismului. Aici nu e vorba de stanga sau dreapta. Cu ce-as fi eu mai fericit, daca in loc sa-mi controleze viata statul, mi-o controleaza un grup de bancheri nascuti dintr-o piata libera (total dereglementata) in care statul nu si-a bagat deloc nasul? Eu tot sclav raman.

  Aici este vorba despre exces de putere. Ori asta, din pacate, e in ADN-ul nostru, in natura umana. Ca si prostia, lacomia, rautatea etc. In loc sa ne ciorovaim pe stanga-dreapta, mai bine am vedea cum facem sa evoluam interior. Si asta nu din inalte considerente spirituale, ci din instinct de conservare. Pentru supravietuirea speciei umane.

  Reply
 126. Dragos

  12:14

  Am auzit ca intr-o tara cu un nivel de trai obscen de ridicat, Norvegia parca, un curent patriotic-protectionist face ca baietii si fetele lor sa prefere sa cumpere produse made in tara lor chiar daca sunt mai scumpe decat similarele chinezesti/alta tara.

  Ce vreau sa spun: pentru a conserva civilizatia occidentala este necesar un oarescare protectionism, altfel exista riscul sa ne transformam in tailandeze in batatura scapatatului Ponta…sau in limbi ciutacesti in cururi de turnatori si/sau de doctori corupti.

  Reply
 127. Dragos

  Eu vad lucrurile si mai simplu: nu stii – te invat, nu poti – te ajut.

  Insa, mai cuculetzernurogozane mai, daca nu vrei – te _ ut! (nu, _ nu e "m")

  Reply
 128. manwe

  Eu vad lucrurile cumva mai simplu si mai putin "educat".

  Stanga este despre libertatea de sanse, dreapta este pentru "ai ceea ce meriti".

  Un om sarac are mult mai putine sanse decat un om bogat. De aici porneste tot discursul stangii, si este o premisa reala. Rezolvarea acestei probleme este prin comunitate, ajutor reciproc etc. Cea mai buna forma generalizata de pana acum a fost prin redistribuirea taxelor. Altele, cu ONG-uri samd sunt de rasul curcilor (repet, la nivel macro – exista multe ONG-uri micute care-si fac treaba f bine).

  Cea mai mare problema a stangii este ca odata cu sansele oferite apare si castigul nemeritat. Adica sunt oameni care castiga mai mult decat merita avand "avantajul" ca sunt defavorizati si "merita" egalitatea de sanse.

  Unii folosesc acest avantaj atat spre binele public cat si cel personal. Altii doar profita.

  Pare ca cea mai buna varianta este o combinatie intre stanga si dreapta, in care sa se incerce oferirea de sanse egale minimizand numarul "profitorilor".

  Reply
 129. Ivan Zubeldian

  Îmi pare rău dar punând câteva întrebări simultan și așteptând un singur răspuns pentru toate, nu ajungem prea departe. Să începem cu fundamentele: Toate formele de ordine socială, începând cu cele mai vechi, încearcă să rezolve problema bunăstării membrilor ei. Proprietatea joacă un rol crucial în existența bunăstării pentru că nevoile de bază se satisfac prin bunuri: nu mâncăm idei, nu dormim în concepte. Bunurile astea trebuie să fie ale cuiva, adică în proprietatea cuiva, din moment ce sunt rezultatul muncii și nu al culegerii din natură (nu există zăcăminte de bere și nici livezi de garsoniere). Așadar rezolvarea problemei bunăstării membrilor societății trece inevitabil prin ideea de proprietate. Există doar două moduri, subliniez, doar două, fundamentale de a privi proprietatea: individuală și comună. La capatele acestei bipolarități se află comunismul și liberalismul dur. Primii spun că totul trebuie pus în comun, ceilalți spun că nimic nu trebuie pus în comun. Asta e definiția stângii și a dreptei. Dar, dacă pui în comun, cine administrează? Păi statul. Așadar stânga vrea stat atotputernic iar dreapta ar vrea să-l desființeze cu totul. Așadar aici nu sunt nici prea multe dubii și nici prea multe nuanțe.

  Apoi putem discuta despre diferențele între etichete și acțiune sau dacă PSD e de stânga (este!!) sau PDL de dreapta (nu prea). Sau despre bine și rău. (discuția despre bine/rău trebuie purtată privind la acțiuni, la felul în care diversele ideologii pun în practică valorile declarate și nu privind la declarațiile de intenție. Aici are dreptate Olavo de Carvalho cu inversarea temporală, dar și asta e altă discuție. Important e să le discutăm câte una odată, nu pe toate simultan.

  Reply
 130. para

  China oferă profit şi asta e tot ceea ce contează în capitalism. Pe spinarea sclavilor de sub drapelul roşu, asta e partea a doua, parte care poate că nu-i interesează pe posesorii de capital. Nu-şi dau seama că-şi sapă propria groapă acasă, ducîndu-se după profit în China, şi asta nu ţine de vreun socialism. theEconomist îi îndeamnă pe capitalişti să se ducă acolo, direct în gura dragonului care o să le înghită statul de drept, cînd va putea. O să-i bată cu armele inventate de ei, după care va face ce ştie mai bine. Un imperiu de orezari.

  Reply
 131. nedormitul

  ce piaţă liberă are china? că oferă mînă de lucru ieftină? mersi, şi românia oferă, şi rusia, şi bulgaria, şi algeria, și marocul. unde e inovaţia chinezilor? e plin internetul de fake-uri create de chinezi. încercaţi să vă imaginaţi o lume fără libertate, fără invenţie, fără inovaţie, în care china n-ar mai avea de unde să fure. s-ar duce dracului cu piaţa ei liberă cu tot.

  Reply
 132. Molla Usfur

  Nu e deloc important cîte dintre totalitarisme sînt de stînga şi cîte de dreapta. E absurd să judeci un lucru pe axa dreapta-stînga. Axa bine-rău mi se pare mult mai importantă.

  O idee/acţiune, dacă se află pe partea răului, degeaba trece examenul eugenic al dreptacilor sau examenul purităţii stîngiste.

  Trebuie doar să spunem că totalitarismul nu face casă bună cu libertatea şi proprietatea privată, nu face casă bună nici cu egalitatea în faţa legii, nici cu legea în general. Face în schimb casă bună cu paradisul terestru.

  Reply
 133. tucu

  De ce oare simtim nevoia unei pozitionari? In ziua de astazi stinga,dreapta,centru nu sunt decit etichete nu si actiune.

  Ce semnificatie mai are stinga in Grecia si Spania unde se iau masuri de demolare a statului social tipice dreptei?

  Ce a facut dreapta in Franta campioana statului social.

  Si eu cred ca se confunda comunismul cu stinga cum se confunda si nazismul cu dreapta.

  Extremismul nu are filiatii doctrinare.

  Cred ca este o mare gresala in a eticheta PSD ul ca partid de stinga sau PNL ori PDL ca partid de dreapta. Respectivele formatiuni (ca de altfel toate partidele din Romania) nu s au format pe baza unor convingeri doctrinare ci a unor interese personale.

  Orice etichetare nu face altceva decit sa intretina o contrafacere.

  Reply
 134. para

  @dragoş

  "bate şi ţi se va deschide, cere şi ţi se va da" e o atitudine absolut necesară cînd îţi deschizi o firmă, cînd ai de gînd să faci ceva cu viaţa ta. Nu e deloc îndobitocire. Îndobitocire e cînd cei care cer, cer statului, nu clienţilor lor şi vor lucruri concrete pentru ei, în schimbul votului pe care-l dau. În loc să voteze pentru obţinerea binelui comun prin binele individual, votează pentru binele individual al lor şi doar al lor, pe termen scurt şi foarte scurt, pervertind democraţia.

  Reply
 135. bogdan

  legiunea a fost o miscare unica in europa anilor respectivi, pentru ca a combinat misticismul religios delirant cu fantasmele revolutionare care vroiau sa creeze "omul nou". economic vorbind au fost anticapitalisti, promovand un fel de proprietate comuna, pe traditia utopic socialista nu atat de straina romanilor pe cat ne-am dori, din pacate. din punct de vedere politic au fost violent antidemocratici, antisemiti, antioccidentali.

  deci au fost expresia mistic-religioasa a fascismului/nazismului.

  propaganda comunista, preluata cu succes de stanga de azi, care pune fascismul, nazismul si legionarismul la dreapta, vine din conflictul caracterului internationalist – nationalist al acestor miscari. dupa mine, comunismul este fascism internationalist. de unde, daca tot discutam, vine intrebarea: ceausescu a fost comunist sau nazist?

  Reply
 136. Ivan Zubeldian

  Eu am o problemă cu ideea asta că stânga nu e comunistă. Stânga e întotdeauna de natură comunistă, e o versiune "atenuată" a comunismului. Sau se poate spune că esența stângii e comunismul, e tot una. Pentru că dacă definim stânga ca fiind ideologia în care statul reglează artificial inegalitatea "naturală", ideea de "stat asistențial "puternic" e exact ideea de bază a comunismului, într-o formă "îndulcită". Aș atrage atenția că în toate ideologiile de stânga, ca și în toate totalitarismele, statul e pesonificat: pentru el te sacrifici, el îți cere, te mustră, te pedepsește – totul sub diverse întruchipări: națiunea, poporul, statul, partidul unic. Dar toate personificările astea sunt, riguros vorbind, statul atot-puternic. Stânga socialist-ecologistă pleacă de la aceeași premiză, indivizii sunt neajutorați, viața e nedreaptă, e nevoie de statul puternic care să regleze mecanismul defect al vieții. (ecologiștii sunt de-a dreptul aberanți când se situează la stânga, natura sălbatică e esența competiției fără morală, exact ce deplâng ei în cazul "corporatismului" Dar asta e altă discuție)

  Dreapta tocmai că nu se reduce la șabloanele pieței libere (vezi China). Esența dreptei e statul minimal, opusul visului comunist de stat maximal. China e un exemplu revelator pentru discuție, pe ea se pot testa cel mai bine definițiile. E evident că din perspectiva asta orice stângă e de esență comunistă.

  Reply
 137. nedormitul

  care este cel mai mare avantaj al chinei? culmea, socialismul european. liberalizați piața muncii din europa și o să vedeți cum va deveni competitivă în cîţiva ani. în momentul de față presiunile vin din partea sindicatelor și a politicienilor demagogi. poate că protecționismul țărilor membre face bine pe termen scurt, hrănește orgoliul clasei muncitoare europene, însă pe termen lung duce la dezastru.
  – statul nu mai trebuie să fie principalul angajator
  – statul nu trebuie să mai protejeze piaţa internă a muncii
  – prostiile ca salariul minim, șomajul prelungit și pensionarea pe caz de flatulență trebuie să dispară.

  Reply
 138. Florina

  stînga nu e neapărat comunistă, corect. dar stînga este întotdeauna nerealistă, în cel mai bun caz. de unde şi pericolul permanent al derapajelor înspre dictatură. indiferent de forma îmbrăcată.

  Reply
 139. Dragos

  …ca sa nu zic de prezervativele lor: mici-mici-mici, de furnici. decat pe sub mana, ca sa zic asa, am gasit XXL pentru noi, romanii de dreapta.

  Reply
 140. Dragos

  09:37

  n-ai inteles nimic din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Semaca, Buciurliga, Lascarica gen, erau niste simpli pesedisti ai epocii: mult mai "saraci" dar la fel de hoti si de prosti.

  Reply
  1. Florina

   adrian

   cînd te lămureşti ce a fost legionarismul, ai să afli singur.
   luaţi informaţie din mai multe surse, treceţi-o bine bine prin gîndirea voastră şi apoi putem discuta.
   apopo, comentariu slab, tendenţios. vezi ce uşor e să-ţi replic la fel, cînd nu aduci nici un contraargument textului?

   Reply
 141. Dragos

  „e plin internetul de fake-uri create de chinezi”

  inchipuiti-va o hala tip Metrox100 cu 9546256246 de chinezi mici in ea (chinez langa chinez, n-aveai loc sa arunci un ac). pe o masa, tot mica, se executa disectia unei bormasini Bosch furata din atelierul de inovatii al firmei germane.
  in 24h aveau deja cateva containere pline de falsuri, perfect identice, in 48h un vapor ridica ancora…

  Reply
 142. Ivan Zubeldian

  @dan: mai degrabă e vorba de faptul că termenii nu au fost definiți cum trebuie pe scena publică, decât de "adus din condei". Nu există o definiție universal acceptată a conservatorismului. Despre felul în care "liberal" înseamnă ceva diferit în SUA nici nu mai merită discutat. Hâncu propune o interpretare a termenilor. La urma urmei, ce conservă conservatorismul? Nu cred că e o întrebare grilă cu un singur răspuns corect.

  Eu cred că avem nevoie de o punere serioasă în discuție a termenilor, o discuție în termeni comuni, nu scolastici. E credința mea profundă că dacă dreapta nu reușește să se definească pentru muncitorul simplu, nu va exista. Mai rău, va da încă o șansă stângii care, deși golită de idei, știe cum să se exprime "popular".

  De asta cred că liberalismul, conservatorismul și creștin democrația trebuie re-explicate (și de ce nu, reinventate) în termeni simpli, fundamentali. Mai mult, trebuie să găsim rădăcina lor comună, nu să discutăm diferența de gust a fructelor lor. Ne trebuie replici clare către demagogia stângii. Din perspectiva asta articolul lui Hâncu e necesar, nu numai bun.

  Repet, teoria trebuie înțeleasă de mase, de antreprenorii cu vocabular redus și fermierii transpirați. O afirmație ca "stânga nu e neapărat comunistă" poate fi discutată. Însă discuția nu servește la mare lucru. Decât la a confuza lumea în momentul în care vei fi citat și lăudat de Rogozanu:). Îns chimb, a demonstra că sursa oricărei dictaturi e stânga, e o miză cu adevărat importantă, mai ales acum.

  Reply
 143. Dragos

  De acord, "dictatura de dreapta" este un nonsens. Un oximoron.

  Intradevar, e greu spre imposibil sa convingi vreun cuculetz indobitocit de "bate si ti se va deschide, cere si ti se va da" ca "la munca, baaaaa! nu la intins mana" nu-i un diktat.

  Reply
 144. Rosu

  Fain. Ducu Hancu – ma uitam cu atentie saptamana de saptamana pe canalul lui de pe "pestele vesel" 😉

  Reply
 145. Dan Iancu

  a presupune ca conservatorii sunt liberali e o doza de inducere in eroare. "extremele se ating", dar nu se confunda. exista dicatura de dreapta (din grecia antica) cum e si una de stinga. dreapta nu e neaparat liberala si nici etatismul o inventie socialista. liberalismul e de centru, pentru ca presupune un egalitarism in sanse, iar stinga nu e neaparat comunista. imi pare rau, dar sunt multe lucruri aduse aici din condei.

  Reply
  1. Florina

   mod de administrare text:
   o doză la începutul tratamentului, pentru imunizare. se va repeta administrarea ori de cîte ori se constată slăbiciuni ale sistemului imunitar individual şi social.
   nu există restricţii de vîrstă. la copii, administrarea se va face începînd cu capacitatea organismului de a asimila lucruri de bun simţ.
   reacţiile adverse se manifestă numai la cei infestaţi deja cu tulpini modificate aberant.

   Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *