Valeriu Stoica: „Este nevoie însă de o anumită evoluție și la nivelul mentalității Bisericii Ortodoxe”

MB: Bună ziua și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu. Aveți reputația unui strateg politic, unul dintre puținii oameni politici care acționează pe termen lung. De aceea am dori să evităm scandalurile momentului și să discutăm despre viitor. Sînt trei teme pe care am dori să le abordăm:

 1. Dreapta românească sau mai bine zis ce ar trebui să fie dreapta românească,
 2. Obiectivele guvernării la sfîrșitul lui 2012, unde credeți că ar trebui să ajungem în materie de guvernare la sfîrșitul lui 2012.
 3. Alegerile din 2012 și 2014.

Primul punct, dreapta românească: Se vorbește foarte puțin despre „Reconstrucția Dreptei”, cartea scrisă de dumneavoastră împreună cu Dragoș Paul Aligică. Poate că ar fi util să lămurim cîteva lucruri despre „dreapta” privind spre viitor și mai puțin spre scandalurile prezentului.

Mitul stîngii “progresiste”

Există un set de mituri ale stîngii, printre care următorul: Stînga înseamnă viitor, modernitate, urbanism, ecologie. Dreapta înseamnă „trecut, industrial, capital barbar”. De ce credeți că există o astfel de percepție? De ce credeți că avem o mulțime de comentatori de presă tineri cu un discurs de stînga evident?

VS: Astea sînt clișee. Ele fac parte din arsenalul retoric al stîngii de două sute de ani. Cine are însă capacitatea intelectuală să judece lumea politică dincolo de clișee o să constate că lucrurile sînt total diferite. E adevărat că stînga este asociată cu progresul și de aici se face legătura între stînga și modernitate, dar dacă analizăm ce s-a întîmplat în ultimele două sute de ani în lume o să constatăm că modernitatea este un produs al capitalismului și liberalismului. Și de aici o disociere. Inițial, a fost o confuzie la nivel ideologic în momentul în care vechile regimuri din Europa, întemeiate pe principiul monarhic, fie s-au destrămat fie s-au transformat. În acel moment cei care s-au opus vechilor regimuri au format o masă indistinctă. Erau progresiști, moderniști, priviți în general ca de stînga. Asta a fost situația la sfîrșitul secolului 18, începutul secolului XIX.

După un timp, în această masă indistinctă de progresiști și moderniști s-a produs o ruptură hotărîtoare. Au fost cei care au crezut că progresul poate fi impus cu forța, cei care au elaborat utopii pe care au încercat să le impună cu forța, și din această zonă s-a născut socialismul și după aceea comunismul. Din această zonă s-au născut totalitarismele, deși uneori se spune că nazismul este un regim de dreapta, în realitate el în esența lui este tot unul de stînga. Pe de altă parte cei care au fost cu adevărat liberali, încet încet au înțeles că progresul, ideile moderne, nu pot fi impuse cu forța, ele trebuie să fie asimilate în cadrul unei societăți. Și atunci s-a produs un lucru paradoxal: pe măsură ce au cîștigat tot mai multă forță ideile radicale de stînga, socialismul, comunismul, utopiile, liberalii clasici s-au apropiat de conservatori. Adică s-a produs un alt desen al spectrului politic european. Anglia este din acest punct de vedere reprezentativă dar și Franța a cunoscut această evoluție. Nu trebuie să uităm că mai ales după prima parte sec XIX, după restaurație, încet încet, liberaii adevărați au început să aibă o viziune mai conservatoare asupra progresului. Ei au înțeles atunci că este nevoie nu doar de idei noi și de solutții noi, ei au înțeles că este nevoie de o acceptare a acestor idei și soluții noi în corpul social. Și atunci ei au avut înțelepciunea să pună în legătură principiul asociativ, care este un principiu liberal, cu principiul respectării tradiței.

Acuma, revenind la ceea ce se întîmplă astăzi în România. Aveți dreptate, există mulți comentatori de presă tineri care sînt tentați de ideile de stînga.

MB: Și care par foarte moderni și progresiști în discursul lor!

VS: Da, cred că este un nivel superficial al discursului. Pînă la urmă, așa cum spuneam cu prietenul Dragoș Aligică în cartea pe care am scris-o, există un conservatorism al schimbării. Formula aceasta pare paradoxală. Liberalismul de 200 de ani este cu adevărat inițiatorul marilor schimbări. Capitalismul este expresia economică a acestor schimbări. Ceea ce au negat socailștii și comuniștii a fost tocmai fundamentul programatic al liberalismului clasic și al capitalismului. Ce-au produs în schimb socialiștii și comuniștii? N-au oferit un model viabil. S-a văzut după un experiment de 200 de ani că modelul liberal conservator și modelul capitalist au supraviețuit și mai mult decît atît, s-au revigorat în permanență. Prin ideea de conservatorim al schimbării am vrut să punem în evidență faptul că pe de o parte liberalismul clasic și capitalismul, ca expresie economică a liberalismului clasic, permit schimbarea în permanență dar în niște cadre care în același timp asigură o stabilitate.

MB: Nu sînt „revoluționare”, cu alte cuvinte

VS: Da, pentru că și liberalismul și capitalismul sînt modele politice și economice care avansează printr-o corecție succesivă a erorilor. Marele avantaj al modelului politic liberal este că el a introdus un sistem de proceduri politice care permit controlul reciproc al partenerilor din jocul politic și în același timp aceste proceduri permit corectarea succesivă a erorilor pe care le fac jucătorii cînd sînt la putere. Modelul economic al concurenței oneste este același: concurența liberă este cea care reglează erorile care se produc pe piață. Toți cei car eau încercat să substituie procedura democratică și libera concurență cu un Big Brother care să evite a priori orice eroare posibilă și care este deținătorul perfecțiunii, nu au făcut altceva decît să introducă în societate cruzimea, tirania, dictatura, totalitarismul.

MB: Și, pînă la urmă, regresul.

VS: Da, pentru că, din păcate spuneați că unii asociază capitalismul cu barbaria, nu fac altceva decît să aplice un clișeu retoric și să facă dovada că n-au înțeles nimic din ce s-a întîmplat în ultimii 200 de ani. Eu îi privesc cu simpatie pe acești tineri comentatori cu idei de stînga, dar aștept ca ei să îmbătrînească un pic ca să înțeleagă că modelele utopice sînt foarte seducătoare dar în același timp sînt foarte periculoase.

MB: Cred că nu e o problemă „românească”, bănuiesc că ați auzit de „Avatar”, filmul? Acolo capitalistul e un barbar. E tot un discurs de stînga.

VS: Discursul de stînga n-a fost inventat în România. Din acest punct de vedere trebuie să constatăm că marii reprezentanți ai stîngii nu s-au născut în România. De la Marx încoace, Occidentul e cel care produce discursuri de stînga. Și din păcate acest discurs este reluat ciclic. Eu sînt trist cînd observ că în Occident nu s-a înțeles uneori nimic din experiența comunismului. E drept, că din fericire pentru ei, ei n-au trăit experiența comunismului. Dar noi cei care am trăit-o știm că discursul stîngii cînd ese din formula moderată a social-democrației riscă să producă același drame și același tragedii ca cele pe care le-a produs în trecut.

Vocile radicale ale dreptei românești

MB: Există, mai vizibile pe netul românesc, o serie de grupuri de dreapta cu discurs radical. Credeți că fac acestea un deserviciu ideii de dreapta?

Viața politică romănească s-a concentrat în două partide. Unul de stînga, din păcate nereformat, victima unor inerții post-comuniste și un partid de dreapta, PDL, care în momentul de față este într-un proces de dezvoltare instituțională care sper să fie încheiat în anii următori.

Mai există în societatea românească un segment, pe care nu l-aș numi al talibanilor. Este segmentul reprezentanților societății civile care abordează un discurs moral în primul rînd, iar din această perspectivă ei par să fie radicali, dar eu nu văd lucrurile în acest fel. Atunci cînd te raportezi la valorile morale, atunci cînd nu ești angrenat în jocul politic este firesc ca discursul tău să fie mult mai sever, lipsit de compromisuri și din acest punct de vedere el poate să pară uneori dur. Dar nu este așa. Este discursul normal pe care în orice societate care are cît de cît busolă îl țin cei care se raportează în permanență la valorile morale. Dar, repet, ei nu fac politică. Grav ar fi atunci cînd discursuri de tipul acesta ar intra în sfera politică și ar deveni, cum spuneați dumneavoastră, discursuri de tip fanatic sau de tip radical. Toți cei care în sfera societății civile au un asemenea tip de discurs, din punctul meu de vedere au perfectă legitimitate.

Dreapta din perspectivă culturală și spirituală

MB: Avem un subiect pe care nu îl abordați în „reconstrucția dreptei” decît tangențial. Aș vrea să ne spuneți ce înseamnă dreapta nu numai din punct de vedere economic și al statului minimal, ci din punct de vedere cultural și spiritual.

O spunem și în carte: dreapta, din punct de vedere cultural și spiritual înseamnă asumarea unei atitudini. Este vorba nu atît de tipare doctrinare. Este vorba de o flexibilitate a abordării lumii, evident o abordare bazată pe principii și valori stabile. Dar din punct de vedere al liberalismului clasic, ca model cultural în primul rînd, nu ca model politic sau economic, ceea ce este caracteristic este respectul față de celălalt, respectul față de libertatea celuilalt. În termenii lui Isaia Berlin este vorba nu atît de forma negativă a libertății care trebuie să fie respectată, adică să nu intru în sfera de libertate a celuilalt și să nu-i stînjenesc propria libertate, dar e vorba în primul rînd de libertatea în formă pozitivă. Ce înseamnă asta? Să nu pretinzi celorlalți să facă ceea ce crezi tu că este bine pentru ei. Aceasta e, din punct de vedere cultural, atitudinea unui om de dreapta. Am spus liberal clasic dar cred că este o atitudine comună pentru dreapta, în general, fie că e vorba de conservatori, fie că e vorba de creștin-democrați. Și aici, dacă vreți, cred că dreapta de astăzi, indiferent de nuanța ei, își asumă un principiu creștin care înseamnă respectul demnității celuilalt.

Dreapta și Biserica Ortodoxă Română

MB: Pentru că ați adus vorba, cum vedeți Biserica românească și rolul ei în modernitate și în ideologiile de dreapta. Există un defazaj între instituția Bisericii și modernitate?

Dacă vă referiți la România, lucrurile sînt foarte nuanțate. Chestiunea asta este foarte actuală din perspectiva judecății pe care o facem cînd discutăm despre viabilitatea creștin-democrației în România. În cazul PDL, în dezbaterile naostre interne, am atras atenția asupra faptului că în nici un caz PDL nu poate să fie doar un partid creștin-democrat. PDL și-a asumat doctrina populară în 2007, e bine să rămînă în continuare un partid popular. Ce înseamnă doctrină populară? În realitate nu există o doctrină populară propriuzisă, ceea ce numim noi doctrină populară este o matcă. În care se adună, într-o sinteză care uneori variază de la țară la țară, se adună principiile liberalismului clasic, ale creștin-democrației și ale conservatorismului.

Dacă veți citi programul nostru politic veți vedea că în primul nostru capitol avem un inventar al acestor valori care structurează doctrina populară. Aceste valori nu sînt altceva decît valorile fundamentale ale liberalismului clasic, ale creștin-democrației și ale conservatorismului. Ca urmare, ceea ce este important este ca să vedem cum putem acoperi întreaga zonă electorală de dreapta. E un electorat foarte divers. Veți găsi în acest electorat oameni care împărtășesc opinii liberale, unii care sînt creștin democrați, alții conservatori. Nu ne putem limita discursul politic numai la un singur segment. Ar fi o greșeală strategică fundamentală. Nu s-a făcut un studiu sociologic recent care să arate care este audiența discursului creștin-democrat în România. Noi nu știm în momentul de față, dacă ne raportăm la votanții dreptei, cîți dintre ei sînt CD, cîți sînt liberali, cîți conservatori. E nevoie de studii sociologice foarte serioase.

O dificultate legată de creștin-democrație derivă din faptul că în România avem o biserică Ortodoxă majoritară în proporție de peste 90%, o biserică ortodoxă care își asumă rolul de biserică națională, ca urmare este greu de crezut că in perioada imediat următoare BOR va accepta să fie partizană politic. Tocmai pentru că ea acoperă 90% din România, va prefera, așa cum a declarat-o public, în mod ferm, din 90 și pînă astăzi, va prefera să aibă neutralitate față de partidele politice. Asta creează o problemă creștin-democrației. De altfel problema asta a și existat în anii 90 cînd PNȚCD era perceput în primul rînd ca un partid al uniților și al catolicilor. Noi trebuie să găsim niște formule de comunicare cu toate cultele, nu putem, desigur, ignora comunicarea cu Biserica Ortodoxă. Este nevoie însă de o anumită evoluție și la nivelul mentalității Bisericii Ortodoxe. Și mi se pare că lucrurile acestea vor cunoaște o evoluție serioasă în momentul în care Biserica Ortodoxă își va asuma o doctrină socială. Biserica Rusă, de exemplu, în ultimii ani și-a asumat o asemenea doctrină socială. Cred că Biserica Ortodoxă trebuie să meargă mai departe de frumusețea raporturilor dogmatice, să treacă mai departe de aspectele liturgice ale cultului și să înțeleagă societatea românească așa cum este ea astăzi, la început de mileniu 3. Această înțelegere cred că va determina în final asumarea unei misiuni sociale. În momentul cela cred că vom găsi punți mai serioase de comunicare cu BOR și în acel moment cred că zona creștin-democrată din România va avea șanse să se dezvolte, să se consolideze, să se amplifice. Pentru că atunci va putea exista comunicare între un partid creștin-democrat, cum este în bună parte PDL, și cei care din BOR sînt dedicați misiunii sociale. Un partid politic nu se poate implica în chestiunile legate de cult, de aspectele liturgice, de dogmă, șamd. Astea ramîn atributele suverane ale Bisericii. Dar în misiunea socială a Bisericii pot să existe interferențe uneori foarte ample cu un partid politic sau altul. Iată de ce deocamdată trebuie să spunem foarte clar că PDL păstrează o componentă liberală foarte puternică care se află într-un raport de complementaritate cu creștin-democrația

Facebook Comments

106 Comments Valeriu Stoica: „Este nevoie însă de o anumită evoluție și la nivelul mentalității Bisericii Ortodoxe”

 1. Pingback: Valeriu Stoica: “PDL nu comunică prost, nu comunică deloc! Ar fi bine dacă ar comunica măcar prost.” | Madame Blogary

 2. dorin valeriu

  Cred ca-i dati o prea mare atentie acestui domn. Eu l-as fi intrebat ce a facut in cei patru ani cat timp a fost ministru al justitiei pentru ca Romania sa se apropie macar de criteriile care definesc un stat de drept,cum a luptat impotriva coruptiei si a solutiilor necinstite si aberante din Juatitia romana. L-as mai fi intrebat ceva despre onoare si consecventa. Cum a fost posibil ca, in calitate de presedinte al PNL, in luna mai 2000 sa-i acorde presedintelui Constantinescu asigurarea ca-l va sustine la alegerile care se apropiau, ca dupa o luna sa-si retraga cuvantul , sa retraga PNL din CDR si sa-l propuna pe Stolojan (alt personaj sinistru care a pacalit multi romani naivi) drept presedinte? Determinandu-l pe Constantinescu sa renunte la a candida pentru un nou mandat si deschizand in acest fel drumul lui Ion Iliescu. Judecati oamenii dupa fapte si nu dupa vorbe !! Si apoi se mai si lauda ca a "salvat" PNL. Cu ce pret ?

  Reply
 3. Extra3OO

  Priviti aici cum se face:

  Un intelectual nu poate fi de stanga, prin definitie : link.

  Cat despre partea cu respectul, pacea si prietenia dintre "popoare", ce pot sa spun.. ma bucur ca inca mai exista naivi care sa creada asa ceva.

  Cele cateva mineriade (de la tv si sin subteran) ar trebui sa va fi spus ca "stanga" respecta un singur principiu: cine e mai tare. Si Atat!

  Din pacate acesta este singurul limbaj pe care acesti oameni il inteleg (vezi Rusia). De ce? Pentru ca daca "ar avea cu ce" atunci ar fi de dreapta. 🙂

  Reply
 4. parafaragaramus

  Mai baga si utilitati, ca sa nu fiu prea carcotas. Dar asta doar daca le vin bani de la judet, si daca au "norocul" sa fie de alta culoare, au pus-o. Ca sa ramana primari, schimba tabara. Ce ideologii, ce dreapta, ce stanga?

  Reply
 5. parafaragaramus

  Unul din lucrurile la care oamenii politici se pricep cel mai bine este sa bage prin PUG-uri terenurile clientelei din extravilan in intravilan. Cam aici se opreste interesul lor.

  Reply
 6. Bleen

  Eu aş face şi un stadion în interior, cu peluza în dreptul catapeteasmei. Şi astfel s-ar rezolva şi problema derby-urilor Steaua-Dinamo, şi meciurile de acasă ale naţionalei şi mîntuirea.

  Reply
 7. parafaragaramus

  Bisericile ortodoxe il apropie pe crestin de Dumnezeu, tocmai prin dimensiunile reduse. Spatiul interior este proprotinat astfel incat Duhul sa-l "invaluie" pe credincios, nu ca sa-l indeparteze pe Dumnezeu prin accentuarea verticalitatii, ca in occident. Ferestrele sunt putine, iar lumina in interior devine aproape materiala. Bisericile noastre sunt mai ascetice decat demonstratiile de fortza ale Vestului. La scoala se studiaza si Barcelona, da.

  Reply
 8. parafaragaramus

  @Dan MASCA

  mai multe detalii despre caietul de sarcini, inclusiv imaginile, le gasiti aici:
  http://www.patriarhia.ro/ro/administratia_patriar

  Pozitia d-lui Ghenciulescu, seful filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, o gasiti in ultimul numar al revistei "Arhitectura".

  Primul concurs, in care a iesit castigator Augustin Ioan, a fost organizat cu girul OAR. S-a "protestat" destul de oficial, insa presa noastra stim cum este, scrie mai mult la comanda.

  Despre celelalte constructii, va pot spune ca, de exemplu, in orasul in care locuiesc eu, postul de arhitect-sef este ocupat de un inginer mecanic pus pe criterii politice. Mai mult, problema majora tine de urbanism si felul in care se fac si se respecta regulamentele de urbanism, care sunt de fapt legile zonale pe baza carora s-ar putea impune politic de la regim de inaltime, numar de locuri de parcare, retrageri de la strada, obligativitatea folosirii publice a parterului, pana la culori, materiale de finisaj si proportii ale ferestrelor. Regulamentele sunt facute de catre intocmitori de PUG-uri(arhitecti urbanisti) in colaborare cu autoritatile locale, alesi prin licitatii de cele mai multe ori trucate; chiar si asa, cand exista un interes privat sustinut economic, se fac derogari de la regulamente. In concluzie, e dezordine, si principalii vinovati sunt tot oamenii politici.

  Reply
 9. Dan MASCA

  @ parafaragaramus : daca au facut cum spui tu atunci este clar ca au gresit enorm. meseria asta de arhitect trebuie respectata.

  Problema mea este urmatoarea : de ce avem asa de multe aiureli facute/stampilate de arhitecti si aprobate de alti arhitecti sefi de prin primarii ?

  Totodata, daca arhitectii au fost tratati asa de urat de BOR, de ce nu au protestat oficial prin uniunea arhitectilor ?

  Cred ca pozitia lor ar fi putut schimba cite ceva in atitudinea BOR.

  Din pacate nu se promoveaza acest gen de dezbateri super interesante legat de arhitectura catedralei si importanta ei pentru ceea ce am putea numi in anii urmatori turism cultural/religios .

  Cred ca la scoala la arhitectura se preda Barcelona ca astfel de proiect, nu ?

  Reply
 10. Bleen

  Văzînd toate cruciadele şi revoluţiile făcute de toţi tîmpiţii, parcă parcă îmi vine să mă fac manelist. Manelele vor ajunge o formă de nonconformism şi protest împotriva parveniţilor şi snobilor . Şi nu glumesc. Dacă Tudor Chirilă, Poponeţ, Maria Dinulescu, Mihaela Rădulescu, Tucă şi Teo au început Cruciada şi Revoluţia Culturală, atunci mă poziţionez clar de partea lui Guţă.

  Reply
 11. Bleen

  Pronaos 1, Pronaos 1, aici Sfînta 1/3, eşti pe recepţie?

  Roger, Sfînta 1/3, aici Pronaos, În numele Tatălui, al Fiului, al Sfîntului Duh, engage!

  Reply
 12. parafaragaramus

  @Bleen

  Totu e de la neintelegerea a ce inseamna simbolic

  Simbolic. Sa definim simbolic.

  De exemplu, ma duc la doctor, bag plicul in buzunarul lui, si zic: Simbolic.

  Reply
 13. Bleen

  Să fie mari, asta e ideea, ca să intre cît mai mult popor în ele. După ce ieşi din Casa Poporului, te duci împreună cu ceilalţi 348 956 de fîrtaţi ai tăi la o băută în Cîrciuma Naţiunii, te taie pişarea după atîta Berea Poporului, îţi iei conaţionalii şi vă uşuraţi în Buda Norodului. Iar bomboana de pe colivă, la final, faceţi mii de cruci şi pupaţi tone de icoane în Catedrala Neamului. Vom fi ceea ce am visat şi chiar mai mult decît atît: Ţara Recordurilor. Cel mai lung cîrnat, cei mai mulţi moşicrăciuni, cea mai mare casă, cele mai multe lumînări, cel mai mare rezervor de apă sfinţită, cea mai mare icoană la care s-a folosit cea mai multă vopsea cu cel mai mult ulei de cei mai mulţi pictori murali.

  Reply
 14. Bleen

  Ar fi un bun ansamblu arhitectonic care să ne reprezinte ca naţie pă pămîntul ăsta: Casa Poporului, Catedrala Neamului, Cîrciuma Naţiunii şi Buda Norodului. Toate făcute pentru mase.

  Reply
 15. Bleen

  Eu cred că e un proiect bun ăla făcut de preaarhitectul patriarh: seamănă cu Casa Poporului, o notă bună din punct de vedere urbanistic.

  Reply
 16. parafaragaramus

  PS

  La Realitatea, cand se vorbeste despre Catedrala, se ruleaza o animatie a proiectului lui Augustin Ioan.

  Reply
 17. parafaragaramus

  @Florin, @Dan Masca

  Nu sunt un crestin practicant.

  Rezonez in schimb la scrierile religioase, de la noi imi place Arsenie Boca. Mi-a placut si Jurnalul Fericirii, si altele. Ascult cu mare placere predicile si invataturile anahoretilor.

  In principiu, bine ar fi sa nu critici pe nimeni. Nu judeca si nu vei fi judecat.

  In momentul in care crezi ca cineva greseste, insa, eu zic ca e o datorie sa-l anunti despre parerea ta, "critica" fiind facuta unui principiu, nu unei persoane.

  Ca profesie, sunt arhitect, si ma rezum la a-mi spune parerea doar despre Catedrala.

  1. Ideea unei Catedrale care lasa in urma Sf.Sofia ca amploare, fiind depasita doar de Sf.Petru din Roma, mi se pare disproportionata cu importanta Romaniei in lume si cu posibilitatile materiale ale acestui popor. Este un efort material care se putea duce in aziluri de batrani, in spitale ale Bisericii, in ajutorarea copiilor strazii, sau in restaurarea unor biserici mici, istorice, imprastiate prin tara. Aici s-ar putea replica faptul ca acest discurs este al lui Iuda, ca mirul de fapt nu este risipit, iar obiectul de arhitectura este simbolic. Credinta, insa, as dori sa o vad in trafic, de exemplu, pe strada, in relatiile dintre oameni in general; roadele credintei nu ar trebui sa fie in primul rand constructiile de cult, ci bunatatea pe care nu o vad la semenii mei. Mantuirea este personala in primul rand, si abia apoi a neamului, prin suma simtirilor fiecaruia. Statul nu ar trebui sa intermedieze mantuirea mea, sponsorizand Biserica, pentru ca astfel intervine in liberul meu arbitru. Nu poti impune credinta crestina, ea trebuie asumata de buna-voie.

  2. Trecand peste nepotrivirea temei de proiectare, sunt cateva probleme in demersul acestui proiect. Fac o paranteza, si spun ca eu cred in manifestari ale harului in diverse profesii, har pe care fiecare e dator sa-l cultive.

  In prima faza, s-a organizat un concurs de arhitectura la care au participat profesionistii, si care a fost castigat de catre Augustin Ioan, un bun teoretician al arhitecturii. Biserica s-a aratat nemultumita de ceea ce credea ea ca este departarea de traditie, in fapt, a negat autoritatea specialistilor in teoria arhitecturii asupra domeniului. Dupa mai multe mutari ale amplasamentului, s-a ajuns ca mega-constructia sa fie amplasata in coasta Casei Poporului, iar de concurs nu s-a mai auzit. Biserica a iesit, respectand legea romana, cu un caiet de sarcini pentru proiectarea edificiului, in care nu sunt definite doar suprafete, date tehnice si principii generale, ci si o imagine extrem de precisa a edificiului: http://www.patriarhia.ro/_layouts/images/Image/CM
  Practic, arhitectul care va castiga lucrarea va face doar transpunerea tehnica a ceea ce a proiectat Patriarhul, ajutat de cativa consilieri arhitecti. Nicio lege nu obliga BOR la un concurs de arhitectura.

  3. Catedrala propusa de BOR, dupa parerea mea, nu reflecta o buna intelegere a arhitecturii bizantine. Nu zic mai multe, ca sunt altii care se pricep mai bine.

  Reply
 18. farfuridi

  Dan,

  I'm nobody :).

  Lasind gluma la o parte, perspectiva Dvs. este urmatoarea: practicarea unei virtuti crestine – bunatatea – este o solutie la problemele (foarte) lumesti. Da, nu cred ca este o eroare, dar nu este aplicabila decit la nivel personal.

  Sa va spun de ce.

  1. nu putem sa-l "imitam" pe Iisus pina la capat. Treaba asta nu ne iese. Bunatatea pe care putem conta este limitata si imperfecta. Imperfectiunile si nereusitele, puse in context larg, social, pot da nastere la haos si conflicte. (Doar) la nivel personal putem sa rezolvam aceste conflicte.

  2. iertarea, bunatatea, evlavia nu sint eficiente, este parerea mea, in raport cu … Necuratul. Aici este nevoie de: fermitate, putere de rezistenta, rigoare. Nu este necrestinesc sa pedepsesti, oricit ar parea de paradoxal.

  3. exista mai multe moduri de a fi crestin, nu avem o "reteta" care merge pentru toti, in toate situatiile si continentele. La noi, exista un exces de … bunatate, ingaduinta, toleranta, etc. Excesele se transforma usor in contrariul lor: uneori bunatatea este rea, uneori ingaduinta ajunge flexibilitate morala si duce la compromisuri, toleranta se poate transforma in inconsistenta si pierderea identitatii. Astea sint riscurile noastre. Deci, cred, trebuie sa ne cultivam si alte calitati in afara bunatatii.

  4. Exista totusi citeva diferente de esenta intre "lumea de la noi" si ceruri. Anularea acestei diferente o poate face un monah. La nivel extins, in societate, nu putem sa aducem cerul pe pamint. Chiar nu se poate. Iese prost. Pina acum nu a reusit nimeni. Au fost numai erori glorioase.

  Ma opresc aici.

  Inchei tot cu gluma. Bunatate++

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @farfuridi: nici eu nu puteam articula mai bine.
   @toti: sint la Hilton la conferinta ISP. Am vazut pe Ciumara! Internetul costa 30 de roni o ora la Hilton. Le-am zis ca-s hoti. S-au ofticat, cica e business. Sint nebarbierit, asa ca mi-a servit-o demn si pe aia cu "sintem hotel de 5 stele!"

   Reply
 19. Dan MASCA

  @ Farfuridi : cred ca BOR are toate problemele enuntate de tine si de Florin Cojocariu, dar ceea ce am vrut sa spun este un lucru simplu si a fost preluat chiar si de cei de la Deep Purple : "Nobody's Perfect" :).

  In viata mea de zi cu zi, marea majoritate a celor dragi mie avem de a face doar cu preoti fara functii . Maxim sefi de parohie. Ca au fost informatori ? Nu stiu sincer. Sunt oameni tineri marea mojoritate dintre ei, iar cei care sunt sefi se parohie, protopopi se apropie de pensie.

  La douazeci de ani dupa 1989 cred ca ar fi bine sa o faca desecretizarea dosarelor pentru ca oricum este necesara, ajuta la aflarea unei parti de adevar si oricum este prea tirziu.

  Lucrez in IT/new media si cred ca ar putea sa puna pe web toate dosarele, mai putin cele speciale , pentru ca presupun ca sunt si dosare care nu pot fi desecretizate decit dupa niste ani.

  Adevarul este ca am prieteni care au dat cu ciocul la secu. Sunt oameni foarte talentati si care au construit dupa 1989 cu talentul lor proiecte deosebite.

  Sigur ca pot sa le spun ca prieten ca este imoral sa se duca spre functii publice si este mai bine sa ramina artisti si sa isi faca meseria de liber profesionist.

  Ce ar trebui sa fac mai mult ? Sa ii spinzuram ?

  Cind eram pionier am fost dat si eu la radio cu o poezie presupun ca patriotica. POt spune ca am colaborat cu sistemul 🙂 .

  In liceu la Cluj am ajuns sef de camin prin a xi-a si ascultam in camera pedagogului Radio Europa Libera si Vocea Americii.

  Am am ajuns la director si atunci am avut de a face pentru prima data cu ofiterul de securitate care se ocupa de liceul nostru. Mi-a spus ca el stia ca eu ascult aceste posturi de radio etc. I-am spus ca nu ascult pentru ca radio acela este vechi si nu prea prinde posturi prea multe. Trebuia sa caute antena ce o foloseam si nu era usor de gasit :).

  Am avut anul trecut intilnirea de 20 de ani si fostul director in virsta fiind a tinut sa vina si el.

  Am discutat si despre acest episod, dar am discutat fara nici un fel de ura.

  Omul la aproape 85 de ani a incercat sa explice situatia cu niste cuvinte deosebit de simple si oricum influentate de batrinete.

  Sigur ca poate sa apara ca a fost turnator si ca a ajutat securistii sa interogheze elevi care ascultau posturile de radio mai sus amintite, dar oricum nu pot schimba trecutul, iar prezentul depinde numai de mine daca il fac mai bun sau mai prost.

  Nu depinde nici de securisti si nici de comunisti.

  Cunosc oameni tineri, care nu au apucat sa fie securisti si comunisti, care se poarta mai naspha decit fostii.

  Asa ca BUNATATEA in viata de zi cu zi ne ajuta sa cistigam incet, dar sigur :).

  Si pentru ca tot am intrat in postul Pastelui cred ca merita sa fim mai buni decit de obicei.

  Iata pilda femeii care merge la judecator si care a mers cu bunatate intotdeauna.

  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48∩…
  Este vorba despre Sfanta Evanghelie dupa Luca, capitolul 18.

  Şi le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna şi să nu-şi piardă nădejdea,

  2. Zicând: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina.

  3. Şi era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu.

  4. Şi un timp n-a voit, dar după acestea a zis întru sine: Deşi de Dumnezeu nu mă tem şi de om nu mă ruşinez,

  5. Totuşi, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere.

  6. Şi a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul cel nedrept?

  7. Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleşilor Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi pentru care El rabdă îndelung?

  8. Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?

  Reply
 20. DespinaVestea

  @Florin

  Capitalismul produce prosperitate si da sansa culturii sa infloreasca

  Cultura de legata de prosperitate 🙂

  Reply
 21. zexe

  @all, a fost o emisiune interesanta. Dl Stoica a recunoscut in direct ca PNL este o cauza pierduta pentru dreapta politica. Cu UDMR-ul a scaldat-o frumos. E bun, este un politician de referinta si un castig real pentru PD-L.

  Reply
 22. DespinaVestea

  @Florin

  In carte se accentueaza originea iudeo crestina a ideologiei de dreapta respectarea demnitatii umane , solidaritatea .

  Sunt capitole intregi dedicate acestui subiect

  Capitalismul s-a dezvoltat o data cu dezvoltatea stiintei care studiaza natura umana ,psihologia

  In acest fel se scoate in evidenta ca succesul capitalismului este este legat intrinsec de comportamentul natural al omului.

  Imi pare rau ca n-am mai mult timp la dispozitiei ca sa dezvolt.

  Cartea dupa mine este o capodopera.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @Despina: eu ma gindeam mai mult la "cultura" in sens "strins" si mai putin la "civilizatie". Poti fi artist de dreapta? Ce inseamna asta? De ce artele si creativitatea au ajuns sa fie asociate implicit cu stinga? Pot sa fiu de dreapta si sa afirm ca nu-mi place Eminescu? Apropos:) Lucrurile au fost insa destul de strinse, nu era timpul si locul sa intram in fineturi. Confuzia mea cu religia ramine insa. Eu nu am citit decit primele 3 capitole si mi-a ramas in cap o afirmatie din introducere referitoare la faptul ca vor evita sa trateze subiectul religiei. Cred insa ca e o eroare benigna.

   Reply
 23. neamtu tiganu

  Astfel, la sfârşitul lui octombrie (2009), efectivul total de salariaţi din economie era de 4.408.600 de persoane, cu 7% mai mic faţă de fi­nalul anului trecut (4.738.600), re­pre­zen­tând o scădere de 330.000. Toto­dată, numărul pensionarilor a crescut cu 1,18%, de la 4.688.427 la 4.744.104, respectiv cu 55.677.

  Reply
 24. neamtu tiganu

  Link din Wiki:

  Numărul de salariaţi din România a scăzut de la 8,1 milioane în 1990, la 4,5 milioane in prezent, din totalul populaţiei active, de 10,5 milioane persoane[53] Statisticile arata că două milioane de români muncesc in străinatate, însă fenomenul emigraţiei nu este exact cuantificat.

  ––––––

  Semnificativ e faptu ca niste baieti care se ocupa cu ardoare de doctrine nu cunosc niste cifre absolut esentiale pt. structura unei tari.

  P.S Din cei 4.5 ca. 1.4 sunt bugetari. 4.5=ca. 25% din TOTALU populatiei. In Ge sunt ca. 45 mio. platitori de impozite din totalu de 82 mio.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @neamtu: nu esti bine informat. Pensiile mai mari de 1000 de RON sint impozitate, asadar o parte din pensionari sint platitori de impozite. Mai avem aici agricultori, ce te faci cu ei, ca nu-s salariati insa platesc si ei impozite. P'ormă, mai avem impozitele locale, toti proprietarii de apartamente (ca a produs Iliescu la proprietari..) si de masini platesc impozite, chiar daca sint someri. Adica eu m-as mai gindi inainte sa ma arunc cu declaratii soc.

   Nu zice nimeni ca nu sint probleme, atrag insa respectuos atentia ca desi nu au trecut doua luni de la instalarea guvernului se lucreaza foarte pragmatic chiar la subiectele pe care le reclamati. Iata ce spunea chiar azi Ministrul muncii: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-6916480-audi… Cifre, nu doctrina.

   A, si ca veni vorba, treaba politicianului e sa faca politica, treaba guvernului e sa guverneze. Stoica nu guverneaza.

   Reply
 25. farfuridi

  Dan MASCA,

  Fara ideea ca ma pricep in profunzime la chestiunea asta, as dori sa va spun ca exista o trasatura generala a bisericilor ortodoxe, aceea de a fi foarte apropiate de puterea politica. S-a manifestat si la rusi, si la sirbi, si la greci, si de mult timp. Istoricii bisericii mentioneaza aceasta trasatura: cesaropapismul. Sintem dupa Bizantz, ce vreti …

  Pe urma, problemele actuale ale BOR sint recunoscute chiar de preotii nostri adevarati si respectati. Plus de personalitati care nu pot fi acuzate de lipsa de intelegere sau evlavie. Nu are rost sa dau exemple.

  Nu ar strica sa existe un program social articulat al BOR. Aceasta idee nu este un atac la adresa BOR sau o critica a ortodoxiei.

  Va rog, de asemenea, sa-mi permiteti sa va spun ca BOR are 2 probleme clare:

  – preotii fosti turnatori;

  – filetismul.

  Eu sint foarte apropiat de crestinism si nu doresc un flame pe tema asta. Sa nu ignoram realitatea.

  Reply
 26. Dan MASCA

  Ca om de dreapta iti asumi biserica ca parte din viata ta.

  Biserica este formata din oameni, iar oamenii supusi pacatelor.

  Ii datorez in mare parte bisericii si slujitorilor ei bunatatea de care pot sa dau dovada.

  Sa imi arate cineva o institutie care a construit mai mult si mai temeinic in Romania decit BOR ?

  Reply
 27. Dan MASCA

  @Florine : liderii unei organizatii sunt cei care schimba lumea si nu marea masa. Cred ca sunt lideri valorosi in rindul preotilor si Bunul Dumnezeu mi-a dat sansa sa am de a face cu mult mai multi preoti valorosi decit politicieni valorosi.

  Sigur ca acesti preoti sunt oameni si traiesc in Romania fosta comunista, dar daca exista acel 10-15 % atunci nu am voie sa generalizez.

  Ca nu stiu care calugar a dat mita nu stiu carui preot cu functie in BOR asta nu conteaza atita timp cit acel calugar tace si mentine gasca preotilor corupti.

  Asa pot sa generalizez ca toata Romania este o tara populata de gunoaie umane.

  Sa fim seriosi.

  Am dreptul sa imi aleg preotul caruia sa ma impartasesc. Sa ii spun ca nu face bine cind fura sau cind bea prea mult.

  Am dreptul sa imi pun in practica libertatea primita de la Dumnezeu si sa fac cu ea BINE. Sa il iubesc pe cel de linga mine si sa il ajut daca pot.

  Cu siguranta ca oameni sunt si acest preoti si supusi greselilor.

  In cadrul slujbei exista impartasania preotului. De ce crezi tu ca exista aceasta impartasanie a preotului inainte de a impartasii credinciosii ?

  Legat de biserici si constructia lor nu pot sa iti spun ca am donat bani la biserica destul de mult. Inclusiv fiul meu a donat banii strinsi la colindat pentru constructia unei biserici din oraselul in care bunicii lui locuiesc si unde si el isi petrece parte din timpul liber.

  Asa ca pic cu pic se face mare.

  Bisericile pentru mine sunt adevarate cabinete psihologice :).

  Spor la bunatate.

  Reply
 28. DespinaVestea

  @zexe

  Stii cumva unde gasesc interviul de la B1Tv de zilele trecute cu Dl V.Stoica?

  Pe You Tube nu l-am gasit.

  Reply
 29. Dan MASCA

  @ Florin Cojocariu : preotul unde v-ati spovedit v-a spus sa fiti bun cu cei care ne conduc pentru ca asa scrie in Biblie. Asta a facut toata viata Iisus Hristos. A fost bun cu toti cei care I-au vrut raul sau I-au facut rau.

  Sa fii iubit.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   Preotul care m-a spovedit a intrebat, in lista de pacate: "Si, va mai plingeti de politicieni?". Eu, destul de mirat, am zis da. El a spus textual: "Sa nu-i mai criticam pe parlamentari, ca si asta e un pacat" Am ramas mut de uimire. Mai tirziu am povestit acasa scena. Prietena mea, care a intrat dupa mine mi-a zis: "Si mie mi-a spus la fel!" Deci spunea la toti, ca nu stia ca e prietena mea. Preotul care m-a spovedit nu servea pe Hristos cind ne spunea sa iubim parlamentarii. Executa ordinul primit de la Pimen. Care dupa ce a luat padurile de la Nastase a devenit un foarte mare sustinator al clasei politice. Desi inainte ii condamna public destul de violent, sint destule interviuri. Eu imi amintesc o scena din Templu. Poate ar trebui sa ne-o amintim toti. Mai des. Sa fii iubit si tu!

   Reply
 30. DespinaVestea

  Dreapta din perspectivă culturală și spirituală

  "MB: Avem un subiect pe care nu îl abordați în “Reconstrucția Dreptei” decît tangențial. Aș vrea să ne spuneți ce înseamnă dreapta nu numai din punct de vedere economic și al statului minimal, ci din punct de vedere cultural și spiritual.

  VS.O spunem și în carte: dreapta, din punct de vedere cultural și spiritual înseamnă asumarea unei atitudini. Este vorba nu atît de tipare doctrinare……"

  Abordarea culturala si spirituala in carte nu este deloc tangentiala.

  Se explica floarte clar ca asta este baza ideologiei de drepta ,ca de aici se pleaca

  Reply
 31. neamtu tiganu

  nea Florine, gindim cu totu diferit. Io incerc sa definesc problemele si mai apoi caut un raspuns, o rezolvare. Mata intii cauti solutiile si mai apoi cauti problemele. Cautind raspunsu ma pot lovi si de doctrine, care doctrina ar fi mai buna pt. rezolvarea unei probleme? Mie mi se pare ca-n Ro se teoretizeaza mult prea mult, sau mai bine spus, se bate cimpii.

  Iti repet Romania are o problema grava de structura, am spus mai sus, cei 25%, deci casa arde, nu am auzit nici un partid, nu am citit in planu de guvernare nimic de acest subiect.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @neamtu: curat diferit. Eu am intrebat ceva, Stoica a raspuns. Intrebarile erau despre doctrina, asa sint eu, bat cimpii. Tu esti pragmatic si te revolta ca nu a raspuns la intrebarea cu 25% pe care ai pus-o azi, daca inteleg bine?
   P'ormă, inteleg ca ai citit planul de guvernare si n-ai gasit acolo raspuns? Pot sa te intreb si eu, intr-o criza trecatoare de pozitivism, ce plan ai citit? Si de unde a tu cifra asta de 25%? Un link, ceva?

   Reply
 32. Dan MASCA

  seara buna,

  ma duc la biserica la fiecare slujba. Merg la Catedrala Mare din Tirgu Mures

  ( http://cultura.inmures.ro/biserica-ortodoxa-inalt… ) si de fiecare data urmaresc cu mare atentie cele spuse. si realizate de Preotii Sincan si Negrutiu.

  NU are rost sa va spun ca au realizat foarte multe in plan social. Ar trebui sa va documentati asa cum domnul Stoica va informa despre strategiile lui de durata si cu rezultate zero.

  La noi in tirg am avut ocazia sa dam o mina de ajutor realizarii paginii web si a unui set de fotografii parohiei din alt cartier al orasului :
  http://www.parohiasfana.ro/
  Asa am cunoscut un preot drd. Catalin Maier.

  Predica lor si faptele lor sunt departe de ceea ce vorbiti pe acest blog. Discut doar de preotii cu care am avut de a face in ultimii ani. La cei din Tirgu Mures ii pot adauga pe cei din Iernut, oraselul

  Misiunea sociala o are de multa vreme biserica si daca domnul Stoica s-ar fi documentat putin nu ar fi batut cimpii cu drag,

  Spre exemplu domnul Stoica nu stia ca BOR a decis recent ca impreuna cu http://www.worldvision.ro/ sa sprijine programul social de reducere al abandonului scolar.

  Nu vreau sa il supar pe domnul Florin Cojocariu, dar domnul Stoica este strateg al politicii de dreapta cum a fost Teoctist Papa de la Roma.

  Daca ati fi membrii activi ai PDL si PNL , partide pe unde face sau a facut strategie domnul Stoica de multi ani incoace pe termen mediu si lung, ati realiza ca strategia domniei sale ale rezultate mult mai mici decit implicarea sociala a BOR :).

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @Dan Masca: De ce sa ma superi? Problema e insa alta: Citiva preoti buni nu schimba ansamblul. Am cunsocut si eu preoti buni. Insa in ansamblu BOR are o mare problema de organizare, moralitate si rpincipii. Hai sa-ti amintesc eu citeva subiecte de discutie:
   1. spaga generalizata: orice numire in cea mai marunta parohie se face cu spaga. Intereseaza-te. Eu am confirmari de la calugari din mai mutle minastiri.
   2. Constructia frenetica de biserici: Se vede cu ochiul liber ca e vorba de investitii de miliarde. De unde? Puteau fi banii mai bine folositi in loc sa inmulteasca numarul parohiilor pentru clientela din mitropolii?
   3. parohiile din mediul rural: ai idee de cite ori am auzit de cazuri de preoti care nu fac slujba de ingropaciune fara bani? De preoti beti la slujba, etc. Nu e tocmai ca la catedrala. (repet, nu generalizez, insa problema e ca nu vorbim de exceptii, ci de un numar foarte important)
   4. BOR e cea mai bogata institutie din Romania. (socoteste numai padurile din Bucovina date de Nastase si care, se pare, n-au fost de drept ale BOR). De ce ia bani de la buget daca are afaceri atit de infloritoare? Si se mai plinge ca salariile preotilor sint mici…
   5. Implicarea in politica: De ce ni se sugereaza la slujbele de Inviere si la spovedanie ca politicienii sint buni si nu trebuie criticati? De ce preotii din sate spun satenilor cu cine sa voteze?
   6. Felul execrabil in care BOR se opune deconspirarii pentru prelati.

   Si mai sint. Poate ca Stoica nu a vrut sa se refere la ele sau n-a putut. Insa mesajul de doctrina sociala contine un lucru important pe care il scapi din vedere: BOR functioneaza deja ca o corporatie (sau, dupa cum zic unii, cel mai mare ONG din Romania) insa refuza sa-si asume acest lucru. BOR e o institutie foarte bogata. Si atunci: Lipsa unei doctrine sociale inseamna lipsa unor obiective lumesti bine definite. Lipsa obiectivelor inseamna ca nu e nimic de raportat sau de comunicat, nimic de bugetat. Nimic de bugetat transparent, rezulta ca banii sint cheltuiti discretionar. BOR se afunda din nefericire intr-o izolare informationala si financiara care incurajeaza coruptia si excesul.

   O doctrina sociala asumata ar insemna obiective publice asumate, bugete si transparenta. Ar insemna lamurirea punctului de interfata cu politicul. Si regasirea demnitatii si modernizarea unei institutii care da din ce in ce mai des impresia ca fucntioneaza in alta realitate.

   La final, doua precizari: 1. e suficient ca 10-15% din prelati, adica o minoritate, sa se incadreze in modelul descris de mine pentru a compromite intreg sistemul, fiind tolerati si ascunsi. Asadar nu sustin ca o majoritate ar fi stricata. 2. Nu pledez pentru transparenta totala. Vreau insa o minima transparenta financiara. Banii corup. Banii si cu puterea corup foarte tare.

   Reply
 33. neamtu tiganu

  Bleen, termenu de necesar se poate defini atunci cind Houston are o problema, problema care trebe rezolvata. De ex. demografia scazuta a unei tari si piramida intoarsa cu curu-n sus poate fi considerata o problema deci ar fi NECESARE luarea unor masuri. Aceste masuri ar putea fi de dreapta sau de stinga. Intrebare: sunt NECESARE masuri de dreapta sau de stinga? Care sunt alea de stinga si care sunt de dreapta?

  De asemenea NECESITATEA luarii unor masuri de stat de pot ivi atunci cind sistemu de autoreglare economic e perturbat. Am impresia ca-n Romania nu e nimic necesar, totu e suficient!

  Reply
 34. Bleen

  @neamţu ţiganu

  "Ti-am mai spus mai ieri de anumite masuri politice germane care aparent contrazic doctrina de partid da sunt totusi necesare. De ex., ce parere ai, marirea alocatiei pt. copii, in germania, si anumite facilitati oferite parintilor sunt de dreapta sau de stinga? Sau o intrebare ceva mai grea, impozitu progresiv e de stinga sau de dreapta? mai am citeva, da dupa ce raspunzi la astea!"

  Necesare? Ce te face să crezi că sînt necesare? Defineşte "necesar".

  Reply
 35. farfuridi

  Florin Cojocariu,

  Felicitari pentru interviu. Sper sa urmeze unul cu dl. Aligica.

  Redau mai jos citeva impresii subiective. Te rog sa nu uiti ca am zis de la inceput ca sint … subiective :).

  Si ii rog pe cei care ma vor critica pentru urmatoarele opinii sa inteleaga ca este mult mai bine sa existe critici corecte la adresa actualei puteri decit laude gaunoase si idolatrie.

  1. Binomul: organizatii nepolitice ("radicalism" etic) – partide politice (compromisuri "onorabile") este o jucarie de … manipulat opiniile publice si de facut mai tolerabile neimplinirile in acest context. In Romania, partidele politice, si in special PDL-ul, au pe agenda probleme foarte etice. PDL este la guvernare datorita faptului ca actualul presedinte a cistigat alegerile. Campania electorala a continut (si) un mesaj (puternic) etic. Cei care l-au votat pe TB se asteapta ca PDL-ul sa preia acel mesaj. Tot respectul, nu si admiratia, pentru darul de a vorbi al dlui Stioca, dar binomul de mai sus nu tine deloc.

  2. Afaceri si politica. Nu este adevarat ca mecanismele de influenta dintre economic spre politic sint oculte. Ele sint foarte cunoscute. Si aici dl. Stoica s-a jucat putin cu cuvintele.

  Exemplu practic: Dl. Stoica are o firma de avocatura. Deci e si om de business, si politician. Ce face daca firma sa trebuie sa-l apere … sa zicem pe Gigi Mondialul. E corect sa-l apere ? Da. Trebuie dl. Stoica sa incerce sa cistige procesul ? Da, business is money. Dar, dl. Stoica e si politician. Daca, sa zicem, dl. Mondialul are … un document compromitator pentru cineva din PDL. Un document real, nu inventat. Va fi dl. Stoica intr-o mare dilema ? Da. Din ce motiv? Pentru ca e si om de business, si politician. Solutia: sa fie ori una, ori alta. Nu putem juca dupa 2 seturi de reguli de joc.

  3. Liberalism. Nu stim daca e bine ca intr-o tara "toata" gindirea liberala sa apartina unui singur partid.

  Conflictul cu actualul PNL este un conflict produs in special de lideri, nu de doctrine. Nu este exclus ca PNL sa se trezesca din "somnul" socialist si sa devina un partener corect. Stiu ca o sa-mi sara in cap toata lumea, nu insist. Ideea este ca liberalismul poate sa se manisfeste foarte bine avind mai multe surse. Monopolul de liberalism este rau.

  In plus, PDL nu poate sa guverneze singur. Ar fi bine sa caute parteneri corecti. Ar fi bine ca acesi parteneri sa existe.

  4. Conservatorim. Sa fim seriosi. PDL, deocamdata, nu are nimic de-a face cu (neo)conservatorismul. Si nici nu arata ca este interesat. Ar fi bine sa avem pe scena politica din ro un partid conservator. Ca el nu exista, este o evidenta. Un om cu simtul realiatii vede acest lucru.

  Ma opresc aici. Nu trageti in pianist. Criticile au alt sens decit cel de a desfiinta.

  Reply
 36. neamtu tiganu

  nea Florine, faptu ca mata l-ai intrebat de doctrine pune toata chestia intr-o lumina mult mai favorabila. Apropos, la ce bun sunt doctrinele astea? Se poate cumpara ceva de la piata, se pun pe piine, se baga in supa, sau in soba la incalzit?

  nea Florine, dupa mintea mea, doctrinele sunt bune ca sa atingi un scop, de ex. inflorirea scumpei noastre patrii. Ti-am mai spus mai ieri de anumite masuri politice germane care aparent contrazic doctrina de partid da sunt totusi necesare. De ex., ce parere ai, marirea alocatiei pt. copii, in germania, si anumite facilitati oferite parintilor sunt de dreapta sau de stinga? Sau o intrebare ceva mai grea, impozitu progresiv e de stinga sau de dreapta? mai am citeva, da dupa ce raspunzi la astea!

  Uite o intrebare f. grea privind Romania: populatia platittoare de impozit din Ro reprezinta ca. 25%, in Germania e ca. 50%, Ce masuri ar fi necesare pt. marirea acestei parti, de dreapta sau de stinga si cum se regasesc ele in doctrina?

  restu e parole, parole!

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @neamtu:1. nea neamtu, io tot nu inteleg ce spui tu, pe cuvint. Adica ai dreptate in unele chestiuni, te inseli in altele, vrei sa desfiintezi doctrinele, ok, e dreptu' matale. Da' care e legatura cu interviul? Eu am ales deliberat teme care nu sint de actualitate, actualitate gasesti peste tot si prost. Si ce nu inteleg eu, ce-ai fi vrut omul sa-mi raspunda? Pune intrebari la adresa de mail data de zexe si poate iti raspunde in emisiune. Sau critica intrebarile mele. Ca altfel ma deruteaza tare reactia asta de liberal tradat in idealuri care cind aude pe cineva din preajma lui Basescu reactioneaza ca in bancul ala: n-ai basca? poc! ai basca? poc!
   2. cred ca nu intelegem acelasi lucru prin termenii pe care ii folosim. dreapta e o chestie mai mare, care inseamna si liberali clasici, si conservatori si crestin democrati. In chestiuni de protectie sociala, de pilda, nu toti vad lucrurile la fel. Apoi, in sens fundamental, masurile de protectie sociala nu sint de dreapta sau de stinga. Dupa cum conceptul de piata libera tinde sa devina independent de doctrina, a se vedea China si anumite orase si zone economice ale ei. Iar intrebarea ta cu impozitele are legatura cu buna guvernare, indiferent daca la putere sint socialistii sau conservatorii. Nu vrei sa ma intrebi daca democratii americani sint de stinga sau de dreapta? Mai ramine sa ma intrebi de pensii ca sa mutam discutia inapoi in anii 90 sau sa ajungem la ideea din Avatar: capitalistii sint niste brute. Apropos, e buna partea din interviu care vorbeste de miturile stingii, chiar daca nu e spectaculoasa si nu spune cu cite procente sa creasca populatia platitoare de impozit. Ca dovada discutia pe care o purtam…

   Reply
 37. Radu Humor

  Are dreptate VStoica atunci cand spune despre Basescu ca s-ar putea sa fie omul lui :roll;

  Numai ca s-a oprit la timp( sau n-a mai insistat @Flc) si n-a mai spus cine-i in spatele lui. lucru care ar fi fost cu adevarat interesant 8)

  Mi-a placut asta cu topaitul/ de 3 ori renumarare 😆

  Reply
 38. Bleen

  Arogantu' vrea să-şi păstreze aura. D-aia nu a mai candidat. Şi-a dat seama că are şanse minime şi ar fi pierdut mai mult decît o cursă electorală în partid: i-.ar fi murit mitul. E mai bine să stea la pîndă, cu mitul intact şi să aştepte să-şi rupă Geoană gîtul. L-a aruncat în faţă pe Ponta, care nu are nimic de pierdut.

  Presupun că Geoană o să aştepte trei renumărări pînă ţopăie victorios.

  Reply
 39. neamtu tiganu

  Sunt placut impresionat de inaltu nivel al discutiilor pe tema luptei aprige a dreptei si a stingii. Consider ca dreapta deja are un avans considerabil, cel putin pe plan teoretic, as zice ca conduce cu doi la zero. Astept cu infrigurare transpunerea in practica a acestor inalte idei.

  Reply
 40. neamtu tiganu

  Intr-o tara in care facultatile de stiinte politice, jurnalism, relatii internationale sunt mai cautate decit politehnica, medicina, constructii si agronomie se poate considera ca acest interviu reprezinta o contributie insemnata la…

  De remarcat modu elegant prin care se face propaganda unui anumit grup, denumit in mod generic partid.

  Si politicienii nemti vorbesc uneori fara sa spuna nimic, numai ca isi impodobesc discursurile cu date de genu, somaj, crestere economica, energie, transporturi, sanatate… inteleg insa ca-n Ro aceste aspecte nu reprezinta o prioritate.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @neamtu: Banuiesc ca daca spunea: "Iarta-ma Dinule, am gresit! Ai dreptate, Basescu e un dictator!" atunci chiar era o contributie importanta:)
   Adica eu il intrebam de doctrina si tu te asteptai sa-mi raspunda cu cifre despre somaj? hmmmm

   Reply
 41. zexe

  Eu ma gandeam sa il intrebam cum crede domnia sa ca poate "inrola" UDMR-ul in dreapta politica, stiut fiind ca UDMR-ul este partidul care iubeste guvernarea mai mult decat "dreapta". Daca presupunem ca pe scena politica vor ramane doua mari partide cu dimensiuni relativ egale, unul de dreapta si unul de stanga, prezenta UDMR-ului pe scena politica il vor transforma pe acesta in partidul care pune presedintii romaniei si care, implicit, vor conditiona si guvernul. Astfel, un partid care nu poate trece de 10 procente poate tine in sah ambele partide, nu?

  Reply
 42. zexe

  @Florin, chiar nu stiu cine se ocupa sau cine ar trebui sa se ocupe. E foarte probabil ca se lucreaza la el. Ma voi interesa. E adevarat ca este o lipsa importanta, mai ales acum.

  Reply
 43. nedormitul

  @bleen, 5:54 pm

  eşti un tip educat, nu poţi comenta ca pe stadion. data viitoare să foloseşti pluralul corect: "iisus şi sf. petru te întreabă ce pulele lor ai făcut".

  Reply
 44. Bleen

  Important ptr BOR e relaţia adminsitrativă dintre stat şi biserică şi statutul bisericii vis-a-vis de împărăţie, nu credincioşii şi ce dracu mai fac ei, ce mai mint, mai ucid şi mai fură şi ce relaţie mai au ei cu Dumnezeu.

  Reply
 45. Bleen

  Dar n-o face. Fiindcă Biserica e naţională. Şi dacă e ortodox Neamul, eşti şi tu. Problema Bisericii Naţionale e că e doar Naţională, nu şi Biserică. (oricum, biserică naţională e o tîmpenie fără margini – eşti creştin şi gata, că Iisus şi Sf Petru nu te întreabă ce ai făcut tu pentru ţara ta ci ce pula lor ai făcut aşa, în general)

  Reply
 46. Bleen

  Părerea mea e că BOR ar trebui să se implice în primul rînd la nivel moral. Să dea nişte repere, să le explice credincioşilor că nu e suficient să faci faza cu crucea, pupatul icoanei şi colacii de două ori pe an. Că ar trebui să te comporţi accordingly aşa, în general.

  Reply
 47. Leon cel Treaz

  @

  iar cu banii rezultati din vanzarea celor 40 de mitre, inmultiti cu 30.000 mitra, egal cu 1.200.000 euro, s-ar putea intretine timp de un an cateva orfelinate.

  Reply
 48. Leon cel Treaz

  "Cred că Biserica Ortodoxă trebuie să meargă mai departe de frumusețea raporturilor dogmatice, să treacă mai departe de aspectele liturgice ale cultului și să înțeleagă societatea românească așa cum este ea astăzi, la început de mileniu 3. Această înțelegere cred că va determina în final asumarea unei misiuni sociale".

  Perfect, dar ca Biserica sa coboare in strada si sa se implice social, ar trebui ca inaltele-fete sa-si vanda mai intai mitrele, al caror pret incepe de la 30.000 de euro in sus.

  Reply
 49. Leon cel Treaz

  @

  si gimnastii. Sa vezi ce cruce mare isi facea Dan Grecu la inele. Doar Tariceanu, cand incaleca pe bicicleta, mai face o figura asemanatoare.

  Reply
 50. Bleen

  Şi cartaginezii. Pe alea îşi crucificau oponenţii politici sau generalii incompetenţi. Se pare că romanii prindeau repede şi asimilau chestiile bune.

  Reply
 51. Leon cel Treaz

  @Florin

  Iliescu isi facea semne cruciforme. Cruci au avut si egiptenii si incasii. Aia a lui Iliescu semana cu Crucea Sudului de pe steagul Australiei.

  Reply
 52. Leon cel Treaz

  @Florin

  as fi curios sa aflu ce parere are capra vecinului despre relatia dintre dreapta (site in constructie) si BOR. M-as bucura sa aflu ca a ramas la fel de sanatoasa si ca nu i-a crapat pipota de ciuda.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   Nu cred te referi la dreapta.net, nu e vreo problema, ei tocmai au preluat interviul. Altii au probleme cu animalele noastre:)
   In particular mi se pare extrem de important ce a spus Stoica despre BOR. E prima oara cind eu aud un politician care are o viziune coerenta despre raporturile cu BOR. Pina acum am avut un Iliescu care-si facea cruci de forma, un Nastase care le-a dat padurile care nu erau ale lor si un Tariceanu care a ctitorit biserici in an electoral. Ultima oara, de Paste, la spovedanie, preotul mi-a facut fara nerusinare apologia Parlamentului spunind ca e pacat mare sa-i criticam pe parlamentari. Eram avertizat ca pacatuiesc daca ii critic pe parlamentari! E un subiect interesant asta, nu?

   Reply
 53. cosmin aldea

  Felicitări Florin pentru interviu. Despre valoarea profesorului Stoica nu are rost să discut. Eu personal îl văd ca fiind cel mai important om politic de la noi. Încerc să citesc sau să urmăresc toate interviurile sale şi sunt fascinat de claritatea şi logica argumentațiilor sale, impresionat de capacitatea de analiză în profunzime a societății românești dar mai ales de realismul soluțiilor sale.

  Am avut ocazia să-l întâlnesc personal și, la momentul acela era deja în PLD, a dat un răspuns uluitor la întrebarea/acuzație cum că ar fi omul lui Băsescu:

  "Nu s-a gândit nimeni că poate Băsescu e omul meu?".

  Valeriu Stoica nu este doar un teoretician ci și un bun strateg al dreptei. O bună parte din reușitele dreptei românești i se datorează.

  Reply
 54. zexe

  Va felicit pentru acest interviu. Valeriu Stoica este un bun orator, iar prezenta in PDL a unui teoretician liberal de dimensiunea Dlui Stoica este un castig penru dreapta din Romania. Ar fi fost interesant sa il intrebati cum interpreteaza declaratiile recente ale liderului PNL cu privire la desfiintarea PDL in raport cu intentiile domniei sale de unificare a dreptei din Romania.

  Reply
  1. Florin Cojocariu

   @zexe: Am evitat deliberat actualitatea. Ignorarea teribilismelor de discoteca pe care le practica Crin e, pe de alta parte, cea mai potrivita replica pentru el. Tocmai pentru ca o face doar ca sa fie bagat in seama.

   Reply
 55. zexe

  @Florin, de acord cu tine, numai ca, vezi tu, PNL este un partid care se declara de dreapta, si are un procent semnificativ de simpatizanti. Ca sa realizeze o unificare a dreptei, Valeriu Stoica vorbea, intr-un interviu acordat lui Tapalaga, pe HotNews, despre o largire docrinara a PDL astfel incat componenta liberala sa fie atractiva pentru simpatizantii liberali. Din nefericire, compartimentul de comunicare al partidului este varza, iar in presa nu ajung decat dezacordurile formulate de blogomaniaci sau de diferite personaje dezarticulate. Cu ocazia acestui interviu, Dl Stoica ar fi avut ocazia sa transmita si mesajul ca L-ul din coada PD nu este doar o prelungire „literara” 🙂

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *