Macovei-Voinescu-Preda

„În acest moment, unii colegi din PDL caută 35 de semnături pentru a-și susține candidatura. Lor și tuturor celorlalți colegi și prieteni din partid, vrem să le oferim 35 de idei. Poate că este vremea semnăturilor, dar noi credem că este vremea dezbaterilor.

Cele 35 de idei sunt oferite dezbaterii PDL, dar și publicului larg.

Indiferent că vom găsi sau nu un număr de colegi gata să se reunească în jurul acestor idei pentru a depune o moțiune, discuția ne va ajuta foarte mult. O dorim deschisă și argumentată, departe de invective și suspiciuni. De fapt, vor avea de câștigat de pe urma dezbaterii toți cei care speră că putem progresa în Român

Monica Macovei – Cristian Preda – Sever Voinescu

Viziunea noastră:

PDL – un partid popular modern. 35 de pași necesari

PDL are șansa de a se construi ca singurul partid de dreapta din România. Pentru a atinge acest obiectiv, PDL ar putea să-și folosească resursele și să susțină măsuri orientate de următoarele 35 de idei:

Economie: buget, fiscalitate, Europa

1. Diminuarea prezenței statului în economie. Efectul va fi triplu: creșterea eficienței, scăderea corupției și depolitizarea unor decizii economice. Acum, statul e un factor de distorsionare a regulilor pieței. Trebuie să-i dăm un alt rol, reconstruindu-i credibilitatea atât în fața cetățenilor, cât și în fața actorilor economici.

2. Trecerea economiei de la o dezvoltare bazată pe consum la o dezvoltare bazată pe producție. Principala lecție a ultimilor ani este aceea că economiile a căror dezvoltare se bazează pe consum sunt vulnerabile în crize economice, în vreme ce economiile a căror dezvoltare se bazează pe producție sunt mai rezistente.

3. Diminuarea poverii fiscale pe muncă, ca un prim pas al unei ample și bine gândite politici de reducere a taxelor și impozitelor, atât în cuantum cât și în numărul lor. Prin politicile sale, statul trebuie să urmărească creșterea productivității prin stimularea spiritului antreprenorial.

4. Înscrierea în Constituție a unui deficit bugetar maxim de 3 la sută.

5. Elaborarea bugetului cu minimum 6 luni înainte de debutul anului fiscal şi consultarea cu autoritățile europene competente, pentru o sincronizare cu politicile țărilor membre și participarea la strategia “semestrului european” propusă de Comisie ca o nouă fază a integrării.

Sănătate: resurse suplimentare și asigurări

6. Sistemul public de sănătate are nevoie de sporirea calității managementului la nivelul fiecărei unități sanitare în parte, dar și de resurse financiare private pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor. De aceea, creșterea progresivă a elementului privat în serviciile de sănătate trebuie să fie o prioritate.

7. Reforma pieței de asigurări de sănătate. Statul e obligat să abandoneze iluzia că ”asigură total” și trebuie să se limiteze la asigurarea unui pachet minimal de servicii medicale, restul fiind susținut prin competiția între asiguratorii privați.

Protecție socială și pensii sustenabile

8. Protecție socială țintită. Protecția socială cea mai bună este asigurată de un loc de muncă stabil și bine plătit. În același timp, statul trebuie să îi ajute pe cei aflați în nevoie, inclusiv prin cooperarea cu structuri non-guvernamentale specializate. Acest ajutor vizează nu categorii în ansamblu, ci cazuri concrete.Asistarea persoanei pentru a ieși din starea de nevoie, și nu pentru a permanentiza respectiva stare, trebuie să fie filosofia de funcționare a întregului sistem de protecție socială.

9. Ne dorim un sistem de pensii sustenabil, în virtutea căruia pensiile de stat să nu fie niciodată în pericol. Sporirea numărului de contribuitori pentru echilibrarea balanței cu numărul de pensionari este o condiție sine qua non a depășirii crizei actuale.

Regii și agenții

10. Restructurarea masivă a regiilor și agențiilor de stat, printr-un proces combinat de privatizare și contracting out. Scoaterea regiilor și a agențiilor de stat din universul clientelar al partidelor e una dintre condițiile reabilitării politicii în ochii cetățenilor.

Diminuarea evaziunii

11. Creșterea puterii statului în combaterea evaziunii fiscale. Indisciplina financiară nu e o povară culturală de nedepășit, iar rolul statului poate fi acela de a educa, prin exemplu, mediul economic.

Constituție

12. Limitarea – prin Constituție – a susținerii politice la miniştri şi secretari de stat. Alături de aleşii locali şi naționali, miniștrii și secretarii de stat vor fi, astfel, singurii “colorați” politic. În rest,funcționarii statului trebuie să fie apolitici. Este necesar casingura bază de selecţie să fie competenţa dobândită, nu relaţia clientelară, cu atât mai puţin cea condiţionată de susţinerea campaniilor electorale.

13. Reforma constituţională trebuie să aibă ca scop clarificarea funcţională a regimului, şi nu o modificare inspirată exclusiv de una dintre crizele recente. Între materiile care trebuie avute în vedere sunt: mecanismele dizolvării legislativului, relaţia dintre Preşedinte şi Premier, rolul Curţii Constituţionale, amenajarea justiției.

Regionalizare pentru dezvoltare

14. Regionalizarea nu trebuie făcută pe criterii etnice, ci pornind de la nevoi de dezvoltare şi de la structura demografică, luând în seamă, de asemenea, capacitatea administrativă.

15. Introducerea în Constituţie a obligaţiei ca alocările bugetare să asigure, prin distribuire echitabilă, satisfacerea necesităților reale de la nivelul comunelor, orașelor și județelor, indiferent de partidele aflate la guvernare, pentru a garanta respectarea pe termen lung a interesului cetățenilor. E nevoie, în acest sens, de elaborarea unui algoritm de finanţare minimă pentru dezvoltare.

16. Schimbarea structurii administrative – inclusiv a relaţiei dintre judeţ şi regiune – trebuie corelată cu o reformă electorală care să asigure coerenţa gestiunii teritoriului. În acest moment, utilizarea tuturor modurilor de vot (majoritar într-un tur pentru preşedinţii CJ, majoritar în două tururi pentru primari şi preşedinte, forme de scrutin proporţional pentru consilii locale şi judeţene, ca şi pentru Parlament) creează blocaje și deresponsabilizare a autorităților.

Mediu și educație

17. Inițierea unui Pact național pentru protejarea mediului, plecând de la o hartă a riscurilor de mediu, actualizată anual, prin dialog între guvern, patronate și ONG-uri de mediu.

18. Modernizarea statului se face cu educaţie solidă şi sistem de sănătate accesibil tuturor. Altfel, modernizarea e o lozincă. Pentru a fi posibilă, e nevoie de resurse semnificative. Baza de calcul a salariilor personalului medical şi a celui din educaţie ar trebui – în mod ideal – să crească până în 2012 cu minimum 50%. Altfel, exodul medicilor va fi accelerat, iar şcolile vor fi abandonate de profesorii competenţi.

19. Educaţia trebuie în aşa fel configurată încât în următorii zece ani elevii români să ocupe în clasamentele făcute pe baza testelor internaţionale unul dintre primele zece locuri, şi nu – cum se întâmplă acum – unul dintre ultimele. Componenta etică a educației trebuie reintrodusă în școala românească.

Administrație publică

20. Întregul sistem al administrației publice trebuie reformat și raționalizat. Informatizarea, concentrarea pe serviciul prestat cetățeanului și nu pe rigorile birocrației instituționale, profesionalizarea, eficientizarea (prin introducerea unor standarde de cost) și depolitizarea structurilor administrației ar trebui să fie ideile de bază ale reformei sistemului administrativ.

Demnitatea funcției publice

21. Eliminarea oricărei posibilități de ingerință a Parlamentului sau a altor instituții publice în actul de justiție referitor la un dosar care vizează un parlamentar sau un ministru.

22. Introducerea pentru parlamentari și miniștri a interdicției de a exercita, în paralel cu mandatul, acele funcții și activități care pot duce la situații de conflict de interese, de pildă inițierea unor proiecte de lege sau amendamente sau prin luarea unor decizii în interes personal sau clientelar contrar interesului public. Activitatea în Parlament sau Guvern trebuie să fie dedicată exclusiv interesului public.

Justiție independentă și anticorupție

23. Definirea principiului independenței justiției ca dreptul persoanei de a fi judecată de judecători independenți, nu ca un “privilegiu” al judecătorilor; participarea cetățenilor la stabilirea răspunderii magistrațilorreducerea duratei mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii la 3 ani; eliminarea prevederii referitoare la votul secret în Consiliul Superior al Magistraturii pentru a se asigura responsabilitatea, transparența și motivarea deciziilor.

24. Ameliorarea sistemului de justiție prin: echilibrarea raporturilor dintre profesiile juridice, regândirea sistemului de recrutare a judecătorilor, înființarea poliției judiciare în subordinea procurorului, care trebuie să aibă exclusiv funcția de susținere a acuzării, investiții în resurse umane și în infrastructură (sedii pentru instanțe și săli de judecată).

25. O metodă sigură anti-corupție este transparența. Avem în vedere transparența bugetară care include transparența cheltuielilor publice, transparența informațiilor referitoare la cei care lucrează în sistemul public sau transparența achizițiilor publice (care ar trebui, de altfel, să se bazeze pe reguli clare, fiind domeniul cu cel mai mare risc de fraudă și corupție). Susținem de asemenea incriminarea “îmbogățirii ilicite” a angajaților din sistemul public (recomandată de art. 20 din Convenția ONU împotriva corupției) și confiscarea averii nejustificate în cazul oricărei persoane. Este necesarăeliminarea prezumției constituționale de dobândire licită a averii, inexistentă în alte state democratice. Stabilitatea legilor și a instituțiilor care și-au dovedit eficiența trebuie asigurată indiferent de cine se află la guvernare.

26. Unificarea practicii judiciare și a sistemului de aplicare a pedepselor, publicarea on line imediată și integrală a tuturor deciziilor judecătorești pentru a asigura previzibilitatea justiției și creșterea încrederii în sistem.

27. Îndepărtarea din magistratură a judecătorilor și procurorilor care nu vor sau nu pot să justifice proveniența bunurilor pe care le dețin sau le folosesc, în cursul unui proces de verificare permanentă; aplicarea periodică a unor teste de integritate pentru cei din serviciul public.

Politică externă

28. Politică externă în acord cu interesele europene, apartenența României la UE fiind mai mult decât sincronizare economică și libertate de mișcare. Politica externă trebuie să includă în următorii ani participarea semnificativă a României la realizarea Politicii Europene de Vecinătate, ca și la politicile de ajutor pentru dezvoltare ale UE.

29. Creșterea profilului României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și susținerea politicilor care duc la creșterea coeziunii și eficienței Alianței în ansamblu. Asigurarea securității naționale a României se realizează în interiorul și prin intermediul NATO.

30. Dezvoltarea relației privilegiate cu SUA, ca opțiune fermă și robust asumată în câmpul relațiilor internaționale ale României.

Identitatea popular-europeană

31. La fel ca în partidele partenere din PPE, și la Partidul Democrat Liberal atragerea de noi membri şi susţinerea lor în competiţiile politice, ca şi în funcţiile ori demnităţile publice numite trebuie să aibă în vedere exclusiv oameni competenţi în domenii precise. Avem nevoie de persoane care s-au distins deja în cariera profesională, nu de unele care sunt înregimentate tocmai pentru că nu au o formare solidă şi o carieră profesională consistentă. Este crucială, pe de altă parte, punerea în funcțiune a departamentelor de specialitate ale PDL.

32. Fiecare organizaţie PDL trebuie să identifice competenţe şi să le susţină pentru poziţii şi responsabilităţi adecvate. O persoană nu poate fi pregătită să fie oricând şi consilier local sau judeţean, şi primar, şi deputat sau senator sau euro-parlamentar, şi secretar de stat sau ministru în oricare domeniu şi specializare. Competenţa individuală şi discernământul colectiv sunt în egală măsură necesare în gestiunea resurselor umane în interiorul PDL. Partidul trebuie să dezvolte o structură centrală cu ramificații în teritoriu care să se ocupe exclusiv de managementul resurselor umane. În managementul resurselor umane ale partidului, criteriile de integritate trebuie să fie la fel de importante precum cele de competență și, în general, este de dorit să fie mereu mai exigente decât cele ale celorlalte partide.

33. Transparenţa trebuie să vizeze atât fondurile de care dispune PDL, cât şi modul în care ele sunt cheltuite. În acest sens, PDL trebuie să fie inițiatorul reformei sistemului de finanțare a activităților politice din România, după model german. În ceea ce-l privește, PDL va trebui să publice la intervale regulate (de pildă, la fiecare 6 luni) informaţii despre veniturile şi cheltuielile partidului. Este nevoie, de altminteri, ca finanţarea generală şi cheltuielile să fie decente, inclusiv în timpul campaniilor electorale.

34. Asumarea unei identităţi de dreapta deschise, care să includă orientarea  liberală sau neoliberală, orientarea conservatoare (în sensul tradiţiei politice româneşti de la finele secolului al XIX-lea și în sensul anglo-american contemporan), dar şi orientarea  creştin-democrată sau democratică de centru. Diversitatea va îmbogăţi, nu va diminua identitatea PDL. Ideea populară în Europa este o idee, dacă nu a fuziunii, măcar a federării tuturor curentelor dreptei. La fel trebuie să fie și la noi, iar PDL se va construi ca un astfel de partid.

35. Consolidarea Institutului de Studii Populare ca laborator doctrinar, dar şi ca locul privilegiat al întâlnirii PDL cu societatea civilă care are opțiuni și credințe politice apropiate de ale noastre.”

Facebook Comments

29 Comments Macovei-Voinescu-Preda

 1. simplicius

  @all. Va reamintesc alegerea de baza a managementului: implementare tip buldozer sau implementare tip plug. Buldozerul face totul dintr-odata dar ai nevoie de putere quasi infinita. Plugul are nevoie de mai mult timp dar forta ceruta e considerabil mai mica. NU PUTEM ignora rezistenta la schimbare din orice grup uman. Deci, daca o portiune rezonabila din cele 35 de puncte este implementata azi, o alta maine, cred ca ne asezam pe un drum bun.

  Reply
 2. Ionescu Latul

  Chiar daca nu va sta in obicei, sper ca va uitati in momentul asta la realitatea. Mi-ar placea sa citesc un articol pe marginea celor spuse de Tanasescu.

  Macar un "Update N+1: Tanasescu prim-ministru!" :)))

  Reply
 3. zulu

  evident ca suna bine(ca principii), dar la fel de evident e ca lipsesc puncte/subpuncte(diavolul sta in detalii).

  mi-ar fi placut ca la domeniul educatie sa includa o formulare clara referitoare la eradicarea invatamantului de dragul diplomelor, mai exact o viziune integrata a unui necesar de absolventi pe termen mediu defalcat pe specializari(in colaborare cu sectorul privat si, eventual, ong-uri). din pacate invatamantul romanesc, din care provin si eu, e ca o musca fara cap, nu stie de ce si pt ce scoate x absolventi/an.

  la domeniul justitie ar trebui insistat pe o inasprire a pedepselor aplicate, in special pt "gulerele albe"/politicieni/magistrati/autoritati locale care-si baga mainile pana-n cerul gurii in bani publici. de asemenea, in constitutie ar trebui clar definita expresia "inalta tradare"(poate chiar legata si de abuzuri si fraude cu bani publici).

  Reply
 4. tucu

  @Judex

  Perfect adevarat.

  Cred ca primul semnal al schimbarii va fi cooptarea Monicai Macovei intr o pozitie de forta. Si nu numai a ei.

  Cit despre Boc sunt convins ca toarta lumea inclusiv Preda vede in el singura solutie viabila .

  Reply
 5. judex

  @tucu, 5.55pm:

  Miscarea nu e "timda", este la fel de bataioasa ca si inititiva trioului de la CNC, doar tinta este este mai bine aleasa acum (desi ramane inexplicabila obstinatia lui CPreda de a-l ataca personal pe Boc, in conditiile in care platforma MPV nu poate fi adoptata, dintre candidatii cu sanse, decat de actualul PM, iar singurul sustinator al criteriilor de integritate ale lui Macovei la nivelul conducerii PDL s-a dovedit a fi….acelasi Boc).

  Pozitionarea ideologica si conceptia economica sunt sumre in acest stadiu (cel putin la nivelul documentului MPV) pentru ca sunt subordonate, subliminal, LUPTEI ANTICORUPTIE simbolizata de Macovei. Si asta este intr-adevar un obiectiv fundamental pentru Ro si perfect corelat cu prioritatile tarii, cu actiunile Guvernului si se va bucura si de sustinerea UE la momentul oportun, pentru ca in Ro coruptia a produs o paguba, estimez eu, de vreo 10 ori mai mare decat criza in sine.

  Ca urmare, prezenta lui Macovei intr-o pozitie de decizie la nivel national (fie intr-un partid, fie in guvern) este echivalentul diminuarii uriasei hemoragii financiare a economiei Ro (beneficiu superior imprumutului de la FMI). Eu cred ca acesta este mobilul si liantul adevarat al grupului din jurul lui Macovei. In sprijinul grupului se va manifesta, sunt sigur, si Boc, mult maturizat de la momentul gafei cu cedarea portofoliului Justitiei catre PSD, cand impunerea lui Macovei la MJ era o prioritate nationala (s-ar fi evitat astfel episodul Vanghelie-Nica-Voicu, cu repercursiuni inca incalculabile).

  Reply
 6. tucu

  Citind reactia rapida la propunerile celor 3 incepind cu comentariile insipide lansate de Ponta,continuind cu incercarile ""inteligente "" de a minimaliza a multor colegi de forum ,incep sa cred ca in sfirsit incepe sa se miste ceva.

  Ca se misca timid, ca poate unele lucruri sunt inabil formulate, ca ce trei colegi au nevoie de specialisti in economie ,nu are mare importanta.

  Important este ca se misca.

  Important este sa existe un inceput.

  Reply
 7. marinica unghianu

  bun, trebuia sa…, trebuia sa… . de astfel de trebuie sa tot am avut parte. chiar si asa, puteau sa faca 35 de "trebuie sa" de dreapta. nici macar nu au fost in stare.

  "alocările bugetare să asigure, prin distribuire echitabilă.." brrrr, curat de dreapta.

  "Prin politicile sale, statul trebuie să urmărească creșterea productivității prin stimularea spiritului antreprenorial". drace, eu credeam ca cel mai bine ar fi ca statul sa nu "urmareasca" si sa ne lase pe cat posibil in pace. dar iata ca apostolii dreptei vin si anunta ca statul trebuie sa stimuleze spiritul antreprenorial. brrrr, curat de dreapta.

  "În același timp, statul trebuie să îi ajute pe cei aflați în nevoie, inclusiv prin cooperarea cu structuri non-guvernamentale specializate. Acest ajutor vizează nu categorii în ansamblu, ci cazuri concrete". ahhh, imi dau lacrimile. sigur macovei nu e de fapt geoana mascat?

  etc

  de naivitati de genul ca tarile producatoare sunt mai putin expuse crizelor decat cele consumatoare, nu mai are sens sa vorbim. niste guristi ca toti ailalti, forme fara fond.

  Reply
 8. judex

  @Bleen, 12.21pm

  Eu zic ca poti lua in considerare si varianta de mai jos, care pune initiativa lui Macovei-Preda-Voinescu intr-un cu totul alt context:

  1) Scena politica este acum clar polarizata de doua "partide", jucatorii care au avut menirea sa tulbure apele fiind toti pe cale de disparitie azi.

  2) Terenul luptei dintre cei doi competitori este nu numai dreapta-stanga, dar si national-antinational. Asta este, zic eu, motivul pentru care platforma MPV are tinte nationale, asa cum observa Hantzy, marcand astfel in mod explicit diferenta pe cel de-al doilea plan.

  3) Eu cred ca USL nu are nicio sansa sa guverneze vreodata Ro, in conditiile demascarii deja publice a liantului si scopului formatiunii. In plus, ingrijorarea in privinta duetului Floricel-Ponta este nejustificata, ei sunt doar doi tobosari trimisi la inaintare de seful fanfarei, ca sa dea impresia ca e si armata undeva pe-aproape. De altfel, ei fac tot posibilul sa se autoelimine si ca politicieni (vezi initiativa antidemocratica a lui CA in privinta votului diasporei, sau apropierea sinucigasa a lui Ponta de Ilici-Nastase-Severin; ambii sunt deja cadavre politice in Europa si nu vor fi acceptati niciodata la carma unei tari din UE)

  4) In conditiile in care USL nu este un concurent periculos, pare sa fie timpul ideal ca PDL sa utilizeze momentul de respiro pana la alegerile din 2012, in vederea propriei curatari finale: sa nu uitam ca mostenirea Petre Roman este una greu de digerat, cu radacini adanci in vechea garda selectionata de FSN, iar PDL a dat de multe ori semnale negative ingrijoratoare.

  Concluzie:

  Eu zic ca actiunea MPV ar putea duce in final la:

  a) fie un partid curatat de mostenirea lui Roman,

  b) fie un al doilea partid, pe osatura PDL si o parte din PNL, mult mai curat decat PDL actual, care s-ar putea consitui in adevaratul comncurent la guvernare al PDL in 2012.

  In varianta a) am avea o solutie politica nationala sigura pentru 2012, dar pe termen scurt, caci nu vom avea nici in 2012 o opozitie credibila, cu pericolele aferente.

  In cazul b) am avea o solutie mai riscanta (pentru ca ar putea compromite sansele ambelor formatiuni rezultate din sciziune la guvernare), dar in caz de reusita ar vindeca definitiv scena politica din Ro.

  In cazul ruperii PDL si al castigarii, totusi, in conditii de busculare totala a valorilor politice, a alegerilor de catre USL in fata dreptei-nationaliste scindate, cei trei eroi de astazi ar deveni raspunzatori de revenirea Ro la punctul din care a pornit in 1990. In definitiv, cam asta este soarta politicianului mediu, nu-i asa ?

  N.B.

  ..un geniu politic nu lucreaza, insa, decat cu situatii in care absolut toate variantele sunt castigatoare, cam asa cum fac bancile serioase…

  Reply
 9. Bleen

  Gluma cu Ponta şi Antonescu se îngroaşă. Niciodată România nu a mai fost în situaţia asta: de a risca să fie condusă de doi propagandişti castraţi şi isterici.

  Reply
 10. Luminita

  Nu cred ca cele 32 de ucazuri vor deveni un text in sine pentru o motiune distincta, cred ca cei trei muschetari nici nu si-au facut iluzii cu privire la o atare posibilitatea. Miscarea este insa inteligenta pentru ca, se astepta ca, o buna parte dintre dezideratele cu pricina sa fie integrate/preluate macar de una dintre cele doua motiuni de care PDL va avea parte. Pe fomd, daca acest lucru se va intampla, lansarea platformei se va fi dovedit o miscare politica inteligenta si eficace.

  Reply
 11. Titus L

  Foarte frumos! Au luat maul opozitiei, i-au luat iar pe nepregatite si au venit ei, cei de la putere, cu un program exceptional care va moderniza, in sfarsit, Romania! (Oare ce program am votat cand am votat Alianta DA si presedintele Traian Basescu, ca nu mai stiu…)

  Oricum, platforma asta imi aduce aminte de un ziar din Statele Unite (de dreapta, of course). Dau ei un anunt mare pe prima pagina intr-o zi, cica a murit un senator intr-un accident groaznic. Evident, ala in viata bine-mersi, da telefon la redactie, face scandal. A doua zi, normal, ziarul vine cu retractarea. La finalul articolului de dezmintire, o fraza bolduita: "Ieri am fost primii care am anuntat moartea senatorului X. Astazi suntem primii care anuntam ca el traieste. Cititorii nostri se pot lauda ca numai la noi gasesc stirile cele mai proaspete!"

  Reply
 12. alex rauta

  o veste buna este ca li s-a alaturat si Ionut Popescu. Cel putin asa spune gandul. Asa, poate isi mai fac si ei niste calcule inainte sa vorbeasca de salarii.

  Reply
 13. Hantzy

  Florina, 🙂

  majoritatea aia de vorbesti trebuie ca e, macar anatomic, masculina.

  Si citisem pe undeva ca rasa asta are insuficient sange pentru a iriga simultan ambele regiuni. De unde rezulta fiziologia mereu incompleta.

  Reply
 14. Hantzy

  Foarte devreme fiind, n-am timpul necesar unui studiu amanuntit. Insa vreo doua observatii generale si, zic eu, interesante tot as adauga:

  1. se vorbeste de scopuri. Dar ceva mai putin despre metodica ce urmeaza a fi adoptata. Daca ea se bazeaza, ca si pana acum, pe tactica "il obligam pe Grigore sa dea iama in agheazma" nu cred sa reuseasca. Toata transparenta la care se face referire in text e un fapt iluzoriu, daca nu se tine cont ca politicianul, ca si un om de afaceri, e chitit pe un castig personal. Iar transparenta e, de multe ori din acest pdv, o piedica.

  2. Obiectivele in sine nu sunt partizane, ci nationale. Ale tuturor beneficiarilor politicilor publice. De ce atunci se acorda exclusiv credit doar PDL-ului in valorificarea expectativelor alegatorilor? A dovedit-o cu prisosinta ca nu e cu nimic deasupra PSD sau PNL. Se marseaza de curand pe ideea ca unii ne vand americanilor si, obligatoriu prin eliminare, ceilalti nu ne pot vinde decat rusilor. Sau ca anumite persoane din anturajul celorlalti nu sunt frecventabile!!! Teoria e teorie, dar practica ne omoara: tocmai cei ce ne vor vinde rusilor ne-au paropiat de NATO, de UE si de americani, iar persoanele alea nefrecventabile au fost al naibii de frecventate cand PD era mic si nu stia nimic …

  Reply
 15. 1

  gîndindu-mă la şansele reale ale acestor oameni de ispravă, îmi vine să zic: "trei, Doamne, şi toţi trei…"

  sper să izbîndească, totuşi… cumva… 🙂

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *