Despre listele electorale, cu dragoste

Potrivit Comunicatului CCR din data de 02.08.2012,

„Având în vedere datele contradictorii care au fost transmise Curţii Constituţionale în legătură cu numărul persoanelor aflate pe listele electorale permanente de către autorităţile publice implicate, Curtea Constituţională a solicitat Guvernului României ca, pâna la data de 31 august 2012, să transmită listele electorale permanente actualizate în baza cărora s-a desfăşurat referendumul din 29 iulie 2012″.

Sintagma “listele electorale permanente actualizate în baza cărora s-a desfăşurat referendumul din 29 iulie 2012” desemneaza, in fapt, listele electorale permanente actualizate cuprinzand alegătorii din fiecare secţie de votare, tiparite si puse la dispozitia primarilor de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, in 2 exemplare, si copii de pe acestea, in 3 exemplare, copii semnate de catre primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor şi de şeful structurii judetene de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, din care 2 exemplare au fost inaintate de catre primari birourilor electorale ale sectiilor de votare, mai precis predate pe bază de proces-verbal preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare la data de 27.07.12. Din cuprinsul Adresei nr. 3456054/27.07.2012 emise de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date si inregistrate la BEC sub nr. 195/C/BEC2012/RD/27.07.2012, rezulta ca pe listele electorale permanente destinate referendumului national din data de 29.07.2012 erau inscrisi 18.292.514 alegatori.

Cum am ajuns la concluzia asta:

 • Ø Prin interpretarea gramaticala a comunicatului. Astfel, din topica frazei si nu numai, observam ca termenul “actualizate” are functia de atribut adjectival care determina substantivul compus “listele electorale permanente” (ce fel de liste electorale permanente ?), iar nu functia de complement circumstantial care determina verbul “sa transmita” (cum sa le transmita ?).

De asemenea, folosirea perfectului compus – “s-a desfasurat” exprima o acțiune efectuată și încheiată în trecut, față de momentul vorbirii.

 • Ø Prin interpretarea literala a comunicatului din care rezulta ca obiectul solicitarii consta in listele electorale permanente actualizate în baza cărora s-a desfăşurat referendumul din 29 iulie 2012, in forma materiala, iar nu verificarea sau actualizarea acestora. De altfel, potrivit art. 46 alin. 2 din Legea nr. 47/1992, Curtea poate cere autoritatilor publice doar informatii, iar nu si efectuarea anumitor operatiuni. Poate, in schimb, sa solicite BEC informari asupra fazelor şi operaţiunilor de desfăşurare a referendumului (art. 46 alin. 3 din Legea nr. 47/1992), mai ales in conditiile in care, potrivit art. 25 alin. 1 din Legea nr. 3/2000, Biroul Electoral Central veghează la reactualizarea listelor electorale permanente, la întocmirea copiilor de pe acestea şi la transmiterea lor la birourile electorale ale secţiilor de votare […]”.

Pe de alta parte, Curtea vorbeste despre listele “actualizate”. Intr-un limbaj riguros juridic, termenul “actualizate” desemneaza listele rezultate in urma operatiunii permise de lege, respectiv art. 17 alin. 2 din Legea nr. 3/2000, pana cel tarziu la data de 10.07.12.

 • Ø Prin interpretarea sistematica a dispozitiilor legale in materie. Aici povestea este mult mai lunga si foarte tehnica, astfel incat s-ar putea sa va plictiseasca. Cu toate acestea, voi pastra limbajul predominant juridic, urmand ca, daca va fi necesar, sa-l descifram in comentarii.

Sa incepem, asadar, cu inceputul, respectiv principalele dispozitii legale aplicabile listelor electorale permanente:

 • legea generala: Titul I din Legea nr. 35/2008 (a se vedea in acest sens Hotararea BEC nr. 34/2012).;
  • legea speciala: Legea nr. 3/2000;
  • acte administrative cu caracter normativ emise in aplicarea legilor de mai sus: HG nr. 682 si 683/07.07.2012;
  • Hotararea BEC nr. 14/2012;
  • Circulara BEC nr. 118/2012.

Astfel, potrivit art. 17 alin. 1 din Legea nr. 3/2000,

(1) Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 151 din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător”

Copiile de pe listele electorale permanente, pe baza carora au loc operatiunile pentru desfasurarea referendumului, sunt rezultatul urmatoarele etape si operatiuni:

 • Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (fost Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor) din cadrul MAI (fost Ministerului Internelor şi Reformei Administrative) selectează şi prelucrează datele privind cetăţenii cu drept de vot cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, tipăreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente, în două exemplare (art. 73 alin. 2 teza I din Legea nr. 35/2008).

In cazul referendumului, termenul de punere la dispoziţia primarilor a listelor electorale permanente (45 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor, in cazul alegerilor parlamentare, potrivit art. 73 alin. 2 teza a III-a din Legea nr. 35/2008) nu este prevazut nici de lege si nici de actele administrative cu caracter normativ date in aplicarea acesteia, astfel incat se presupune a fi un termen rezonabil in raport de termenul de 5 zile prevazut pentru (re)actualizarea listelor electorale permanente.

Exista, de asemenea, si posibilitatea eliminarii acestei etape din procedura de organizare a referendumului, cu consecinta utilizarii ca punct de plecare a listelor electorale permanente in baza carora s-a desfasurat ultimul eveniment electoral. Un indiciu in acest sens ar fi dispozitiile art. 5 alin. 1 din HG nr. 682/2012, potrivit caruia la dispozitia primarilor sunt puse direct listele electorale permanente actualizate (« Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, selectează şi prelucrează datele privind cetăţenii cu drept de vot, tipăreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente actualizate, în două exemplare, şi copii de pe acestea, în 3 exemplare »).

 • In termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului (in cazul de fata, cel tarziu pana la data de 10.07.2012, potrivit pct. 11 din Anexa la HG nr. 683/2012), se realizeaza de catre primarul unităţii administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor reactualizarea listelor electorale permanente (art. 73 alin. 2 teza a II-a din Legea nr. 35/2008 si art. 17 alin. 2 din Legea nr. 3/2000).

Din pacate, in ceea ce priveste “soarta” rezultatului reactualizarii, legea tace. Lipsa dispozitiei exprese in acest sens este determinata de faptul ca, pe de-o parte, art. 17 alin. 2 din Legea nr. 3/2000 a ramas in forma redactionala initiala, din anul 2000, cand in vigoare era Legea 68/1992 (la care, de altfel, face trimitere), potrivit careia primarii erau cei care intocmeau si reactualizau listele electorale permanente (art. 8 alin. 2 si art. 9 din Legea nr. 68/1992), iar pe de alta parte, potrivit art. 73 alin. 6 din Legea nr. 35/2008, aplicarea prevederilor art. 26 alin. 1 din Legea nr. 35/2008, potrivit carora primarii sunt cei care intocmesc listele electorale permanente, a fost amanata pana la “alegerile din anul 2012”.

Cu toate acestea, consider ca rezultatul reactualizarii listelor electorale permanente trebuie trimis de catre primari Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, de vreme ce tot aceasta din urma este cea care, in urma delimitarii sectiilor de votare, pune la dispoziţia primarilor, în 2 exemplare, listele electorale permanente actualizate, “finale”, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare (art. 73 alin. 4 teza I din Legea nr. 35/2008 coroborat cu art. 5 alin. 1 si art. 12 din HG nr. 682/2012), precum si 3 exemplare de copii de pe aceste liste.

 • Doar copiile de pe listele electorale permanente actualizate (iar nu si listele electorale permanente), astfel cum sunt intocmite si puse la dispozitia primarilor de catre Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (v. punctul de mai sus), se semneaza de catre primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor şi de şeful structurii judetene de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (art. 73 alin. 5 din Legea nr. 35/2008 coroborat cu Anexele 7-8 ale HG nr. 685/2012).

Practic, prin aceasta operatiune, persoanele in cauza isi insusesc continutul si semneaza spre neschimbare datele inscrise in acestea. Drept dovada, la punctul 1 lit. c) al Sectiunii “Dupa incheierea votarii 29 si 30 iulie 2012” din Circulara BEC nr. 118/23.07.2012 (pag. 4), se precizeaza ca “radierile, modificarile sau completarile din copia de pe lista electorala permanenta nu vor fi luate in considerare”.

 • Din cele 3 exemplare ale copiilor de pe listele electorale permanente actualizatepuse la dispozitie de catre Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date si certificate prin semnatura, potrivit celor de mai sus, primarul pastreaza un exemplar (art. 73 alin. 4 teza a IV-a dn Legea nr. 35/2008), in vreme ce celelalte 2 exemplare sunt inaintate birourilor electorale ale sectiilor de votare cu 2 zile inainte de data desfasurarii referendumului (in cazul de fata 27.07.2012, conform art. 20 lit. a) din Legea nr. 35/2008, art. 22 alin.1 din Legea nr. 3/2000 si pct. 24 din Anexa la HG nr. 683/2012), mai precis predate pe bază de proces-verbal preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare (art. 73 alin. 4 teza a II-a din Legea nr. 35/2008).

Foarte important ! potrivit art. 73 alin. 4 teza a III-a din Legea nr. 35/2008, biroul electoral al sectiei de votare utilizeaza cele doua exemplare primite de la primar astfel: un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar un exemplar este utilizat în ziua alegerilor, de unde si concluzia ca acestea sunt copiile de pe listele electorale permanente pe baza carora au loc operatiunile pentru desfasurarea referendumului, in sensul art. 17 alin.1 din Legea nr. 3/2000, citat mai sus.

Fata de cele de mai sus, apreciez ca, pentru rigurozitate, ar fi fost de preferat ca instanta de contencios constitutional (CCR) sa solicite « copiile de pe listele electorale permanente in baza carora s-a desfasurat referendumul din 29 iulie 2012”, intrucat, asa cum am aratat mai sus, doar acestea sunt semnate spre neschimbare. Reamintesc ca un exemplar al acestor copii s-a pastrat de catre primarul fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

*

In ceea ce priveste natura juridica a acestor copii de pe listele electorale permanente, apreciez ca ele reprezinta acte administrative colective care se bucura de prezumtiile de legalitate, autenticitate si veridicitate.

Aceasta inseamna ca, pana la o eventuala anulare a acestora de catre instanta judecatoreasca (deci NU de catre Curtea Constitutionala !) competenta, cele constatate in cuprinsul lor nu ar putea fi inlaturate decat prin inscrierea in fals, procedura incompatibila, in opinia mea, cu natura procedurii in fata Curtii (art. 14 din Legea nr. 47/1992). Pe de alta parte, date fiind dispozitiile art. 55 din Legea nr. 47/2012, o eventuala actiune in anularea acestor acte nu poate determina suspendarea de catre Curte a solutionarii cauzei.

Intrucat respectivele acte au fost executate material, nu mai poate interveni nici revocarea(retractarea). Aceasta inseamna ca nici Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date si nici Ministerul Administratiei si Internelor nu mai pot desfiinta in acest moment, prin alte acte, listele in cauza.

In ceea ce priveste “informatiile” solicitate si primite de Curte de la autoritatile publice, in temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 47/1992, apreciez ca nu au natura unui act administrativ, astfel incat nu se poate stabili un concurs intre forta juridica a acestor informatii si copiile de pe listele electorale permanente.

Altfel spus, in caz de contradictie intre datele inscrise in copiile de pe listele electorale permanente in baza carora s-a desfasurat referendumul si informatiile transmise de catre alte autoritati publice, cele dintai prevaleaza.

UPDATE: Intre timp, prin Adresa nr. 5306/06.08.2012 emisa in Dosarul nr. 1290I/2012, CCR confirma in parte cele de mai sus, precizand ca solicita Guvernului “listele electorale permanente, actualizate conform art. 17 alin. 2 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, liste in baza carora s-a desfasurat referendumul din 29 iulie 2012”.

Facebook Comments

552 Comments Despre listele electorale, cu dragoste

 1. geronimo

  solicita Guvernului “listele electorale permanente, actualizate conform art. 17 alin. 2 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, liste in baza carora s-a desfasurat referendumul din 29 iulie 2012”.
   
  asadar, liste in baza carora s-a desfasurat referendumul din 29 iulie 2012.  
  Astaaaii !
   

  Reply
 2. geronimo

   Lui Narcis Antenescu : „Prostia e incapacitatea de a te lua singur peste picior“.
                                                                                                                                        Paul Valéry

  Reply
   1. Hongse

    @valid
    Mi se păruse ceva ciudat, şi tocmai se întâmplase ceva asemănător acum 2-3 zile…
     

    Reply
 3. airwave

  Bai, e incredibil.
  De ce isi da Crizel cu parerea despre ce face guvernul, cum urmeaza sa actioneze („sa raspunda exact cererii CCR”).

  Reply
   1. airwave

     @ny2 Oricum, montatoru’ face spume, ca in 10 minute are programare la TV – si asta o freaca la rece.

    Reply
   2. Hongse

    @ny2@airwave
    Nu, problema e alta: pe Băsescu l-au suspendat pe motiv că şi-a dat cu părerea despre ce face şi ce ar trebui să facă guvernul…. Ironic….
     

    Reply
 4. LaurentiuI

  Sova o da inainte cu mistificarea cererii CCR – noi facem mini-recensamant, nu ne intereseaza: http://www.hotnews.ro/stiri-politic-12967713-dan-sova-cea-doua-adresa-ccr-catre-guvern-nu-modifica-nimic-solicitarea-initiala-daca-ccr-dorea-listele-electorale-referendum-cerea-aep-nu-guvernului.htm. 

  Reply
  1. valid

    @LaurentiuI e dreptul lor sa-si piarda timpul cu ce vor. tara arde si lor le arde (sic) de minireferendumuri

   Reply
 5. Hongse

  Completare: toţi îşi muşcă buzele, dintr-un motiv sau altul. (mai puţin Şova, care e vesel)
   

  Reply
   1. Rheia

     @Hongse De la Șova încolo nu m-am mai uitat, că devenise plictisitor., spuneau toți același lucru :)) (Și eu sînt atee, dar la tribunal cînd am depus mărturie și trebuia să jur pe Biblie, judecătorul m-a pus să reciit altă formulă decît pe ceilalți, una cu nu știu ce și onoare. Aici, la miniștri adică, nu e la fel? Formula rămîne aceeași pentru toți?)

    Reply
 6. Hongse

  Oare de ce s-o fi strâmbat Stroe aşa urât când s-a dus la tăiere… adică să depună jurământ?
   

  Reply
 7. Rheia

  Să le pună cineva un film, ceva, că leșină oamenii ăia de plictiseală. Uite, de exemplu http://www.cinemarx.ro/filme/Drowning-Mona-Cum-de-s-a-inecat-Mona–937.html

  Reply
 8. airwave

  Marga 2: „Basescu e suparat pe mine de cand am vrut sa introduc taxele in invatamant, ca el avea doua fiice si trebuia sa plateasca taxe pentru amandoua”. Hohote de ras in studioul A3.
   
   

  Reply
 9. airwave

  Oooo Marga in direct.
  „Iorgulescu facea o afirmatie hazardata, ca nu s-au informat cancelariile. Pot sa-i dau informatii, si __secrete__, cate vrea”.
  „Eu sunt si filoamerican, si filogerman, si filosemit, ce vrea el [Schnecker]”.
  Bai, legati-l pe senil inainte sa faca vreo boacana.
   

  Reply
 10. airwave

  Oooo Marga in direct.
  Iorgulescu facea o afirmatie hazardata, ca nu s-au informat cancelariile. Pot sa-i dau informatii, si __secrete__, cate vrea.
  Bai, legati-l pe senil inainte sa faca vreo boacana.

  Reply
 11. LaurentiuI

  Dupa cum insista Dobre cu mini-recensamantul, tare mi-e teama ca USL o sa ignore in mod intentionat cererea CCR si o sa-i dea inainte cu nea Vasile si presedintii de bloc. Cred ca s-au resemnat deja ca referendumul asta nu mai poate fi validat, dupa ultima motivare CCR, insa nu strica sa lucrezi la liste pentru o viitoare suspendare.

  Reply
  1. valid

    @LaurentiuI problema e ca minireferendumul le poate incarca factura penala, asa ca din partea mea nu au decit sa-l faca

   Reply
 12. Hongse

  Ok, m-am prins de ce a vrut Crin la Cotroceni. Ca să poată ţine şi el pe cineva în antecameră!
  Dar văd că ăştia încep uşor uşor să se tireze la o ţigară în curte…
   

  Reply
  1. ny2

    @Hongse au plecat toti, gata. oare puie monta si zambil s-or da cu capetele de pereti ca Mona Hotlips nu e numita?

   Reply
   1. airwave

     @ny2  @Hongse 
    Monta: „Coa’, ce facem, ca aia nu vrea sa-si dea demisia?”
    Zambil: „Nu stiu, fratioare, descurca-te, tu esti premier. Eu ma duc sa ma culc.”

    Reply
   2. airwave

    @ny2@Hongse
    Monta: „Coa’, ce facem, ca aia nu vrea sa-si dea demisia?”
    Zambil: „Nu stiu, fratioare, descurca-te, tu esti premier. Eu ma duc sa ma culc, sunt obosit, ca m-a trezit Ciutacu cu telefonul de pe la 11”.
     

    Reply
  1. airwave

    @gupi Ah, aia stau si asteapta dupa somnoros?
   Nu ma prindeam de ce dureaza atat transmisiunea in direct. 

   Reply
 13. Rheia

  ‘Voi analiza impreuna cu colegii de la CSM si vom vedea care fenomen trebuie sa primeze, calitatea mea de membru al CSM sau calitatea de ministru al Justitiei’, a spus Pivniceru, referindu-se la decizia pe care o va lua in cazul in care va avea de ales intre cele doua functii.
  Fenomenul Mona.

  Reply
  1. ToxicMushroom

    @Rheia fenomenul care trebuie sa primeze este acela al propriului interes. este evident ca ministri din cabinetul ponta nu au , neaparat, viata lunga, si atunci de ce si-ar periclita pozitia la csm pentru un ministeriat de cateva luni?

   Reply
   1. Rheia

     @ToxicMushroom Dacă fenomenala Mona nu este șantajabilă (și eu cred că nu este), atunci interesul propriu i-ar dicta să nu se arunce în această aventură. Ministreasă poate deveni și la toamnă, în fond, cînd căruța cu sacii va fi, cel puțin teoretic, mult mai solidă. Acum e prea interimară….

    Reply
 14. airwave

  Gata, pe Marga l-au aruncat la gunoi. E cel mai tavalit pana acum.
  Extrapolind, speculez ca Nasu’ Voiculescu e mai suparat pe PNL decat pe PSD – la o adica, PSD-ul e suficient de mare cat sa mearga pe picioarele proprii, nu poate sa o arda in pozitii de forta cu ei.

  Reply
 15. airwave

  Vai, e haos si anarhie la A3.
  Zbiara unii la altii, Pielea P. e iritat de parca s-ar fi prins in fermoar, Schnecker musca de cur pe cine prinde.
   
  I love this game.
   

  Reply
 16. airwave

  Inapoi in spatele frontului inamic.
  Schnecker: hai sa vad guvernul cum incepe sa dea din pedale, ca mi-a ajuns cu alegeri – referendum – alegeri.
   

  Reply
   1. airwave

     @ny2 Eu am senzatia ca nu li s-a facut instructajul inainte de emisiune si sunt cam derutati. Chestia asta cu madam Pivniceru i-a cam dezorientat, se asteptau ca Basescu sa bubuie (si ei sa poate sa urle „imixtiuneeee”), cand colo Basescu a laudat-o.

    Reply
    1. ny2

     @airwave cred ca nu se asteptau nici sa fie respinsa in unanimitate de catre CSM cererea ei de detasare, si acu’ sunt cu degetul in gura (ca sa nu zic altfel)

     Reply
 17. Rheia

  Ce le-o fi cerut Mona P. useliștilor, de ezită ăștia să-i dea, iar ea nu se lasă numită ministreasă pînă nu primește?

  Reply
 18. Rheia

  Are cineva idee cine e figura aia de fotbalist-valutist de pe Antena 3, cu cămașă albă? Fără ochelari, seamănă cu leguma constănțeană, dar parcă și cu unul din becalioți….

  Reply
   1. Rheia

     @promaa2002 Îl știu din studenție, dă-l în Pisum sativum, cînta în SONG-ul lui Luchian Mihalea. Dar parcă avea nasul mai mare, la vremea aia. Plecase la o franțuzoaică.

    Reply
   1. Rheia

     @quaddelta Nu tot metroul, doar cartelele de 10 călătorii. Că probabil erau cele mai vîndute. Eu n-am mai cumpărat de 2 călătorii dinainte de anul 2000.

    Reply
  1. Beavix

    @coffee De dragul corectitudinii informației: Vocea Rusiei în limba română nu mai emite ca post de radio de ani buni. Există doar online, e o secțiune în limba română a sitului ruvr.ru.

   Reply
 19. coffee

  Base baga zanzania in ei. Le creaza nesiguranta cu privire la Mona. Stie ca e dura si mai bine o lauda.

  Reply
 20. Gramofonu

  Vad ca jurnalistii tot intreaba cu listele.
  Poate o avea si Base dreptatea lui, o fi nevoie sa le explice de 20 de ori, ca astia tot nu pricep.

  Reply
   1. valid

     @ny2  @Gramofonu si eu cred al fel. vor sa-l faca sa-si iroseasca timpul in discutii care pot plictisi publicul

    Reply
 21. CiufutozaurusRex

  sper ca declaratiile surprinzatoare despre Mona sa fie din seria actiunilor surprinzatoare ale lui base, gen numiri la SIE, MJ, SRI  din tabara dusmanului. adica MRU, Predesscu, Maior.
   

  Reply
 22. coffee

  Base ar trebui sa ii lase sa=si demonstreze singuri incompetenta. Asa daca se ia de ei de la inceput, tot bizonu’ o sa le caute puncte bune.

  Reply
 23. poweraxxel

  nu inteleg de ce insista Basescu pe faptul ca face cerere de devansare imediat dupa ce Ponta trimite liestele. Parca il invita pe Ponta sa n-o faca! Parca asta urmareste, sa nu trimita Ponta listele prea devreme …

  Reply
  1. coffee

    @poweraxxel cine mai intelege. Parca e un joc de poker in care baietii de la USL tot pierd. Ma intreb daca e vreo legatura cu scutul, cu Siria etc.

   Reply
   1. valid

     @coffee  @poweraxxel deci base il batre pe terenul lui pa cacarau. acum arata de parca i-a intrat o chinta 

    Reply
    1. SimonaM

      @EroulBula  @EleBelele  @Rezon Printre altele, ține blogul de-i în blogroll aici mai sus. PoliticStand.

     Reply
 24. airwave

   Biiiineeee coane, da-i acolo cu antisemitism, cu de-astea.
  Nu conteaza ca juma’ din populatie nu stie ce-i aia, da’ suna nasol.
   
  Caciula prea mare pentru Dusa… :))
  Yep, good old Base’s back.

  Reply
 25. Yeba

  Băse e bun azi, Uf, as we speak am luat-o iar cu listele. De ce vorbim noi de incompetența lu ăia? Imi lipseste lovitura, yet. Si frauda. O lasă pe Codruța singură, neinfluențată?

  Reply
    1. EleBelele

      @Yeba nu am dat niciun offensive. doar mi-am asumat faptul de a fi pierdut aiurea timp pretios lingand legi si kkturi pe o chestie care nu intereseaza. dupa cum am spus, promit ca nu o sa se mai repete, nu de alta, dar cu siguranta ca exista persoane mult mai avizate si agreate care sa se ocupe de lucruri de genul asta.

     Reply
    2. Yeba

      @EleBelele Nu înțeleeeeg. Zi clar, nu înțeleg decât comentariile clare, sunt cam handy și am fost slabă la literatura modernă. Ce-am zis?

     Reply
   1. airwave

     @SimonaM Pe scurt:
    – demisie surpriza a lui Rus, din cauza presiunilor exercitate de „diversi politicieni, chiar si presedintele provizoriu Antonescu” (Basescu nu e amintit)
    – Rus e unul din cei mai importanti membri ai PSD, fiind considerat la un moment dat chiar un inlocuitor pentru Ponta, in urma scandalului de plagiat
    – plangerea lui Rus despre imixtiunea lui Antonescu – semn al tensiunilor crescute din USL
    – Dusa: retorica nationalista
    – Sova: negationist al Holocaustului
    – Pivniceru: atacuri repetate asupra evaluarii EU a activitatii lui Daniel Morar
    – background: Basescu a supravietuit referendumului datorita cvorumuluI (dar % de voturi nu e mentionat); apoi, guvernul a incercat sa schimbe baza de calcul, lucru care a uluit sociologii.
     
    Nu luati de garantat ce zic eu acolo, germana mea e rudimentara in cazul fericit.
    Zic si eu ca Mang, a scris altcineva, nu eu.

    Reply
    1. SimonaM

      @airwave Am dat un translate cu gugăl. Mă fac ăștia să-nvăț nemțește. Și n-am fost în stare să-mi fac curaj pân-acum.

     Reply
 26. Rheia

  Ce bine merge videotextul pe HN: http://www.hotnews.ro/stiri-politic-12967334-traian-basescu-face-declaratii-19-45.htm

  Reply
 27. ny2

  nu stiu daca ati auzit ce-a spus Badin, ca Antonescu a semnat cateva revocari din functie si cateva (alte) numiri, printre care NU este numirea pivniceresei.

  Reply
  1. EleBelele

    @Rezon Stroe asta a stat la mine in bloc, la et. 1; din cate am inteles, ii defula buda la 2 saptamani, in stilul pana la genunchi; eu cred ca de atunci i se trage :-))

   Reply
  1. Gramofonu

   Uooof…iar incepe sa o lalaie cu lista.
   Zi-le, bre, cu lanturi, cu procurori, bag-o iar pe-aia cu pensia si inflatia…

   Reply
   1. airwave

     @Gramofonu Poti sa privesti si altfel – attention spanu’ la un discurs politic e de maximum zece minute. A zis ce era de zis acolo, cu incompetenta, cu mistouri, cu alea – acum trece la partea arida.

    Reply
   1. airwave

     @EleBelele  @valid L-au trimis pe Marga ambasador in Germania, nimic nu e imposibil.
    Ce-as rade sa-l tina astia de pe-aici pe Marga pe la usa vreo saptamana-doua-trei… 🙂

    Reply
    1. EleBelele

      @airwave  @valid nu e exclus… si Base a comis-o cu ambasadorul Olandei la noi, parca 🙂

     Reply
   2. Ilinca

     @EleBelele  @valid Nu conteaza prea mult. Le trebuie un Grajdan foarte foarte repede. Pana pe 6 august. Chiar si numai pt. o saptamana, 

    Reply
 28. CiufutozaurusRex

  robert schwartz de la DW traieste in dumbrava minunata: cica ponta, antonescu si basescu sa demisioneze, iar alegerile care vor urma sa le dea o sansa tinerilor politicieni. CARE?! realitatea este urmatoarea: in cazul unor alegeri, USL, Voiculescu si Voicu ar castiga. justitia ar murea. restul e wishful thinking. sau manipulare sovietica, dupa cum aprecia sebastian lazaroiu, cand vocea rusiei prelua, zilele trecute, aricolul lui scwartz cu demisia lui basescu.

  Reply
  1. ny2

    @CiufutozaurusRex a revenit acum, a spus ca daca ar fi fost o tara democratica, Base putea demisiona dupa revenirea la Cotroceni. in conditiile actuale insa, isi revizuieste pozitia si considera ca Base nu trebuie in niciun caz sa-si prezinte demisia

   Reply
   1. CiufutozaurusRex

     @ny2 cand a facut precizarile asta? eu l-am auzit acum 5 minute la b1 tv si debita chestiile pe care le-am spus.

    Reply
    1. CiufutozaurusRex

      @ny2 …poate mi-a scapat mie…ok, thanks, ma bucur ca a facut precizarile astea. pentru ca da deda munitie unor propagandisti precum Roxania aia, vadimul cu fusta al lui Crinelu.

     Reply
    2. ny2

      @CiufutozaurusRex da, da, a spus foarte clar omul ca Base nu trebuie sa demisioneze. pe urma au mai batut nitel campii despre Marga si despre fostul ambasador in Germania, care cica ar fi fost excelent.

     Reply
   2. DrMengele

     @ny2  @CiufutozaurusRex Ar trebui sa scrie asta. „Verba volant, scripta manent”.
    Asta daca ar vrea sa clarifice 100%. Dar la ce lepra de Horatiu Pepine tine la piept acolo, am dubii ca vrea sa o lamureasca in totalitate. E distanta de la FAZ la DW. Mare.

    Reply
    1. ny2

      @DrMengele  omul a fost destul de vehement, acum nah, nu stiu daca va si scrie. iar Pepine ala ma face sa-mi doresc sa-i pot trage doua tigai in cap.

     Reply
  2. Gramofonu

    @CiufutozaurusRex Sa-si dea demisia toti redactorii de la DW, iar la angajarile care vor urma sa le dea o sansa tinerilor jurnalisti.

   Reply
  1. Luminita

    @Rezon ei si daca ce ??!! daca ei nu vor trimite listele, le trimite Parchetul si CCR se va pronunta pe ele.

   Reply
 29. janhao

  Stire recenta? http://www.hotnews.ro/stiri-esential-12967328-csm-respins-detasarea-monei-pivniceru-functia-ministru-justitiei.htm

  Reply
  1. Xilef

    @EroulBula Toate tv de știri spun că urmează declarații TB la 19.45.
   Deci va avea audiență maximă.

   Reply
  1. valid

    @SuperUser sa speram ca va profita la maxim de oportunitatile puse pe tava ziua asta. acum e momentul sa inceapa atacul la baioneta.

   Reply
 30. valid

  nu stiu de ce, parca saptamina asta a inceput f bine. nu vor trece doua zile, pina cind o sa-si ia mutrele de priveghi aia la a3.

  Reply
   1. Xilef

     @EroulBula  @valid Uitati-vă numai în fereastra de preview de pe a3.ro
    Mutrele lor, la fiecare 3 secunde, vă vor spune totul :))

    Reply
 31. EroulBula

  Opinia generala a fost: Sa-si dea demisia, domle, ca la fiecare sedinta ne speriem de ea :-))))

  Reply
  1. Luminita

    @SimonaM posibil ca ghirtoaica asta sa nu fi stiut ca o atare cerere va fi respinsa fara drept de apel ??

   Reply
    1. Luminita

      @Gramofonu  @SimonaM pai au votat in unanimitate, ii pune pe toti pe lista neagra ??!! ce mama masii le poate face ??

     Reply
    2. Gramofonu

      @Luminita  @SimonaM Nu te baza pe lipsa ei de imaginatie…la urma urmei, tre’ sa se fardeze zilnic 🙂

     Reply
   1. valid

     @Luminita  @SimonaM asta ma mir si eu ca majoritatea o considerau f capabila pe domeniu. probabil ca mirajul functiei i-a luat mintile.

    Reply
    1. EroulBula

      @valid  @Luminita  @SimonaM NU cred ca i-a luat mintile. Cred ca Felix e disperat. A sacrificat o implantare la CSM pentru a pune la justitie un om loial si dispus la orice.

     Reply
    2. Luminita

      @EroulBula  @valid  @SimonaM de acord, doar disperarea l-a facut sa isi piarda singurul pion in CSM

     Reply
    3. Ilinca

      @EroulBula  @valid  @Luminita  @SimonaM Bun, deci tb. sa demisioneze din CSM ca sa ajunga la MJ. De vazut ce va face. Nu inteleg de ce B1 zice ca in aceste conditii Pivniceru nu poate fi numita…

     Reply
    4. EroulBula

      @Ilinca  @valid  @Luminita  @SimonaM Evident ca trebuie sa opteze. Probabil a fost vreo balba.

     Reply
 32. airwave

  Ciutacu: Barroso si Merkel il sustin pe Basescu ca sa nu se creeze precedentul, ca daca Basescu pica, s-ar putea ca si prin alte tari poporul sa ceara decapitarea liderilor.
  Ia uite, ba, nu stiam de unde isi iau nemtii indicatiile. Maine ma duc la serviciu si ma fac sef, ca na, asa a zis Ciutacu, romanii sunt modele pentru nemti.

  Reply
 33. oglinjoara

  Dintre toţi miniştri pe care i-a avut Ponta, Pivniceru e cea mai periculoasă.
  E mai periculoasă şi decât Androneasca sau Marga.
  Căci ea chiar va încerca să facă restauraţia în Justiţie.

  Reply
 34. EroulBula

  Ce mi-a retinu atentie, in articol, in afara de numele proprii este:
   
  „der Holocaust-Leugner Dan Sova” …….. scheize !

  Reply
  1. Rheia

    @EroulBula M-a durut capul pînă am depistat că voiai să zici Scheisse. (Că asta voiai, nu?)

   Reply
    1. Rheia

      @EroulBula Trebuie neapărat să mă apuc să învăț germana. Măcar s-o citesc, că de vorbit nu cred să mă-ncumet… n-am destui rulmenți în gît.

     Reply
    1. Rheia

      @oglinjoara  @Rezon By courtesy of Google Translate: 08/06/2012Ministerial resignationsPonta is Romania’s Government toIn Romania, the Minister of Interior and Administration Minister resigned. Both were involved in the preparation of the failed referendum on the removal of President Basescu.Karl-Peter SchwarzPhoto: AFPWith a major cabinet reshuffle will the Romanian prime minister Victor Ponta counteract the growing domestic and foreign criticism. On Monday, Interior Minister Ioan Rus and came back to the Secretary for Administration, Victor Paul Dobre. Both had been charged with the preparation of the failed referendum on president Traian Basescu’s dismissal of the. Ponta then dismissed the National-Liberal foreign minister Andrei Marga, who lost his office to the former Minister of Justice, the Social Democrats Corlatean Titus.New Interior Minister Mircea Dusa was, the new Minister for Relations with the Parliament of the Holocaust deniers Dan Sova, both also belong to the socialist PSD. The Justice Department took over the Judge Mona Pivniceru. The National Liberal PNL, the PSD of the partners in the alliance’s USL, weakened by this government reshuffle. Ponta said he had nothing to accuse the outgoing ministers, the cabinet reshuffle was necessary to withstand the attacks of pages Basescu.Interior Rus had presented conflicting data on the number of eligible voters. Five days before the referendum in which more than 80 percent spoke out for the removal of Basescu, the Romanian Ministry of 18,292,514 was reported as eligible to vote. The number was lower than in the local elections in June, then the Home Office had 18.315 million Romanians on the voters list. Minister of Russia said the difference with a review of the list after the local elections. This false entries had been deleted.Smoldering conflict within the government majorityWas not met as specified on the validity of the referendum minimum stake of 50 percent, provided the USL, the revised list of their interior ministers of the voters in question and asked the Constitutional Court to declare the referendum valid. Would not really be 46, but involved at least 52 percent of voters said the National Liberal interim president Crin Antonescu. Then the Home Office announced that it could not vouch for the accuracy of the information it provides, because the lists submitted by the municipalities possibly were not correct. On Thursday, the Constitutional Court postponed its decision for the government to allow time to provide it with the updated voter lists. This indicated the USL as a call in a hurry to carry out a census and determine the number of eligible voters. On Monday, the court rejected this interpretation. Were the decisive moment of the announcement of the referendum valid voter lists.The resignation of Interior Minister exacerbated the simmering conflict within the government majority. Rus is an influential social democrat, he is one of the „Cluj Group”, on whose support could leave Ponta before. In the PSD, the dissatisfaction increases with Antonescu. He was accused of subordinating the USL alliance personal ambitions. Basescu called on Ponta and Antonescu, however, cease their attacks on the legal system. The examination of the lists will show that the number of eligible voters have not decreased but increased.

     Reply
 35. Luminita

  Mie, numirea de catre Ponta a lui Sova pe post de ochii stapanului care ingrasa ogorul, imi spune ca mr. Copy-paste are probleme mari cu proprii parlamentari si se asteapta la un boicot/ o neascultare in parlament.
  Pe surse, se pare ca din ce in ce mai multi grei pesedisti sunt foc si para in urma esecului rasunator al suspendarii presedintelui. In teritoriu, bizonul pesedist este catranit foc ca s-a dus dracului leu, subventiile si alte drepturi in agricultura nu se mai platesc pentru ca „nu sunt bani”, copiii plecati afara injura la greu guvernul Ponta ca si-a pus Brusselul in cap si, cireasa pe tort, primarilor li s-a cerut sa isi reduca numarul de locuitori cu riscul de a pierde bani, facilitati si functii de consilieri

  Reply
   1. Luminita

     @EleBelele se pare ca nu vom avea prea mult de asteptat, in orisice caz, disperarea care transpare din miscarile haotice ale uselistilor se datoreaza, fara indoiala, si sondajelor nepublicate in care intentia de vot pentru la iarna a plecat la vale.
    N.B. Odata cu revenirea parlamentarilor la munca se va pune problema majoritatii, au pierdut 29 de parlamentari plecati la posturi in administratia locala, la alti trei incompatibili va trebui sa renunte, pe Voicu il pierd din toamna ( in favoarea hotelului Rahova) o buna parte din traseistii pedelisti se vor replia, udemeristii sunt suparati fleasca dupa toate declaratiile iresponsabile din  perioada referendumului, ingrijorati fiind si de semnalul dat de propriul electorat vis a vis de magaria pe care liderii au facut-o la suspendarea presedintelui si, colac peste pupaza, numirea lui Sova poate intoarce si minoritatilor (orisicum exprem de volatili)

    Reply
 36. LacramioaraGeorgescu

  Din Hotărârea nr. 3 din 2 august 2012, prin care Curtea Constituţională a României (CCR) a respins contestaţiile referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, a dispărut un paragraf esenţial pentru stabilirea cvorumului.    Iată paragraful: „În speţă, însă, sunt aplicabile dispoziţiile legale ale art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.370/2004 privind alegerea preşedintelui şi ale art.17 din Legea nr.3/2000 privind referendumul.(*)”. – vezi adevarul.ro
   
  Este halucinant! Am descărcat în noaptea precedentă de pe site-ul oficial CCR, pe la 3 dimineaţa, Hotărârea 3/2 aug și am constatat că paragraful incriminat lipseşte într-adevăr. Aceeaşi Hotărâre apare acum în forma completă pe acelaşi site, cu o adăugire (*) la final: „Acest paragraf a fost introdus după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, omisiunea datorându-se unei erori materiale.” Ciudată „eroare materială” ! Care schimbă fundamental logica și atacă exact problema cea mai sensibilă: cetăţenii români cu domiciliul în străinătate …
   
  Precis avem de-a face cu un „grăjdan” în interiorul CCR – probabil un magistrat asistent – la cel puţin a 3-a „greşeală” (vezi omiterea unui NU esenţial în avizul CCR pentru suspendarea Preşedintelui, apoi modificarea adresei din 3 aug. către Guvern, în contradicţie cu ceea ce a cerut CCR prin comunicatul de presă din 2 aug. și rectificarea din 6 aug.). Parchetul ar trebui să fie sesizat și să acţioneze cu celeritate! Cât mai are timp … Până să acționeze Miss Pivniceru!
   
  Tehnica este veche, și de inspiraţie rusească! La 1834, după ce Adunările Naționale din Țara Românească și Moldova au votat Regulamentul Organic, Rusia a încercat să introducă pe furiş un nou articol care să stipuleze că textul Regulamentului nu poate fi modificat fără acordul comun al curților de la Istambul și Sankt Petersburg. A izbucnit un mare scandal, in care Heliade Rădulescu a jucat un rol esenţial (vezi cartea „Echilibrul intre antiteze”).

  Reply
  1. EleBelele

    @LacramioaraGeorgescu deciziile, hotararile si avizele CCr se redacteaza de catre magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub indrumarea judecatorului raportor, dupa care se certifica de catre presedintele CCR si magistratul-asistent in cauza. de trimiterea spre publicare in Mof se ocupa grefierul-sef.
    
   din cate se poate vedea, o gramada de oameni au dormit in front sau, dupa caz, au comis-o (si) la faza asta.

   Reply
 37. Rheia

  „Victor Ponta: Un colectiv condus de Mircea Dusa si Radu Stroe prezinta marti Guvernului actele normative necesare pentru aplicarea cererii CCR.” WTF?

  Reply
  1. hope18

    @Rheia
    Tin mortis sa micsoreze nr de alegatori sau sa prelungeasca luarea unei decizii la CCR

   Reply
   1. EleBelele

     @hope18  @Rheia pai daca si aia de la CCR au fost idioti si au cerut aiurea listele alea…

    Reply
    1. EroulBula

      @EleBelele  @hope18  @Rheia Se pare ca ei au cerut aiurea intr-un fel iar la guvern cererea a ajuns aiurea in alt fel.

     Reply
    2. EleBelele

      @EroulBula  @hope18  @Rheia  copiile de pe listele alea nu s-au aflat niciodata la guvern. da’ nu ma mai mir de nimic, atata vreme cat CCR citeaza in decizii articole de lege care nu sunt in vigoare…

     Reply
    1. valid

      @EleBelele  planul b, din cite se aude, ar fi ca ccr sa anuleze referendumul si sa ceara refacerea lui, iar ptr a se micsora cheltuielile va fi facut odata cu alegerile parlamentare, astfel nu vor mai avea probleme cu cvorumul

     Reply
    2. EleBelele

      @valid eu zic ca nu are cum sa anuleze referendumul atata vreme cat actele in baza carora a fost organizat si s-a desfasurat sunt prezumate a fi valabile.

     Reply
    3. Luminita

      @EleBelele  @valid de acord, fara nici o indoiala nici un judecator nu isi va permite sa pactizeze flagrant cu uselistii, au incercat dinozaurii iliescieni marea cu degetul, daca tinea ok, nu a tinut Ponta sa isi rumege esecul

     Reply
   1. audax

     @EleBelele  @Rezon Ce ar fi mai bine pentru noi: sa iasa din CSM sau sa  renunte la numirea de la Justitie?

    Reply
    1. EleBelele

      @audax  @Rezon as zice ca sa iasa din CSM; e membru ales si ma gandesc ca, a doua oara, judecatorii-alegatori vor casca mai bine ochii.
      
     din cate se poate vedea, functia de ministru e cioara de pe gard, deci, la o adica, as zice sa dispara din CSM.
      

     Reply
    2. SimonaM

      @EleBelele  @audax  @Rezon Sau să rămână, acolo o neutralizează ceilalți. Ca ministru face mai multă buba.

     Reply
 38. Gramofonu

  Ati vazut tupeu la ilici, comenteaza ca aia care nu platesc impozite in tara de 6 luni sa nu fie trecuti pe listele permanente etc.
  Dar de astia care iau bani de la stat toata viata nu zice nimic? pune-l-ar nina rinjit in geam sa-i ia pensia.

  Reply
  1. hope18

    @Gramofonu
    Eu cred ca senilii ar trebui stersi de pe liste si izolati undeva departe,departe…

   Reply
   1. Gramofonu

     @hope18 Doar senilii care au 3 nume care incep cu i si au avut toata viata functii de conducere prin partide, fie ele si onorifice.

    Reply
 39. Louisy

  Pe A3 (cred ca el e) Daniel Contantin face pe grozavu’: „Cursul euro este asa cum il vedem azi pentru ca Basescu refuza sa-si dea demisia.”
   
  Din cate stiu eu (putine, ce-i drept), e pentru prima data cand se promoveaza minciuna asta in clar, pe fata.
   
  Investitorii (si speculatorii) straini sunt deci nelinistiti ca presedintele ales nu demisioneaza inainte de termen. Pentru ca se stie ca in orice tara investitorii doresc ca presedintele sa-si dea demisia pe neasteptate, ei iubesc incertitudinile.

  Reply
  1. valid

    @Louisy poate explica al mic de ce cind au aparut informatiile ca la referendum nu s-a atins cvorumul, leul a devenit brusc foarte vioi, revenind (ptr putin timp datorita ccr) la valorile anterioare.

   Reply
   1. Gramofonu

     @valid  @Louisy Nu poti sa combati un discurs „politic” cu logica, pur si simplu nu functioneaza. Te duci la un TV si spui ca ma-sa l-a gasit pe strada si l-a luat de mila, sa nu-l mai violenteze ciinii. Iar televiziunea va subtitra: „drept la replica”.

    Reply
 40. Taticu

  Partea asta de la sfarsitul stenogramelor PNL, partea a doua, mi se pare absolut geniala. Zat, comenteaza cineva? :)))
   
  „Marcel: Camarade, nu trebuie sa otam ce a spus dpmnu’ presedinte, mandat in continuare pentru domnu’ Chitoiu? Ne trebuie asa, prin satelit, sau ramane pentru saptamana viitoare?
   
  Relu Fenechiu: Mai, ce sa mai votati, mai, e clar batut in cuie! Ne-a spus presedintele Antonescu, mai vrei sa votezi?”

  Reply
 41. valid

  de unde l-a scos pnl-ul pe plesuvul ala? e ingramadit rau. sa incerci sa-l speli pe sova trebuie sa ia aptitudini de spalator de cadavre

  Reply
 42. airwave

  Ieri, Basescu era „acest cetatean, aparent fara ocupatie”.
  Azi, Basescu este „un om politic, care da o indicatie, care e urmata la 24 de ore de Curtea Constitutionala”.
  In other news, A3 reface stocurile de curpapir, intrucat vin vremuri cacacioase.

  Reply
   1. EleBelele

     @oglinjoara  @airwave nu stiu, frate, da’ mie-mi plac si cetateanul in cauza si tricoul si gardu’, na :-))

    Reply
   2. valid

     @oglinjoara  efectul butterfly pe intelesul romanilor: „un simplu cetatean aparent fara coupatie, vorbeste in fata unui gard si in guvern pica ministrii pe capete.

    Reply
    1. airwave

      @valid  @oglinjoara @Rezon @EleBelele Daca acum, cand e fara ocupatie (aparent), pica aia ca mustele, daramite cand s-o apuca de munca?!

     Reply
    2. Gramofonu

      @airwave  @valid  @oglinjoara  @Rezon  @EleBelele Atunci o sa lesine toti, pusee de tensiune, clisme, buba la git…

     Reply
    3. Rheia

      @Gramofonu  @airwave  @valid  @oglinjoara  @Rezon  @EleBelele Se spune „bubiț la căpuț”, așa, mai pe nemțește….

     Reply
   1. SimonaM

     @Rezon  @Bleen Mr Russian, with deep regret we must announce you that we have decided to let you go 😀

    Reply
  1. EleBelele

    @valid =)))) exact asta ma intrebam si eu pe FB; mai ieri auzeam vrabii, azi aud piuituri, vai de capu’ meu :-))

   Reply
 43. Rezon

  Lucian Mindruta
   
  „E normal sa schimbi guvernele des. Transpira pe caldura asta.  In fond, asa faceau si regii Frantei: in loc sa se spele, schimbau rufaria!”

  Reply
 44. Hongse

  Cum basca mea! Stroe: Dintre cele 3 puteri ale statului., …… pe care le ştim cu toţii (bâlbe la enumerarea celor 3 puteri) noi trebuie să avem încredere doar în una: justiţia. Iar Pivniceru e singura care ne poate readuce încrederea în justiţie.
   

  Reply
  1. Glook

    @Hongse La prima citire imi iesise: ‘Iar Pivniceru e singura care ne poate reduce încrederea în justiţie.’
   Da’ m-am prins ca nu poate fi asa sincer si am recitit.
    

   Reply
   1. Hongse

    @Glook
    Cred că abia acum încep să înţeleg ce a vrut să spună prin „să NE readucă încrederea”…
     

    Reply
 45. SimonaM

  Văd că Stroe reinstaurează funcția de turnător: ”administratorii de bloc, cei cu acces la cartea de imobil trebuie să lucreze la chestiunea asta: există, nu există”

  Reply
  1. Luminita

    @SimonaM cretinul nu stie ca acum, in schema politiei exista functia de politist de proximitate, adica un anume ofiter care are in raspundere activitati de prevenirea infractionalitatii pe un anume perimetru.

   Reply
  1. SimonaM

    @hope18 Propun să nu-i împiedicăm, cât numără ei mai saltă parchetul câte-un grăjdan, câte-un primar zelos, ceva…

   Reply
   1. EroulBula

     @SimonaM  @hope18 Da, si cand termina le spunem s-o ia de la capat c-au gresit. Si tot asa pana-i leaga pe toti.

    Reply
 46. EroulBula

  Tanti Mona ar vrea doar detasare la MJ, daca-i dau aia pasi sa se poata intoarce in CSM. Sper sa-si dea seama aia din CSM ce sansa au sa scape de ea.

  Reply
  1. Luminita

    @hope18 e imbatata de putere, si-a pierdut uzul ratiunii pretinzand ca in discutie este numai calitatea sa de membru CSM.
   Alooo, madame, inainte de orisice esti MAGISTRAT, si chiar daca Voicu te-a prezentat drept independenta, adica nu esti membru PNL (firesc, matale esti membra de baza in partidul lui Voiculescu), functia de ministru este una politica

   Reply
 47. Rezon

  Victor Ciutacu: ” „Dacă Antonescu şi Ponta chiar vor să intre în istorie, n-au decât varianta de a lupta cu maşinăria băsistă până la ultima lor suflare politică.”

  Reply
  1. Rezon

   E ca si cum Voiculescu ar spune ca va lupta cu Basescu pana la ultima picatura de sange a lui Ponta si Antonescu.

   Reply
 48. Hongse

  ok, deci întrebarea de dimineaţă (câţi miniştri a remaniat cel mai cinstit guvern până acum) devine deja desuetă. „Câţi miniştri remaniază USL într-o zi” e mult mai de actualitate.
  PS:  Pivniceru e independentă, tovmai a hotărât Voicu.
   

  Reply
  1. severmihail

    @Rezon Ce-i drept, Gadea avea de mult pasiune pentru sporturile olimpice.
   Ce-i drept, sport de iarna: curling.

   Reply
 49. quaddelta

  Asa cum va promiteam de dimineata, prima jigodie catodica (WictorCiutacu) fuse asmutita pe tradatori:
   

  Primii defectori au părăsit Cabinetul Ponta, generând o remaniere în lanţ. Rus, care nu trebuia numit în funcţie, nu întrebat acum de ce-l lasă pe Ponta cu curu-n baltă, măcar a avut bruma de curaj necesară unei ieşiri în care să facă pe demnul. Nu şi bruma de bună credinţă să-l anunţe (cum a făcut cu Blaga, că tot se ţin public de prieteni şi, concomitent, adversari politici) pe şeful lui din CSAT, preşedintele interimar Antonescu.

  Dobre, viteaz ca de obicei, în ciuda corpolenţei, a cărat-o pe şest în străinătate, să nu care cumva să-şi explice public gestul laş.

  Reply
 50. Rezon

  Dan Alexe
  „Dupã ce Marga a arãtat, apropo de declaratiile lui Merkel („Este „inacceptabila” incalcarea statului de drept in România”), cã PR-ul guvernului german functioneazã aiurea (Marga: „Nu era declaratia lui Merkel, ci doar a unui purtator de cuvant”), iata ca a fost numit ambasador in Germania… Urmând logica asta, la urmatoare remaniere il vom vedea pe Dan Sova ambasador in Israel…”

  Reply
   1. EroulBula

     @Rheia  @Rezon Nu-i rentabil. In Israel ferestrele-s mici ca sa nu se trezeasca in sufragerie cu Khasamu’

    Reply
  1. audax

    @Rezon Oare ambasadorul Israelului nu are nimic de comentat pe marginea numirii in guvern a lui Sova? Asa, diplomatic…

   Reply
 51. Hongse

  L-au remaniat şi pe Isar. Stau şi mă întreb, nu era mai simplu ca Ponta să-şi depună mandatul şi s-o ia de la început? Poate cu ceva mai mult talent de data asta… Deşi dacă ĂSTA era cel mai cinstit şi competent guvern nu trag mare nădejde…
   

  Reply
  1. Louisy

    @Hongse Isar era cu introducerea impozitului progresiv, dar si cu introducerea TVA la plata facturii.
    
   In rest, se plimba mult si statea pe forex, ca de aia l-au concediat de la BancPost, ca s-a enervat Isarescu pe el. Nu-mi dau seama daca era bun sau prost, cred insa ca postul lui era prea bun ca sa nu fie dat la un client mai conectat politic.

   Reply
  2. quaddelta

    @Hongse Faptul ca purta costum in loc de maieu cu gaurele si pantofi in loc de slapi nu schimba ceea ce Isar era cu adevarat: un valutist.

   Reply
 52. severmihail

  Astia de la PNL cica sunt in sedinta acum.
  Nu ar putea sa televizeze sedinta?
  Nu de alta, dar se citeste al dracu de greu de pe Scribd.

  Reply
 53. Yeba

  Off topic – Incercand sa vad in ce emisiune a zis Sorin Ionita de aia care nu au limite, constat ca toate comentariile sunt afisate ca „seconds ago”.
   
  Unul dintre cei care au potrivit-o pe Alina Gorghiu, Mihai Voicu, il inlocuieste pe Isar.
   

  Reply
 54. fat

  Update la http://www.hotnews.ro/stiri-esential-12966190-chestorul-constantin-manoloiu-seful-evidentei-populatiei-din-mai-audiat-procurori.htm 
  In primul rand, constat cat de bine suna asta: „Invinuitul Manoloiu Constantin…”. Apoi, cred ca au fost luati prin surprindere baietii: la iesirea de la DNA nu am auzit nimic despre politie politica, procuratura stalinista si altele. A spus numai ca adrisantul notei din 2 august era MAI si nu CCR. O nota pierduta…

  Reply
  1. Rheia

    @Rezon Bre, ce de președinți sînt la ăștia! Citez: „Mă auziți, domnule președinte?” „Da, domnule președinte. […] Îmi pare rău că domnul Horea Uioreanu nu a venit, ele este și președinte de Consiliu Județean” Deci mai răsfirați, băieți, mai răsfirați….

   Reply
  2. severmihail

   La paginile 23 jos si 24 sus, apare un schimb de replici beton:
   Salajul zice ca nu poate sa steaga din liste mortii daca nu au certificate de deces.
   Fenechiu raspunde: “Important este ca dumneavoastra sa identificati toate aceste categorii si numarul lor. Pentru ca, nu uitati, noua, Curtea Constitutionala ne cere numarul, nu liste. Ci numarul de persoane. Si dumneavoastra trebuie sa scrieti acolo ca aveti 56 de persoane in orasul sau in comuna cutare care stiti ca sunt decedate, dar nu aveti documentele de deces, da”

   Reply
  3. severmihail

    @Rezon Sunt tare curios daca Ponta persista maine in a da OUG privind regulile de numarare la mini-recensamant.

   Reply
 55. severmihail

  Mi-e ca Mona s-ar putea sa aiba cea mai scurta cariera de propunere:
   
  „Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va avea azi o şedinţă pentru a discuta situaţia judecătoarei Mona Pivniceru de la Înalta Curte, membru ales în Consiliu, care a fost propusă de premierul Victor Ponta pentru funcţia de ministru al Justiţiei.
  Cel mai probabil, şedinţa va avea loc la ora 18 şi va naşte discuţii aprinse, fiind vorba de o situaţie în premieră, aşa cum a postat pe pagina de Facebook judecătorul Adrian Toni Neacşu, membru ales în CSM. „La ora 18,00, cel mai probabil, sedinta de sectie pentru judecatori a CSM pentru a lua in discutie cererea de numire in functia de ministru al justitiei a unui membru CSM ales. Datorita incompatibilitatilor legale, magistratul poate fi numit intr-o functie de demnitate publica doar consecutiv unei detasari in structura respectiva. Nu exista insa precedentul numirii unui judecator/procuror activ in functia de minstru, cea mai inalta functie ocupata pana acum fiind cea de secretar de stat”.
  Contactată telefonic, judecătoarea Mona Pivniceru a declarat pentru jurnalul.ro: „Nu ştiu de şedinţă, dar, într-adevăr, trebuie analizată situaţia incompatibilităţilor”.”
   
  (scuze, n-am gasit stirea in alta sursa)
   

  Reply
   1. EleBelele

     @Ilinca  @severmihail starea de incompatibilitate nu ar interveni decat in momentul intrarii in vigoare a decretului de numire in functie

    Reply
    1. Rheia

      @EleBelele  @Ilinca  @severmihail Asta înseamnă că nu se poate discuta în ședința respectivă despre starea viitoare de incompatiblitate, în cazul numirii? Adică nu se poate analiza o situație decît post-factum? (Întreb serios, nu fac mișto.)

     Reply
    2. Luminita

      @EleBelele  @Ilinca  @severmihail precisely, daca intra in vigoare decretul de numire in functia de ministru (functie clar politica) inaintea emiterii decretului de revocare din calitatea de magistrat, starea de incompatibilitate se instaleaza si ANI este indreptatit sa sara pe ea

     Reply
    3. EleBelele

      @Luminita  @Ilinca  @severmihail exista un termen (15 zile parca) in care are timp sa aleaga intre cele doua functii care atrag incompatibilitatea

     Reply
    4. Luminita

      @SimonaM  @EleBelele  @Ilinca  @severmihail disperatii din PNL nu tin cont de faptul ca, indiferent de termenele in discutie orisice nominalizare pe aceste functii vor trebui sa treaca prin CSM, organism care, in unanimitate, a luat decizia de a nu aviza nici o schimbare/numire pe perioada interimatului lui Antonescu

     Reply
    5. EleBelele

      @SimonaM  @Luminita  @Ilinca  @severmihail 12 august nu mai e de actualitate, termenul a fost prelungit deja pana pe 12.02.13. eu cred ca nu mai au ce face pe prelungirea detasarii lui Morar.

     Reply
    6. SimonaM

      @EleBelele  @Luminita  @Ilinca  @severmihail Aleluia!!!
     Mai avem de trecut 2 octombrie, atunci.

     Reply
 56. EroulBula

  Tonta: remanierea a fost necesara ptr ca Basescu a incercat sa blocheze agenda de guvernare a guvernului USL. :-)))))
   

  Reply
 57. EroulBula

  Tonta spune ca in conducerea PSD s-a decis cu unanimitate sprijinirea numirilor pentru Dus, Sova si Corlatean.
  So, Mona e numirea ACD adica Felix.

  Reply
 58. Hongse

  Ponta: „sper că numirile vor fi confirmate cât mai curând  pentru ca lucrurile să reintre în normalitate.”
  Domnule dr. prim ministru, vă rog definiţi termenul „normalitate”
   

  Reply
  1. severmihail

    @EleBelele Devin, din ce in ce mai explicabile, „pe cauza penala” demisiile de dimineata.

   Reply
 59. EroulBula

  Cred ca e momentul sa facem si noi un banut.
  Cautam, printre rude si cunostinte, antenisti si le spunem ca le putem asigura protectie impotriva arestarii.
  Nu cred ca ne iese de-un concediu in Caraibe, ca astia-s amarasteni, dar macar de-un Oltcit si cateva gaste facem rost.

  Reply
  1. Louisy

    @EroulBula Si le zicem ca trebuie sa pozeze in basisti, iar pentru asta trebuie sa nu se mai uite 1 saptamana la A3. Devin ei singuri opozanti, garantat!

   Reply
 60. Louisy

  Pun si eu una de la Ciutacu, e prea tare:
  „BOSS DACA NE ARESTEAZA DRACU PE TOTI, FA TE ROG ROST DE LISTA PENITENCIARELOR CARE N-AU CONTRACT CU DIGI, MACAR SA-MI ARANJEZ SEJURUL UNDEVA UNDE SE POATE VIZIONA ANTENA 3”
   
  Toate ca toate, dar
   
  SA NU-MI IEI NICIODATA ANEEEENAAAAA….
  (pe muzica Holograf)

  Reply
  1. Louisy

   Stiti, era expresia aceea „astia ne-au bagat ceva in pensie!”.
    
   Oare astie le-au „bagat ceva in fluxul audio-video”, de se comporta ca dependentii? Pe bune, nu glumesc, o fi vreun zgomot de fond care ascultat invers spune propaganta Felixita? Ca altfel nu-mi explic…

   Reply
   1. Anasan

     @Louisy Tu glumesti, dar sa stii ca intr-o zi intrasem pe una din Antene, sa vad ce zic „ailalti” si se auzea un tziuit intermitent enervant. Intai am crezut ca este de la vreun aparat din casa. Cand am schimbat canalul, a disparut. M-am intors la Antena, sa ma conving si asa era.

    Reply
    1. SimonaM

      @Anasan 
      
     Te învață @Hongse cum se fac tichiile de staniol. Scapi de toate țiuiturile 😉

     Reply
 61. EleBelele

  avand in vedere ca procedura de validare a rezultatelor referendumului nu s-a incheiat, eu l-as si retine putin…

  Reply
  1. Taticu

    @EleBelele Daca ar fi dupa mine, eu ti-as da voie 24 de ore sa faci ce-ti dicteaza constiinta 🙂

   Reply
   1. EleBelele

     @Taticu pe bune, el poate influenta martori, probe si poate savarsi si alta infractiune de genul celei pt care e urmarit penal; eu l-as retine + arest preventiv 29 de zile

    Reply
    1. Taticu

      @EleBelele De acord. Din pacate, mai trebuie sa astept/asteptam pentru ca oameni ca tine – competenti, onorabili – sa ajunga acolo

     Reply
    2. EroulBula

      @Taticu  @EleBelele Si daca ajunge si dup-aia ne leaga pe toti, n-o sa stam la coada sa cumparam tesle?

     Reply
    1. airwave

      @abis  @severmihail  @EroulBula  @Rezon NUUUU. Ponta o sa ia template-ul si il va publica drept creatie proprie.

     Reply
 62. severmihail

  Din comentariile de pe blogul ciutacului (ultimul azi, ca sa nu imi iau „ban”):
   
  „Un lucru este evident si de netagaduit: PDL si Basescu au o propaganda extraordinara, cu o organizare exemplara, fiecare stiind foarte bine de ce anume sa se ocupe si in ce fel.Pur si simplu, este incredibil cat de bine comunica si cum reusesc sa manipuleze si sa convinga, desi, la modul concret, nu mai reprezinta decat maxim 15% din preferintele electoratului. Practic, reprezentantii a 15% sunt mai sonori si mai puternici decat cei ai 50-60%, care practic nu se mai aud deloc. Este incredibil cum, pe orice forum, posteaza 100 de PDL-isti si un singur USL-ist. Asta spune multe. Uimitor!”
   
  Se pare ca traim in realitati paralele.

  Reply
   1. Ilinca

     @Taticu  @severmihail mi emi se pare ca asistam la o cursa de impiedicati….fiecaruia i se pare ca a cazut din cauza bunei organizari a adversarului….

    Reply
  1. abis

    @severmihail Vorbim despre acelasi PDL pe care noi il facem cu ou si cu otet ca nu stie cum si mai ales ce sa comunice?!

   Reply
   1. val_one

     @abis  postacii ăia sigur nu-s pedelişti.
     
    ciutacii nu realizează cîţi oameni normali nu-i înghit pe uselişti fără a fi înregimentaţi politic.

    Reply
  2. EroulBula

    @severmihail Normal ca le-au disparut postacii de pe forumuri. Una este sa strigi Huo Basescu si alta e sa explici de ce guvernul tau e imbecil.

   Reply
   1. Rheia

     @EroulBula  @severmihail Au dispărut pe naiba. Cel puțin Monicăi Macovei continuă să-i umple blogul de spume și bale.

    Reply
    1. DrMengele

      @Rheia  @EroulBula  @severmihail Am tot incercat sa stirnesc hackerii anti USL, dar pina acum nu am avut succes. Ma roade o curiozitate de fata mare, vreau sa stiu cine sint doi celebri postaci: Motanul Garfield de pe evz si miscarea de competenta” de pe Curentul. Mi se par pe o scara a veninului de la 1 la 100, la 110. Nu musai cu adresa exacta, ca il gasesc astia reci a doua zi si spun ca am fost eu…lol…dar macar un profil….:)

     Reply
    2. Rheia

      @DrMengele  @EroulBula  @severmihail Eu sînt uber-furioasă pe primul postac invocat de tine, pentru crima de lez-personaj preferat. Ah, ce i-aș mai coase la mașină oaiele de buzunarele din spate ale pantalonilor!

     Reply
    3. SimonaM

      @DrMengele  P-ăla de pe Curentul nu-l știu. Dar garfield ăsta zici că-i Dan Mihalache, așa slinos e. Bleah.

     Reply
  3. audax

    @severmihail Citacu si ceilalti asemeni lui nu pot intelege ca oamenii mai pot avea si initiativa si ca nu totul vine de la partid.

   Reply
  4. Beavix

    @severmihail Tricoul albastru al lui Băsescu are puteri magice. Distorsionează realitatea, pune presiune infernală, schimbă miniștri.

   Reply
  5. fat

    @severmihail Ce se-ntâmplă, părerea mea, fac și io un spirit de glumă: nu mă așteptam ca un citat din Ciutacu să ia atâtea laicuri pe-aici 🙂

   Reply
  6. Louisy

    @severmihail Aia ai lor care au cat de cat ceva in cap posteaza doar pe bani. Stransura nu e capabila sa posteze coerent.

   Reply
  7. poweraxxel

    @severmihail Toti se minuneaza de cat de multi „postaci” pro PDL sunt. Niciunul nu se intrebaa daca procentele alea 15 – 50 % nu sunt invers fata de cum sustin ei …

   Reply
 63. Taticu

  Conform  EvZ, seful de la Evidența Populației, chestorul Constantin Manoloiu, a fost pus sub acuzare în dosarul referendumului.
   
  Interesant…

  Reply
 64. severmihail

  Ciutacu: „UPDATE: Amplă remaniere guvernamentală. Duşa la Interne, Stroe la Administraţie, Corlăţean la Externe, Pivniceru la Justiţie, Şova la relaţia cu Parlamentul, Marga ambasador în Germania. Nu ştiu câtă vână au ăilalţi, da’ Mona e sigur cel mai bărbat din guvern”

  Reply
 65. Louisy

  http://www.realitatea.net/ponta-remanierea-din-cauza-atacurilor-lui-basescu_982909.html
   
  Ponta a mai spus că noua măsură este „nu atât de schimbare de oameni, ci mai ales o schimbare clară de strategie”. „Traian Băsescu a ales calea unei lupte oarbe pentru a-şi păstra privilegiile. În această situaţie, guvernul trebuie să dea un alt tip de mesaj, de stabilitate, de predictibilitate şi o agendă clară de reforme economice şi sociale” În opinia sa, „Guvernul trebuie să iasă din logica de război în care stă de opt ani de zile, iar singurul răspuns corect pe care guvernul trebuie să îl dea atacurilor din ce în ce mai virulente venite din zona preşedintelui suspendat trebuie să fie răspunsuri serioase şi responsabile”.
   
  Deci guvernul actual a fost special numit pentru a sta in logica de razboi, pentru a destabiliza si a impiedica orice predictibilitate. In plus, nu are nicio agenda de reforme, nimic.
   
  Gura pacatosului.

  Reply
 66. quaddelta

  Varujan numarand persoanele cu sindrom Down si cu Alzheimer este de departe cel mai grotesc personaj din stenogramele PNL. Poate intentiona Crin sa porneasca un Tiergartenstrasse4 autohton.

  Reply
 67. EleBelele

  seful de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date citat la PICCJ.

  Reply
    1. oglinjoara

      @Ilinca  @Taticu  @EleBelele http://www.hotnews.ro/stiri-esential-12966190-chestorul-constantin-manoloiu-seful-evidentei-populatiei-din-mai-audiat-procurori.htm

     Reply
    2. val_one

      @Ilinca  @oglinjoara  @Taticu  @EleBelele 
      
     chesttore, chesttore, o făcuşi de oaie…

     Reply
 68. EleBelele

   @Bleen , corecteaza tu, te rog, in paragraful de deasupra stelutei 2012 in loc de 2009, ca numa’ ce vorbeam in el despre rigurozitate 😀

  Reply
 69. Andy RWX

  Idiotul ala de Iliescu tot o tine sus si tare ca vor iesi 15 milioane de alegatori. (live pe B1) Pe restul ii omoara el cred :)) Asta nu a auzit inca de ultima nota CCR catre Guvern care anuleaza mini-referendumului

  Reply
  1. SimonaM

    @Andy RWX În utima vreme nu trece o zi fără să-l menționez cu vată-n nas și cai mascați.
    
   Ăsta îmi strică bunătate de karma.

   Reply
 70. EroulBula

  Nea Nelu omoara de tot relatia USL-diaspora: sa-i stearga pe cei care au plecat si nu se stie ce-i cu ei.

  Reply
 71. oglinjoara

  Caraş-Severin: „Şi, în contextul ăsta, eu, ca membru al Biroului Politic Central şi ca membru al Consiliului Naţional Executiv, propun retragerea sprijinului politic pentru ministrul Administraţiei, Victor Paul Dobre. Vă propun aici la toţi colegii din ţară pentru că eu spun ce gândesc şi-mi asum această propunere, pentru că noi, acum, eram cu referendum validat, cu Băsescu trimis la coşul istoriei şi noi ne vedeam de treabă”.

  Reply
 72. Taticu

  Railor, uratilor, stati linistiti la locurile voastre si nu tot carcotiti.
   
  Prima declaratie ar trebui sa va lamureasca:
   
  „Doresc separarea puterii judecatoresti de politic si lasarea ei ca o putere independenta in stat”, a subliniat Mona Pivniceru, pentru Agerpres.

  Reply
  1. Hongse

   @Taticu
   Ne-am scos!
   PS: Şi-a văzut şeful ei Felix visul cu ochii? Au pus mâna pe justiţie?
    

   Reply
 73. Bleen

  Se întîmplă chestii paranormale. Voiam să schimb fontul numelui autorelui, ca să nu mai existe confuzii, să vază lumea cine a scris articolul, și pac! Văz că fontul e schimbat! IT-istul de la STS specializat în teme de wordpress?

  Reply
  1. airwave

    @Bleen In alta ordine de idei, vezi ca (minimum) un link din text e local (ala cu Legea 35 duce undeva pe D:).

   Reply
 74. Rezon

  Miruna Munteanu – o critica empatica, tovaraseasca: 
  http://www.jurnalul.ro/editorial/referendumul-relativ-si-democratia-suprarealista-620290.htm
   
  „Totuşi, dacă Băsescu se va întoarce la Cotroceni, „meritul” este în primul rând al USL. Grăbindu-se cu suspendarea ca fata mare la măritat, social-liberalii au călcat în toate străchinile mediatice şi în toate capcanele strategic plasate în calea lor. Guvernul Ponta a organizat referendumul şi un ministru al acestui cabinet a girat listele electorale pe care astăzi le contestă.
   
  Strategii USL au aşteptat ca nemulţumirea populară să le mascheze fuşereala. Au sperat că antipatia generalizată pentru preşedintele-jucător le va ascunde heirupismul nătâng, indolenţa şi lipsa de rigoare. Probabil că aşa s-ar fi şi întâmplat, dacă – în uriaşa lor înţelepciune – nu ar fi ales pentru referendum tocmai vârful de sezon al concediilor.”
   

  Reply
  1. EroulBula

    @Rezon  Fata chiar crede ca au vrut sa-l rastoarne pe tiran ca sa guverneze ei Romania.
   Baietii erau legati de numirile la PG si DNA. Daca nu rezolva asta, stapanii lui si multi alti lachei vor intra la parnaie. Nu are nicio legatura cu guvernarea.
   Daca ne uitam la Chitoiu vedem ca e foarte activ la partid dar n-are nicio treaba cu proiectele energetice ale Romaniei (reactoarele 3 si 4, Nabucco, AGRI)

   Reply
 75. oglinjoara

  Cum se pregătea operaţiunea „micro-recensământul”:
   
  Cum se pregătea fraudarea „recensământului”:
   
  Chiţoiu: „Deci, am stabilit împreună cu cei de la PSD, în cursul zilei de azi şi mâine, până luni, constituim un grup de lucru comun, cu 3-4-5 persoane de la noi, 3-4-5 persoane de la ei, CARE ŞTIU DESPRE CE ESTE VORBA (subl .mea) şi se va redacta un ghid, un calendar ca fiecare să ştie ce are de făcut. De asemenea, cel care este responsabil din partea Biroului Politic împreună cu preşedintele de filială, acolo unde avem preşedinte de consiliu judeţean şi primar de municipiu-reşedinţă de judeţ vor stabili [indescifrabil] 
  fiecare localitate şi VOR FACE INSTRUIREA PRIMARULUI respectiv (subl. mea) sau a celor care fac parte din comisia la nivel local”.
   

  Reply
 76. oglinjoara

  Cum se pregătea fraudarea „recensământului”:
   
  Chiţoiu: „Deci, am stabilit împreună cu cei de la PSD, în cursul zilei de azi şi mâine, până luni, constituim un grup de lucru comun, cu 3-4-5 persoane de la noi, 3-4-5 persoane de la ei, CARE ŞTIU DESPRE CE ESTE VORBA (subl .mea) şi se va redacta un ghid, un calendar ca fiecare să ştie ce are de făcut. De asemenea, cel care este responsabil din partea Biroului Politic împreună cu preşedintele de filială, acolo unde avem preşedinte de consiliu judeţean şi primar de municipiu-reşedinţă de judeţ vor stabili [indescifrabil] 
  fiecare localitate şi VOR FACE INSTRUIREA PRIMARULUI respectiv (subl. mea) sau a celor care fac parte din comisia la nivel local”.

  Reply
 77. Taticu

  Ion Iliescu: prin lege, românii plecaţi din ţară mai mult de şase luni – eventual, de un an – sa nu mai faca parte din listele electorale permanente.
   
  „Aceşti oameni au dreptul, dacă sunt întâmplător în ţară, să se înscrie pe liste suplimentare şi să voteze; afară, dacă merg la ambasade ori consulate, să voteze acolo. Atât. Să nu afecteze voturile celor care sunt statornici, votanţi permanenţi în România”.
   
  Va suna bine „statornic”, nu?

  Reply
  1. Ilinca

   @severmihail
   Lasa-i ca se vede treaba ca nu numai noi ne-am tepuit cu listele alea ci si USL-ul. Astia voiau sa faca un minireferendum pe bune, nu incercau sa faca misto de noi. 
   Ma gandesc ce s-or fi distrat babacii de la CCR in week-end-ul asta….
    

   Reply
   1. EleBelele

     @Ilinca  @severmihail ba eu cred ca nu se mai distreaza nici aia, la cate s-au intamplat in ograda lor, bag sama ca le cam tremura ochelarii.

    Reply
    1. Ilinca

      @EleBelele  @severmihail Am citit azi undeva ca adresa pentru guvern i-a fost dictata magistratului asistent de unul din judecatorii CCR. Cin’ sa fie, cin’ sa fie?

     Reply
    2. Andy RWX

      @Ilinca Eu am inteles ca totusi magistratul asistent ar fi modificat adresa. Desi i-a fost dictata intr-un anume fel. E posibil sa gresesc!
      

     Reply
  2. cristian_v

    @severmihail La Craiova Olgura a strans toata primaria si le-a zis: sictir cu concediile voastre, anulati tot, trecem cu totii la verificat (taiat!) liste electorale. Asta, luni dimineata, pe 6 august. Nu mai stiu daca nu a contramandat intre timp.

   Reply
  3. DenisaC

    @severmihail
    Da, A3 spune „CCR umflă cvorumul”, „Băsescu dictează” CCR-ului ce să spună (îl acuză „subtil” pe Zegrean că, de fapt, el a întocmit comunicatul și l-a modificat cum a vrut dânsul). E distractiv să îi privești. Dar, nedistractiv e că mulți îi cred și merg după principiul „crede și nu cerceta”.

   Reply
 78. oglinjoara

  Chiţoiu: „Deci, ţineţi cont de faptul că, dacă noi actualizăm listele electorale permanente pe cifrele reale, referendumul se validează”.
  De unde ştie Chiţoiu care sunt cifrele „reale”? Unde sunt afişate? Sau le ţine el în seiful partidului?

  Reply
 79. Bleen

  Crin Antonescu către Mircea Diaconu: ”Chițoiu, Fenechiu…Puțini oameni sunt sunați de ăștia 3: Rușanu, Chițoiu, Fenechiu, pe cuvânt. Deci, dacă te-au sunat ăștia trei, ești tare, crede-mă! Ești mare! ”
   
  La nivelul ăsta de epavă a ajuns Mircea Diaconu. Un supărăcios, labil psihic și plîngăreț, care cerșește atenție de la cei mari, Rușanu, Chițoiu, Fenechiu. Crin Antonescu vine , îl mîngîie părintește pe creștet și încearcă să-l liniștească. Un moment definitoriu pentru un om mic.

  Reply
 80. oglinjoara

  BREAKING NEWS – Antonescu recunoaşte că referendumul n-a fost valid:
   
  „Problema e în felul următor: eu spun matematic, sigur că toţi suntem frustraţi, toţi ziceam „uite, mai trebuia puţin”

  Reply
 81. Bleen

  Ceea ce este important în acest moment, este vital, e moralul și atitudinea oamenilor din instituțiile de stat. Fără ei nu se poate face nimic, nici de o parte, nici de alta. Ei sînt grăjdanii sau koveșii. Demisia lui Rus și remanierea, dacă sînt folosite cum trebuie, au un efect devastatori asupra oamenilor din sistem care ar fi fost la un moment dat dispuși să dea o mînă de ajutor puciului. Dacă ăi mari se sperie și dau înapoi, atunci e groasă, dacă peste 3 luni se duce dracu tot puciul și eu ajung la răcoare 5 ani de acum încolo? Dacă puciștii dau impresia de forță și Băsescu de slăbiciune, oamenii din sistem se vor gîndi că 2, 5,10 sau 15 ani stau sub puciști și atunci sînt dispuși să facă aproape orice pentru aceștia, în speranța că vor fi recompensați de noul regim sau măcar vor fi tolerați. Este important ca Băsescu să dea mesaje puternice, să se adreseze acestor oameni, nu poporului (relația sa cu poporul e compromisă definitiv).

  Reply
 82. Taticu

  Mircea Diaconu: Pai tu m-ai pus. In intervalul asta atat de acut si de nu-stiu-ce, daca nu ma suna domnul Chitoiu de cateva ori…nu stiu, parca ma simteam pe undeva disperat, voiam sa ma lupt, sa muncesc, n-aveam cu cine.
   
  Mircea Diaconu: Vorbesc foarte serios… Am avut sentimentul ca nu sunt chiar vicepresedinte din moment ce nu e atat de mare nevoie de mine, sa ma duc, sa ma zbat, sa rup, sa tot ce trebuie.

  Reply
 83. oglinjoara

  Acum se confirmă strategia lui Antonescu:
  „Cred că fiecare zi în care Traian Băsescu rămâne suspendat face din ce în ce mai dificilă revenirea sa”.

  Reply
 84. Rezon

  Monica Macovei (FB):
   
  „Dl. Antonescu, aveti datoria, din respect pentru functia pe care vremelnic o exercitati, sa spuneti public ce fel de presiuni – directe sau indirecte – ati facut asupra fostului ministru de Interne, Ioan Rus. 
   
  Dl. Rus a precizat ca referendumul a fost organizat corect, ca listele au fost la timp “curatate de persoane care nu mai aveau drept de vot” si si-a motivat demisia prin faptul ca asupra sa s-au facut presiuni, prin declaratii si aprecieri, de catre Traian Basescu si Crin Antonescu.
   
  Declaratiile lui Traian Basescu sunt cunoscute de toata opinia publica si este optiunea dlui Rus sa le considere “presiuni inacceptabile” sau nu. 
   
  Dar dumneavoastra, dle Antonescu, nu ati criticat public activitatea dlui Rus. Si atunci, ce presiuni ati exercitat si prin cine?”

  Reply
 85. Bleen

  Varujan Vosganian către Crin Antonescu, despre Daniel Morar: Da, stai puțin, el poate fi demis, dacă după aceea lucrurile se normalizează, nu trebuie să mai stăm 7 luni cu el, nu?

  Reply
  1. Luminita

    @Rezon de unde scoateti fratilor comorile astea ??!! pai aici este material de tocat nu gluma ??!! numai sa avem comentatori publici care sa toace, inteleg ca pana se intorc Turcescu si Cristoiu din concediu doar tapalaga mai presteaza

   Reply
   1. Canadiana

     @Luminita  @Rezon bagati de sama: „pentru a incerca sa facem dreptate celor 8 milioane si jumatate de romani care si-au facut datoria si s-au dus la vot” . cred ca aici e cheia validari/invalidarii in viziunea uslama.

    Reply
  2. EroulBula

    @Rezon Exista vreun document scris si semnat de Antenescu prin care sa dovedeasca demisia da din partid anterior numirii ca presedinte interimar?

   Reply
 86. quaddelta

  Norica Nicolai: Nominalizarea lui Pivniceru, şansa ca Justiţia să devină independentă
   
  Nicolai si Pivniceru, doua Organisme Modificat Geometric.

  Reply
  1. EleBelele

    @Bleen in aceste conditii, ar cam trebui sa ne asteptam si la o eroare de genul „validat” in loc de „invalidat” in cuprinsul hotararii privind referendumul.

   Reply
   1. Luminita

     @hope18  @Bleen pai nu mai prididesc dulaii Codrutei cu zornaitul de catuse, voturile multiple, puricarea proceselor verbale de la BEC, adresele contradictorii trimise CCR-ului, asistentii magistrati care „interpreteaza” adrese catre guvern….. 

    Reply
    1. Rosu

      @Luminita Ajung sa cred ca nu pot procurorii investiga si aresta cat pot astia falsifica si frauda…

     Reply
    2. Luminita

      @Rosu exact, cred ca le-a stricat Codrutza concediile cu familia, a sunat goarna/adunarea ca sa faca fata

     Reply
 87. valid

  bleen trebue sa recunosc ca asta e primul tau articol pe care nu-l pot citi. m-am saturat de discutiile despre liste, chiar daca ele vin de la persoane cu credibilitate imensa. 

  Reply
    1. Rheia

      @EleBelele  @valid  @Rezon Scuze sincere, și mai ales pentru ceea ce doar am gîndit, respectiv că tu i-ai dictat textul lui Bleen. Sînt o statuie de cenușă….

     Reply
 88. Hongse

  Fata de cele de mai sus, apreciez ca, pentru rigurozitate, ar fi fost de preferat ca instanta de contencios constitutional (CCR) sa solicite « copiile de pe listele electorale permanente in baza carora s-a desfasurat referendumul din 29 iulie ***2009***

  Reply
  1. EleBelele

    @Hongse da, sorry, pana si la CCR mai scapa cate o eroare materiala, iar la ei nu se opreste curentul de 10 ori pe zi :p

   Reply
 89. Bleen

  Despre credibilitatea lui Mona Pivniceru (asta e forma de genitiv-dativ corectă):
   
  a fost foarte vocală împotriva luptei anticorupție și împotriva reformei din justiție
  este apropiată a clanurilor interlope Costiniu-Voicu-Vlasov

  Reply
  1. Rezon

    @Bleen 
    
   Sa citam corect:  „Problema numărul unu în România nu o reprezintă procesele de mare corupţie”

   Reply
 90. Bleen

  Tînăra generație de jigodii patentate.
   
  Alina Gorghiu pe Twitter:  Mona Pivniceru la justitie e o idee foarte buna pentru sistem

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.