Legea partidelor si Comisia de la Venetia

”Argumentul etnic” în favoarea condiționării geografice la cerințele de înscriere a unui partid, conform căruia sînt necesare semnături din mai multe județe pentru a nu se crea condițiile înființării de partide etnice, are două mari probleme:

  1. Este complet inutil în situația României. Fiindcă minoritățile etnice pot participa în alegeri cu organizațiile etnice, nu sînt obligate să-și înființeze partide. Deci avem partide etnice. Avem UDMR, cu acoperire națională, și avem, de exemplu, FDGR, cu acoperire locală. Acestora nu li se cere la înființare semnături din mai multe județe. Conform legii, organizațiile cetățenilor aparținînd minorităților naționale care participă la alegeri sînt echivalente juridic, în ce privește operațiunile electorale, cu partidele politice. Astfel, acestea sînt echivalente partidelor politice fără a respecta aceleași condiții de înscriere. Argumentul conform căruia condiționarea geografică ar preveni înființarea partidelor etnice nu-și are rostul, atîta timp cînd partidele etnice se pot înființa ca organizații ale minorităților naționale, fără a fi nevoite să respecte condițiile de înființare a partidelor.
  2. ”Argumentul etnic” contrazice flagrant Comisia de la Veneția, care recomandă eliminarea condiționărilor geografice la înscrierea unui partid pentru a nu discrimina partidele minorităților naționale și partidele mici și pentru a nu îngrădi libertatea de asociere.

Repet, la noi partidele etnice se pot înscrie fără condiționare geografică și dacă n-ar putea ar fi o încălcare gravă a drepturilor minorităților. Dacă argumentul etnic este irelevant pentru România și contrazice cerințele lumii civilizate privind drepturile minorităților și libertatea de asociere, atunci care este argumentul care ar susține condiționarea geografică la înscrierea unui partid politic?

Cei care susțin condiționarea geografică la înscrierea unui partid încă nu au adus un asemenea argument și oricare ar fi el, încalcă recomandările Comisiei de la Veneția.

Comisia de la Veneția zice:

e) Geographic Location
80. Provisions regarding the limitation of political parties which represent a geographic area should generally be removed from relevant legislation. Requirements barring contestation for parties with only regional support potentially discriminate against parties that enjoy a strong public following but whose support is limited to a particular area of the country. Such provisions  may also have discriminatory adverse effects on small parties and parties representing national minorities.

81. A requirement for geographic distribution of party members can also potentially represent a severe restriction of political participation at the local and regional levels incompatible with the right to free association. As such, geographic considerations should not be a requirement for political party formation. Nor should a political party based on a regional or local level be prohibited.

GUIDELINES ON POLITICAL PARTY REGULATION BY OSCE/ODIHR AND VENICE COMMISSION Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010)

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *