Udrea versus Dragnea, in cifre bugetare

 

Cîteva cifre ale bugetului lui Dragnea. Pentru comparație, bugetul lui Udrea din 2012.

Udrea vs Dragnea

2012 vs 2014

extras din proiectele de buget pentru 2012 și 2014

Capitol bugetar Nume capitol Udrea 2012 Dragnea 2014
5001 Cheltuieli de la bugetul de stat 3 054 192 000 4 534 347 000
5001-01 Cheltuieli curente 2 815 282 000 4 407 347 000
5001-10 Cheltuieli de personal 240 310 000 126 000 000
5001-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 148 059 000 18 000 000
5001-40 Subvenții 12 050 000 137 224 000
5001-51 Transferuri între unități ale administrației publice 933 000 000 1 581 981 000
5001-51-01-32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 70 000 000 21 000 000
5001-51-02-03 Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea,
modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate
450 000 000 0
5001-51-02-04 Programul pentru constructii de locuinte si sali de
sport
87 000 000 30 000 000
 5001-51-02-09 Finanțarea actiunilor privind reducerea riscului
seismic al construcțiilor existente cu destinație de
locuință
 5 000 000 5 000 000
 5001-51-02-20 Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 150 000 000 0
 5001-55-01-12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 193 800 000 241 000 000
 5001-56-01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 120 795 000 42 644 000
 5001-56-02 Programe din Fondul Social European (FSE) 103 192 000 66 699 000
 5001-56-21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către
bugetele locale necesare susținerii derulării
proiectelor finanțate din FEN postaderare
643 476 000 1 370 684 000
  5001-56-22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societăți comerciale, instituții publice finanțate
parțial sau integral din venituri proprii și alți
beneficiari de drept public sau privat necesare
susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN
postaderare
130 775 000 226 635 000
5001-65 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare
rambursabilă
113 458 000 156 552 000
5100-01 Servicii publice generale 521 750 000 236 266 000
5100-01-01 Cheltuieli curente 482 840 000 235 766 000
5100-01-10 Cheltuieli de personal 240 310 000 126 000 000
5101 Autorități publice și servicii externe 515 750 000 236 266 000
5101-10-01 Cheltuieli salariale în bani 175 846 000 95 359 000
5101-20-09 Materiale și prestări de servicii cu caracter
funcțional
52 220 000 3 105 000
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 1 318 524 000 2 263 257 000
7001-51 Transferuri între unități ale administrației publice 783 000 000 1 591 981 000
7001-51-02-35 Subprogramul Modernizarea satului românesc 0 800 000 000
7001-51-02-36 Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor
și orașelor
0 200 681 000
7001-51-02-37 Subprogramul Infrastructura la nivel județean 0 500 000 000